මා ප්‍රාර්ථනාවේ | Ma Prarthanawe by Supun Perera [2022]

ඔබ ගීයක් වී ආවේ වස්සාන කාලේ
හද මාරුතේ ගිනි නිවා
සිත සිහිලැල් වූ යාමේ රෑ තාරකාවේ
අපෙ ආදරේ එහි ලියා

මා ප්‍රාර්ථනාවේ ඈ දෑස දැල්වේ
ලැමැදේ මගේ ඈ හොවා
ඈ ප්‍රාර්ථනාවේ මා මුවඟ ගොලුවේ
දුරකින් දුකින් මා දවා

පෑ එදා ආලවන්තයේ සිනා
දෑසින් රහසින්ම යා වුණා
පෑ එදා ආලවන්තයේ
දෑසින් රහසින්ම යා වුණා
දිවුරා කියන්නම් ස්නේහේ නමින්
අරමුණ මගේ ඔබ වුණා

මා ප්‍රාර්ථනාවේ ඈ දෑස දැල්වේ
ලැමැදේ මගේ ඈ හොවා

රෑ පුරාම හීන පීරලා
නෑනේ තාම අපිව හමුවෙලා
හාදු එව්වේ සුලඟේ දවටලා

හංග හංග උන්නු කාරණා
නින්ද නේන රෑක එලිවුණා
ආපු දුරක මතකේ සිහිවුණා

පාර කියපු ගීතේ තනුව මා සදා වුණා

මා ප්‍රාර්ථනාවේ ඈ දෑස දැල්වේ
ලැමැදේ මගේ ඈ හොවා
ඈ ප්‍රාර්ථනාවේ මා මුවඟ ගොලුවේ
දුරකින් දුකින් මා දවා

නාදෙන් | Naden by Kanchana Anuradhi & Supun Perera [2022]

නෑ නෑ නැවතුන මේ හිත නුඹ ළඟ
වෙනතක නතර වෙලා..
මා හා ඉඟිබිඟි පානා නුඹෙ නෙත දැක හිත ඔකඳ වෙලා..

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා

දෙවඟන ඈ..
රැවකට නැවතී මා පෙර නෑ
නාහෙට නාහන මේ හද නෑ..
සිහියක හිඳවනු බෑ
දැක නාරී නාරී නාරී (දේහේ ඈ)

දිනකර ඈ
මන පිනිබිඳුවකි මා ළග ඈ
සිලුවකි ගිනි දවනා ගත රෑ..
සමවැද හිදිනට බෑ
මිදි දෑනෙන් දෑනෙන් දෑනෙන් ආයේ..

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා..

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා..

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

නෑ නෑ නැවතුන මේ හිත නුඹ ළඟ
වෙනතක නතර වෙලා..
මා හා ඉඟිබිඟි පානා නුඹෙ නෙත දැක හිත ඔකඳ වෙලා

ඔබමයි ආලෝකේ | Obamai Aaloke by Supun Perera [2021]

මේ ප්‍රේම චායාවේ
මල් පිපෙන හෝරාවේ
සිප ගත්ත රෑ යාමේ සොඳුරේ

ඒ සිහින රේඛාවේ
ඉගිලෙන්න සැනසිල්ලේ
‍රෝසමල් යහනාවේ සොඳුරේ

ආදරේ සිතේ සාගරේ වගේ
මට කීව කීව පෙම් කතන්දරේ
ශෝකගිම් නිවී ප්‍රේමියේ මගේ
තාරුකා වගේ දිලෙයි අහසේ…

ඔබමයි ආලෝකේ ඔබමයි මා සිහිනේ
ඔබමයි මා ජීවේ..ප්‍රේමියේ..
ඔබමයි ආලෝකේ ඔබමයි මා සිහිනේ
ඔබමයි මා ජීවේ..ප්‍රේමියේ…
සංසාර සරනාවී ප්‍රේමයේ සනසාවී
ආදරෙන් මට ලංවී මාගේ කෝල මනමාලී…

මේ ප්‍රේම චායාවේ – සිත රැඳුණු මදහාසේ
ඔබේ රුවමයි මට සිහිවෙන්නේ
ඔබෙ නෙත් දුටුවාවේ හදේ මල් පිපුනාවේ
ප්‍රේමරැල් නැගුනාවේ හදේ..

ආදරේ සිතේ සාගරේ වගේ
මට කීව කීව පෙම් කතන්දරේ
ශෝකගිම් නිවී ප්‍රේමියේ මගේ
තාරුකා වගේ දිලෙයි අහසේ…

ඔබමයි ආලෝකේ ඔබමයි මා සිහිනේ
ඔබමයි මා ජීවේ..ප්‍රේමියේ…
ඔබමයි ආලෝකේ ඔබමයි මා සිහිනේ
ඔබමයි මා ජීවේ..ප්‍රේමියේ…
සංසාර සරනාවී ප්‍රේමයේ සනසාවී
ආදරෙන් මට ලංවී මාගේ කෝල මනමාලී…

ආදරේ සිතේ සාගරේ වගේ
මට කීව කීව පෙම් කතන්දරේ
ශෝකගිම් නිවී ප්‍රේමියේ මගේ
තාරුකා වගේ දිලෙයි අහසේ…

සංසාර සරනාවී ප්‍රේමයේ සනසාවී
ආදරෙන් මට ලංවී මාගේ කෝල මනමාලී…

ප්‍රකම්පිත | Prakampitha by Supun Perera from Dharani Teledrama [2020]

ප්‍රකම්පිත චිත්තා ශක්තිනී
අකම්පිත මාතා භක්තිනී
මන සාර චිත්තාකර්ශනී
ධරක ප්‍රේමිණී

අග්නි වර්ශා දිවිය අවුරා
පුරා සඳ විලසින් පැහැදුල් මන නොසැලේ
සලිත නොවෙමින් මනසින් පවා
සරතැස දරයි මන ගැඹුරේ

සුසුම් උහුලා රිදුම් ඉවසා
දරා ළය පතුලින් දිවි ගිම් දිවිකතරේ
අචල හැඟුමින් පියවර තබා
විදසුන් වඩයි දිවි මාරුතේ

ප්‍රකම්පිත චිත්තා ශක්තිනී
අකම්පිත මාතා භක්තිනී
මන සාර චිත්තාකර්ශනී
ධරක ප්‍රේමිණී
ධරණී

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

දැත දරා | Datha Dara by Ridma Weerawardane ft. Dhanith Sri , Methun SK , Supun Perera , Dinesh Gamage & Dinupa Kodagoda

දෑත දරා ඇවිදින් ආදරයෙන් මා වෙනුවෙන්
හිඳිනා අයුරු
මිදෙමි දැහැනෙන් හැඟුමන් පාමුල
හිත් වාරු බිඳේවී
ඔබ ලඟ මියුරූ

සේද වළා ඇතුරාලා සඳපායා ඇති රෑ
තුරුලේ ගෙවමූ
මා පැතු ඒ යුග නෙත් ආදර හිත් ආදරයෙන් හමුවීමයි හිමිවූ

මනහාරී නුරාවී නෙතු මානේ සිනාසී
තව ලං වී
පෙමින් දම් ගොතමී….
ගිම්ගානේ තුහීන ගෙනා ඔබෙන් මා නිවෙමී
සදා කල් හිදිමි
තරු යායේ පුරා හඳ වාගේ
වළාවක මාගේ ආලේ ලියමී

මහමායා | Mahamaya by Supun Perera ft. Charitha Attalage (Reprise Version) [2019]

නිස්සාර වූ සංසාරයේ දුක් වේදනා මිදෙනා නියා..
පුතුනූ අපේ හැරදා ගියේ යසෝදරා හා බිළිඳු පුතා..

කම්පා නොවන් සඳ මහාමායා..කුමාරයා හැරදා ගියා..
තුන්ලෝ උතුම් බුදු පදවි පතා..
කුමාරයා හැරදා ගියා

මහාමායා…

රුදු සසර ගිනී – බුදු ඇසට පෙනී
ගිනි නිවන මෙනී – වැසි වසිනු වැනී..

අඩුවක් වුනාදෝ ජීවිතේ – ඉසුරින් පිරී මේ මාලිගේ
ගැටුමක් ඇතැයි සිතුනා සිතේ – හැරදා ගියේ ඇයි මාලිගේ..

සදහම් අමා වැහී හෙලනා රඟේ
නොසැලී බලන් මහාමායා…
සසරින් මිදී පුතූ වඩිනා රඟේ
නොසැලී බලන් මහාමායා..

මහාමායා… මහාමායා…
කම්පා නොවන් මහාමායා…
මහාමායා… මහාමායා…
කම්පා නොවන් මහාමායා…

 

ප්‍රාතිහාරී | Prathihari by Supun Perera [2019]

ප්‍රාතිහාරී නුරා ගේනා
මීන දෑසේ මවා ආශා
රූපසාරි මැවී පේනා
චන්ද්‍රශෝභා රසේ පානා
මනආශා රටා පානා
හිත පෑහී සොබා ගේනා

නේත්‍රා මානනා
සිත පාරා පෑසිනා
සීමා නෑ සිතා
ඉඟි පානා දෑසිනා
සිහින යායේ සරා මා හා
එනවාදෝ මවා සේයා
ප්‍රේම හීනේ සොබා ගේනා

සේයා රෑගෙනා
නිම නේනා කාරණා
ඡායා රූ මවා
නෙතු පේනා රෑ දිවා
සිහින යායේ සරා මා හා
එනවාදෝ මවා සේයා
ප්‍රේමහීනේ සොබා ගේනා

 

Download the Official Audio from Here!!

ලක්මව්නී | Lakmawuni by Dhanith Sri, Ridma, Supun & Various others

[Ridma]
විකසිත වී නිති
එකමුතු වී
සවිබල පා සැම
එඩිතර වී

[Ranga]
රුහිරය දී දිනු
ලක් මව්නී
ගරුකල සේ නුඹ
සෙවනෙ හිදී
දරුකැල සේ නුඹ
සෙවනේ හිදී

[Dhanith]
පියමනිනා
රළු මාවත දිගේ
ජය ටැබ වේ
දද බදීනා දිනේ

[Supun Perera]
නිම නොවෙනා
හද මඩලේ සෙනේ
නිති සැදුනේ
එක මව්නේ

[Kanchana]
බිද දමලා රළු
පවුරු බැදී
මිතුදම වේ අප
අතරෙ සැදී

[Supun Perera]
මනු දෙරණේ
නොම නොගැටි අපී
ලොව දිනමූ සිහ
ජය ගොස දී

[Ridma & Kanchana]
ලොව දිනමූ සිහ
ජය ගොස දී

[Ranga]
පියමනිනා
රළු මාවත දිගේ
ජය ටැබ වේ
දද බදීනා දිනේ

[Dhanith]
නිම නොවෙනා
හද මඩලේ සෙනේ
නිති සැදුනේ
එක මව්නේ

[Fawaz]
රතු රුහිරේ ලයෙ
සැරුවේ අපේ
කුමකට දෝ පිල්
බෙදිලා මෙසේ

[Heshan]
ලග දකිනා නෙතු පිසදාලා

[Prageeth]
අපි සැවොමා එක රැහැනේ වෙලී

[Ranura]
අපි සැවොමා එක රැහැනේ වෙලී

[All Togethe]
පිය මනිනා
ජය මාවත දිගේ
අපි සැවොමා
එක් වී