සිංදු හැන්දෑව | Sindu Handawa by Intenze ft. Nelu Adikari [2009]

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

මට නම් දැන් ඔබත් ඔන නෑ
අඩවන් දෑසින් බලන් ඉන්න බෑ
මට නම් දැන් ඔබත් ඔන නෑ
අඩවන් දෑසින් බලන් ඉන්න බෑ

ඔය ඔච්චම් හිතත් පාරවයි
හාද්දක සුවද මතක් වෙන සුලුයි
ඔය ඔච්චම් හිතත් පාරවයි
හාද්දක සුවද මතක් වෙන සුලුයි

කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් නෑ
කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් ගන්න බෑ

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

හිත අද්දර හිතත් ඉගිමරයි
තොල් සායම් මට කරච්චල් කරයි
හිත අද්දර හිතත් ඉගිමරයි
තොල් සායම් මට කරච්චල් කරයි

මට කොච්චර උනත් දුක වැඩී
ලග ඉන්නට සිතත් සතුටු වෙයි
මට කොච්චර උනත් දුක වැඩී
ඔබ ලග ඉන්නට සිතත් සතුටු වෙයි

කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් නෑ
කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් ගන්න බෑ

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

කදුලකින් ලීව
කවි ගී තියනවා

සිනාවකට වඩා | Sinawakata Wada by Nelu Adikari

සිනාවකට වඩා ඔබේ කඳුළු වලට මං ආසයි
මා වෙනුවෙන් නැගෙන කඳුළු නම්
කඳුළු වලට වඩා ඔබේ සිනාවකට මං ආසයි
මා වටකර නැගෙන සිනා නම්

සඳ එළියට වඩා සදේ සඳ අඳුරට මං ආසයි
සඳ අඳුරේ ඔබ හමුවේ නම්
සඳ අඳුරට වඩා සදේ සඳ එළියට මං ආසයි
සඳ එළියේ ඔබ හමුවේ නම්

මහා මන්දිරයකට වඩා ඔබේ පැලට මං ආසයි
එය සැදුවේ මා වෙනුවෙන් නම්
ජීවිතයම දුකක් වුනත් ජීවිතයට මං ආසයි
ඔබ ඉන්නේ මා වෙනුවෙන් නම්

අහසට සොඳුරුද | Ahasata Sonduruda by Nelu Adikari ft. Kashyapa

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්
හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරන්

සුන්දර ඔය වත හින්දම තුන්යම
නින්දක් මට නැතුවා නැතුවා
තිස්සෙම මං වට දැවටෙනු කුමටද
අහන්න මට හිතුනා හිතුනා

සුන්දර ඔය වත හින්දම තුන්යම
නින්දක් මට නැතුවා නැතුවා
තිස්සෙම මං වට දැවටෙනු කුමටද
අහන්න මට හිතුනා හිතුනා

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්

හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරන්

සොඳුරුද මාහට ඔබ කෙතරම්
අන්සතු මලකට ඇයි ලොබකම්
සෙනෙහස සොඳුරුයි ලොව හැමකල්
හිමි නැති වූ සඳ වේ ලතැවුල්

තැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට
සත්තයි සිහිනෙක මා සිටියා
කන්දක් තරමට හිතුවේ ඇයි නුඹ
බිලිඳුන් නිදි නෑ මං යනවා

තැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට
සත්තයි සිහිනෙක මා සිටියා
කන්දක් තරමට හිතුවේ ඇයි නුඹ
බිලිඳුන් නිදි නෑ මං යනවා

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්

හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරක්

සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි | Sirilaka Piri Awurudu Siri by Rohana Baddage and Various Artists

මේ අවුරුද්දේ
කිරි ඉතිරෙන්ටයි
රට වැසියන්ගේ
ආයු වැඩෙන්නයි

රට පුරාම අවුරුදු සිරි
මේන් බලන් රඑරබදු මල්
බක් මාසේ මංගල්ලේ ගමට ඇවිල්ලා
මීන රාශියෙන් හෙමිහිට
මේෂ රාශියට පැමිනෙන
හිරු දෙවිදුගේ මංගල්ලේ මේන් බලල්ලා

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

ගමේ පැටව් ගැටිස්සියන්
ගම් මැද්දේ රංචු ගැසී
අවුරුදු ජන කෙලි අතරේ
කරක් ගහන්ටා
ආච්චිඒ තාච්චියේ හැඩට නටන
කොන්ඩ කැවුම් රහ බලන්න
වරෙව් වරෙව් මෙහෙට වරෙල්ලා

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

අටු කොටු සරු වෙන්ටයි
දොම්නස් දුරු වෙන්නයි
පහුගිය දොහේ අබර දබර
දුරු වෙලාම යන්නටයි

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

කුඹුක් ගහේ ඔන්චිල්ලේ
නැගෙනා වාරම් මැද්දේ
ආන් බලන් ටිකිරි නගා
රන් ඔන්චිල්ලේ
රැක නැකතේ වැඩ ඇල්ලේ
මුලු ගමේම හරි සද්දේ
නැකත් වෙලාවත් කිට්ටුයි
වරෙව් ළමයිනේ

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

සිතගේ පැතුම් ඉටුවේ
මුවගේ සිනා වෑහේ
සිරිලක පිරි අවුරුදු සිරි මේ

දෑසම රිද්දන | Dasama Riddana by Rookantha Gunathilaka ft. Nelu Adikari

දෑසම රිද්දන
හසඟන තාලෙන පාද නගාගෙන, කවුද හැබෑටම
මේ යන රන් ළන්දා..
කිව්වා නාහන මේ මගෙ දෑසම
ඇසිපිය නොහෙලනවා..
මේ හැටි ලස්සන රූ වරුණාවට
ඉබේට නැවතුන, හිටි පාදෙම
ඔය කී රූ වරුණා..
මා ගැන නම් ඒ අහන්න ආසයි
ආයෙම මයෙ වරුණා..

මල් පෙති වාගෙ පාද රිදේ දෝ
බොරළු පයේ ඇනිලා..
මා ගැන මන්දෝ මේ අනුකම්පා
හිතට දුකක් දැනිලා..
ආලේ කුසුමෝ මා හිත පිපිලා
සුවඳ හමනු දැනුනා..
දෑසම රිද්දන
හසඟන තාලෙන පාද නගාගෙන, කවුද හැබෑටම
මේ යන රන් ළන්දා..
මා ගැන නම් ඒ අහන්න ආසයි
ආයෙම මයෙ වරුණා..

පේර ද නාරං බෝවිටියා දං අපට කඩා දෙයිදෝ..
බුරුතු පිටින් මා වාරෙ අවාරෙ
නෙළාන එන්නම්දෝ..
මේ ගුරු පාරේ මේ නෙතු ආයේ
හෙටත් සිනාසේදෝ..
දෑසම රිද්දන
හසඟන තාලෙන පාද නගාගෙන, කවුද හැබෑටම
මේ යන රන් ළන්දා..
කිව්වා නාහන මේ මගෙ දෑසම
ඇසිපිය නොහෙලනවා..
මේ හැටි ලස්සන රූ වරුණාවට
ඉබේට නැවතුන, හිටි පාදෙම
ඔය කී රූ වරුණා..
මා ගැන නම් ඒ අහන්න ආසයි
ආයෙම මයෙ වරුණා..

හෘද කිනිත්තුවේ | Harde Kiniththuwe by Ranidu ft. Nelu Adikari from Anjalika Movie OST | අංජලීකා Movie OST [2006]

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හීයක් අරන් ඔබ
මල්සර දුන්නක
කුල්මත් කලා සිත
උන්මාදයෙන්
ගින්නක් අරන් ඔබ
හීයක් අරන් එන
හීනෙන් ගමන් යන
මල්මද බිසවද මං

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

hey girl
you know
I like you like that
when you move slow
when you
thought you never spot
made it to you
give everything you like
just like I told that I would
I play by the rules
yet here we
you can’t stop me right
Ain’t gonna lie
will lock with diamond rings
giving a hug and rub

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

හෘද කිනිත්තුවේ හාදුවෙන්
පුලුලුකුලේ මා සතපමින්
මුවට මුව තබා කොදුරමින්
මල් රොන් පුරමුද
දෙතොල් අගින්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

දෑසම රිද්දන (Cover) | Dasama Riddana (Cover) by Sanuka Wickramasinghe x Windy Goonathilaka [2019]

දෑසම රිද්දන හසඟන තාලෙන පාද නගාගෙන,
කවුද හැබෑටම මේ යන රන් ළන්දා..
කිව්වා නාහන මේ මගෙ දෑසම ඇසිපිය නොහෙලනවා..
මේ හැටි ලස්සන රූ වරුණාවට ඉබේට නැවතුන,
හිටි පාදෙම ඔය කී රූ වරුණා..
මා ගැන නම් ඒ අහන්න ආසයි ආයෙම මයෙ වරුණා..

මල් පෙති වාගෙ පාද රිදේ දෝ බොරළු පයේ ඇනිලා..
මා ගැන මන්දෝ මේ අනුකම්පා හිතට දුකක් දැනිලා..
ආලේ කුසුමෝ මා හිත පිපිලා සුවඳ හමනු දැනුනා.

පේර ද නාරං බෝවිටියා දං අපට කඩා දෙයිදෝ..
බුරුතු පිටින් මා වාරෙ අවාරෙ නෙළාන එන්නම්දෝ..
මේ ගුරු පාරේ මේ නෙතු ආයේ හෙටත් සිනාසේදෝ..

 

 

Download the Official Audio from Here!!

 

අහසට සොදුරුද | Ahasata Soduruda by Deshanthi & Chanuka [My Favourite Song with ChanukaMora] – EPISODE 07 [2019]

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්
හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරන්

සුන්දර ඔය වත හින්දම තුන්යම
නින්දක් මට නැතුවා නැතුවා
තිස්සෙම මං වට දැවටෙනු කුමටද
අහන්න මට හිතුනා හිතුනා

සුන්දර ඔය වත හින්දම තුන්යම
නින්දක් මට නැතුවා නැතුවා
තිස්සෙම මං වට දැවටෙනු කුමටද
අහන්න මට හිතුනා හිතුනා

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්

හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරන්

සොඳුරුද මාහට ඔබ කෙතරම්
අන්සතු මලකට ඇයි ලොබකම්
සෙනෙහස සොඳුරුයි ලොව හැමකල්
හිමි නැති වූ සඳ වේ ලතැවුල්

තැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට
සත්තයි සිහිනෙක මා සිටියා
කන්දක් තරමට හිතුවේ ඇයි නුඹ
බිලිඳුන් නිදි නෑ මං යනවා

තැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට
සත්තයි සිහිනෙක මා සිටියා
කන්දක් තරමට හිතුවේ ඇයි නුඹ
බිලිඳුන් නිදි නෑ මං යනවා

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්

හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරක්

 

Download the Official Audio from Here!!

ඔබ අසා සිටි නම් | Oba Asa Siti Nam by Nelu Adikari

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හිතෙ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හිතෙ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

අපාර මහ සාගරේ
අපාර මහ සාගරේ නැගෙන රැලි තරම්
ඔබට තිබෙන ආදරේ
ප්‍රියේ ඒ තරම්

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හිතෙ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

අපරිමාණ අම්බරේ
අපරිමාණ අම්බරේ දිලෙන තරු තරම්
ඔබට තිබෙන ආදරේ
ප්‍රියේ ඒ තරම්

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හිතෙ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

වනන්තරේ නිරන්තරේ
වනන්තරේ නිරන්තරේ පිපෙන මල් තරම්
ඔබට තිබෙන ආදරේ
ප්‍රියේ ඒ තරම්

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හිතෙ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්

ඔබ අසා සිටි නම්, මම මෙසේ කියන්නම්
මගෙ හිතෙ ඔබට තිබෙන ආදරේ තරම්