සාරා | Zaara by Hector Dias ft. Athula Adhikari [2022]

සංසාරෙක ඈත
ඔබ ඇවිදින් කීව
ඒ හීනෙට යන්න
අවසර දෙනවාද

හැම රෑකම ලංව
ඔබ තුරුලෙම ඉන්න
ආසයි නුබෙ වෙන්න
ඒකට ඉඩ දෙන්න

පාවෙන හැගුම්හී
දිලෙයි සද නාරි

රාගයි හදේ
සරාග ඈ සිහිනේ
නෙතේ සරා
පායා ගියාවී

තරු එකිනෙක ගාව
සද මුමුනන ගීය
ඔබට කියා දෙන්න
බැදෙමුද අපි හාද

ඉගිබිගි දෙන දෑස
නොකියා කියූ රහස
මගේ විතරක් වෙන්න
ඔය හිත දෙනවාද

පාවෙන හැගුම්හී
දිලෙයි සද නාරි

රාගයි හදේ
සරාග ඈ සිහිනේ
නෙතේ සරා
පායා ගියාවී

සංසාරෙක ඈත
ඔබ ඇවිදින් කීව
ඒ හීනෙට යන්න
අවසර දෙනවාද

හැම රෑකම ලංව
ඔබ තුරුලෙම ඉන්න
ආසයි නුබෙ වෙන්න
ඒකට ඉඩ දෙන්න

පාවෙන හැගුම්හී
දිලෙයි සද නාරි

රාගයි හදේ
සරාග ඈ සිහිනේ
නෙතේ සරා
පායා ගියාවී

written by Denzil Nugegoda

hector dias songs , Hector Dias daughter , hector dias age , hector dias wife , hector dias family , hector dias cover songs , hector dias nilwan muhudu theere , athula adhikari chords , athula adhikari songs , athula adhikari wife , athula adhikari song lyrics , athula adhikari contact number , hector dias , hector dias age , nilwan muhudu thire mp3 download , hector dias family , yashika subhashini , hector dias family photos , hector dias date of birth , hector dias songs mp3 free download , hector dias d major , hector dias wedding photos , hector dias house

නිහඬ වූ ස්නේහයේ | Nihanda Wu Snehaye by Hector Dias [2021]

නිහඬ වූ ස්නේහයේ
රළු කළේ මා නුඹයි
ඇවිලෙනා හදවතේ
ගිනි දළු නුඹමමයි

නිහඬ වූ ස්නේහයේ
රළු කළේ මා නුඹයි
ඇවිලෙනා හදවතේ
ගිනි දළු නුඹමමයි

ආලය ගීතයකින් මතුරා
මා ළය සිදුරු කළා නොමරා
මහද සරා සිත දෙදරා
ඔබ පමණයි දිවිතුරා

සියොළඟ දැවටී මුතු අතුරා
කඳුළු පබළු කැට ඇත පුපුරා
සිහින සොරා දිරි උදුරා
ඔබ පමණයි දිවිතුරා

නිහඬ වූ ස්නේහයේ
රළු කළේ මා නුඹයි
ඇවිලෙනා හදවතේ
ගිනි දළු නුඹමමයි

නිහඬ වූ ස්නේහයේ
ඇවිලෙනා හදවතේ
ගිනි දළු නුඹමමයි

නුඹ නොසිතු ලෙසින් | Numba Nosithu Lessin by Hector Dias [2021]

නුඹ නොසිතු ලෙසින්
හිද යන්න ගිහින්
සිත සිතන ලෙසින්

විදවන්නද දැන්
දැනෙන සිහිනයද
හරි සීතලයි තාම
ඔබ නැති මා ගාව
හිද ලග පාතින්ම

සදසීතලේ ගීත
ගැයුවාද මන්දා
අපි ආපු මග දිගට
සෙවනැලිම ඇන්දා

සදසීතලේ ගීත
ගැයුවාද මන්දා
අපි ආපු මග දිගට
සෙවනැලිම ඇන්දා

නොදොඩා කිසිත් අපිට
සද ඉදපු හින්දා
සද හිරුට හැන්ගේවී
රැය ගෙවුනු හින්දා

නොහඩන්න සිතුවාට
කදුලක් ඇවිල්ලා
මොනවා කියන්නේද
දෑසින් ගිහිල්ලා

නොහඩන්න සිතුවාට
කදුලක් ඇවිල්ලා
මොනවා කියන්නේද
දෑසින් ගිහිල්ලා

සද අදුරේ ගුලිවෙච්ච
මුදු සුවද ඉල්ලා
ගැලුවාද ගංගාව
ගග මුහුද ගිල්ලා

නුඹ නොසිතු ලෙසින්
හිද යන්න ගිහින්
සිත සිතන ලෙසින්

විදවන්නද දැන්
දැනෙන සිහිනයද
හරි සීතලයි තාම
ඔබ නැති මා ගාව
හිද ලග පාතින්ම

අඟනක්දෝ ඔයා | Aganakdo Oya by Hector Dias [2021]

ඇදහන්න බෑ විශ්මය ගෙනා
නුඹේ රුව සොයන් ලුහු බැන්ද
සංසාර සෙවනැල්ල සේ

දේවතාවී අනුහස් මවා
නෙතු කලබාලා සරසාලා පෙම්පාදලා

නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා
නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා

සොයාගන්නට ගිහින් නුඹව මා
සොරාගන්නටයි උනේ මෙලෙස ආ
පායුග පාමුල දූවිල්ලක් ලෙස
තේජස දිය කරලා

මිනිස් දෙව්ලියක් දෝ ඔයා
සිහිනේ නිල් දෙනෙත් මත් කලා
දේවතාවී මං ඇද්දෙන් දෙව්
ලොවින් ආ ලෙස මට හැගෙනවා

නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා
නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා

මතුපිටින් නොපෙනෙන අදුරින්
හදවතේ ගැඹුරුම තැනින්
පෙම් කලේ කාටත් හොරෙන්
කෙලෙසින්ද හමුවුනේ ඉතින්

මතුපිටින් නොපෙනෙන අදුරින්
හදවතේ ගැඹුරුම තැනින්
පෙම් කලේ කාටත් හොරෙන්
කෙලෙසින්ද හමුවුනේ ඉතින්

නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා
නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා

හැරයන්න බෑ දෙව්ලියේ ඔයා
මා ලග රැදෙන් මන බැන්ද ස්රුංගාර
සුපෙම්වන්තියේ
දේවතාවී අනුහස් මවා
උමතුව සදා
පපුවේ හොවා හුස්මේ පවා

නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා
නුඹ රුව රැස් මවා දුටුවේ වෙනස් වූ
අගනක් දෝ ඔයා