ඩ්‍රාමා ක්වීන් | Drama Queen by Dulan ARX ft. Yureni Noshika

සංකාරී නුඹේ වත පේනා
හීනෙක මා නැවතීලා
නාරිලතා නුඹදෝ මා.. දෑසේ මායා //

නෑ පෙම නෑ පෙම නෑ
ඈ ළඟ නෑ ළඟ නෑ
ඈගේ හදේ පෙම නෑ
නෑ නෑ නෑ නෑ

එයා Drama Queen 
මවලා හේතු රඟපාලා Scence 
එයාගේ පදේ දැම්මා Dance ඉතින්
විදින්නෙ බොරු ඒවා නම් nothing ! ඒවා නම් nothing !!

මං විසික් කරපු හිතත් අහුලන් එයා අවේ
විතත් පෙරලා මධුත් පටලන් දෑස ආයේ
නැතත් ආලය දිනක් ගානේම රාගේ නෑවේ මතක් වෙද්දි ඇස් හිතත් තිබුන්නෑ භාවනාවේ

Jeez ! එයා අවේ ගලවන්න දත
මේ මමත් ඉන්නෙ බීලා වතුර කාලා බං රට
මීටරෙන් පුතා ආලෙත් එක්ක ගනු දෙනු
සුදු අම්මිලා හතරවටේ සට සට කපට ඒයි ! 

අනේ පනේ කියාගෙන ආවට 
මේ කනෙන් ගිහින් අනිත් කනෙන් ආවේ
ඇහේ කනේ තියාගෙන හිටියට 
වටෙන් දෙකෙන් එයා නැවතුනේ නෑනේ

බඩගින්නට කෑවේ මගේ ඔලුව
වචන නගුල හෑවේ හිත වගේ මලුව
අතුරුපසට ආයේ තව එක වලියක්
‍යන්තම් මං ඔලුව බේරගත්තෙ නිසා නලුවා ඒයි !!

Daddy ට sugar උනත් හොයයි Sugar Daddy ලා
Attention ගන්න බදාගන්නෙ එයා Teddy ලා
ඇටෙන් පොත්තෙන් එද්දිම වැටෙන් පැනලා මුන් මේ අගේට හිටි උන්ට දෙන්නෙ යන්න ඇඬීලා

ආ සේ මුලාවේ ඈඳීලා
යාවී නුරාවේ නෑවීලා
පාරාම යාවී ගෑවීලා
ඒ හද ආයෙම ඈ

එක බැල්මයි දැම්මෙ අනේ කොල්ලා වයින්
මං අත තිබ්බ හැමදේම වෙන්නේ mine
ඔයා කතාව දෝලාවෙන් යන්නේ පයින්
මගේ අත ගන්න පොරකන්නෙ කොල්ලො dying 

එක බොරුවට මගේ බොරු දෙකයි babe !
මේ karma ඔයාව හොයන් එයි
ඇන්දෙ මමද ඔයාද මට සැකයි huh !
මේ Drama එකේ නලුවා ඔයයි

සංකාරිද මා වත පේනා
හීනේ පුරා රති ගේනා
නාරිලතාවක සේයා
දෑසේ මායා //

නෑ පෙම නෑ පෙම නෑ
මා ළඟ නෑ ළඟ නෑ
මාගේ හදේ පෙම නෑ
නෑ නෑ නෑ

සංකාරී නුඹේ වත පේනා
හීනෙක මා නැවතීලා
නාරිලතා නුඹදෝ මා.. දෑසේ මායා //

නෑ පෙම නෑ පෙම නෑ
ඈ ළඟ නෑ ළඟ නෑ
ඈගේ හදේ පෙම නෑ
නෑ නෑ නෑ නෑ

written by Dulan ARX

මගේ | Mage by Kanchana Anuradhi [2022]

හද මඩලම දුනි පවරා
සදේ නුඹ
නැතුවම බැරි තැන මා

නෙතු බර කර නුඹ බලනා
අනේ මම
හද අවනත නැතුවා

මගේ ආලේ ඉල්ලන්න
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
ආනේ මාහිත් ආයේ ඉගි මරනා

මගේ ආලේ ඉල්ලන්න
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
ආනේ මාහිත් ආයේ ඉගි මරනා

ඒ හැගුමේම පාවීලා මා
නොදැනිම බැදිලා මේ
උතුරන ස්නේහේ කිම
සගවනු මා

නෑ යන්නේ නෙතු තෙමලා මා
ඉන්නේ අද පේවීලා මේ
සසරේම ඒවී නුබේ
දෑතේ වෙලිලා

හද මඩලම දුනි පවරා
සදේ නුඹ
නැතුවම බැරි තැන මා

නෙතු බර කර නුඹ බලනා
අනේ මම
හද අවනත නැතුවා

මගේ ආලේ ඉල්ලන්න
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
ආනේ මාහිත් ආයේ ඉගි මරනා

මගේ ආලේ ඉල්ලන්න
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
ආනේ මාහිත් ආයේ ඉගි මරනා

හද මඩලම දුනි පවරා
හද මඩලම දුනි පවරා
සදේ නුඹ
නැතුවම බැරි තැන මා

මගේ ආලේ ඉල්ලන්න
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
ආනේ මාහිත් ආයේ ඉගි මරනා

මගේ ආලේ ඉල්ලන්න
දෑසේ යාවී ඉන්නම් මා
ආනේ මාහිත් ආයේ ඉගි මරනා

written by Dulan ARX

උලල්ලා | Ulalla by Babi Supram X Sandun Perera X Krish Manoj

Undhan Kadhal Ennai Thaakkum Podhu Kandean En Thozha
Naanum Unnai Nokki Paarkum Podhu Vandhean Nee Vaada
Endhan Maatram Kaanum Podhu Neeyum Ennul Vaa Vaada
Undhan Pakkam Vandhean Naanum Endhan Kannul Nee Vaada

උලල්ලා ගෑවෙන්නේ හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

උලල්ලා ගෑවෙන්නේ හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

Undhan Kadhal Ennai Thaakkum Podhu Kandean En Thozha
Naanum Unnai Nokki Paarkum Podhu Vandhean Nee Vaada
Endhan Maatram Kaanum Podhu Neeyum Ennul Vaa Vaada
Undhan Pakkam Vandhean Naanum Endhan Kannul Nee Vaada

එන්න කෙල්ලේ මගේ ලගටම
තව නුඹ සගවන්න බැරි වේවි
නෙතින් නෙත බලන්
ඔය හිත කිමිදෙන්න පතුලට
මගේ දෑතින් අල්ලන් ආයේ ඉල්ලන්

පහසෙම වැතිරෙමි අද සුර ලොව මව මවා
මන්දාකිනි පහුකරගෙන දෙන්න කෙල්ලේ
නවතින්න එක මොහොතකට
ගාවින් ඉන්නම් පාවී යන්නම්

මා හා නෑවිත් ඉන්න නෑ නෑ ආයෙත් එන්න
මායාවී මාගේ නෑ හරගන්න නෑ හරගන්න නැ නෑ නෑ නෑ

මා හා නෑවිත් ඉන්න නෑ නෑ ආයෙත් එන්න
මායාවී මාගේ නෑ හරගන්න නෑ හරගන්න නැ නෑ නෑ නෑ

උලල්ලා ගෑවෙන්නේ හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

හදේ ඔය
උලල්ලා අගිස්සේ ඉන්නෙ මෙමා
උලල්ලා වස්සන්නම් වැස්සක් මෙමා
උලල්ලා පැද්දෙන ලැමට දෑසම බැන්දුව මා

Undhan Kadhal Ennai Thaakkum Podhu Kandean En Thozha
Naanum Unnai Nokki Paarkum Podhu Vandhean Nee Vaada
Endhan Maatram Kaanum Podhu Neeyum Ennul Vaa Vaada
Undhan Pakkam Vandhean Naanum Endhan Kannul Nee Vaada

written by Dulan ARX & Krish Manoj

නාරා | Naara by Dulan ARX [2022]

මං මලෙන් උපන් කුමාරයා වේදනා සින්ද
විස කටු ඇනී හිත දනී දුක මං වින්ද
වාසනාවක් නෙමේ මේක කැප කලා මං නින්ද
දන්නෝ දනී නොදන්නෝ බුරති මට කිම්ද

අදින්න අදින්න කකුලෙන් මම ගෑවා කොල්ලෝ greese
හදවත් රසික එකිනෙක කරනවා seize
හූල්ලන්නේ මොකද හැදිලාද wheez
ගැලපෙන්නැත්නම් මාව අන්න දොර යන්න please

නාරා වලෙන් මං ගොඩ ආවේ පීනා
එන්නෙපා ගිය උන් නම් දාලා
ගත්තා මං නරි ටික නාවා
එපා බුහුමන් මට

හාවා වෙන්නෙපා කොල්ලෝ කැරට් කෑවත්
බොක්ක නම් දේවි පොර කාලා
ටොක්ක මුන් දෙන්නේ අත ගාලා
තේරෙද්දි පෙරහැර gone..!

රැල්ලට විසි වුනේ කවුද bro ? අපි හැදුවේ රැල්ල
මේ පෑන මගේ හෙණ්ඩුව සද්ධන්තයෝත් දැන් මෙල්ල
මං වාචාලයෙක් නෙමේ ඕන තැනදි විතරයි කට
පිටවෙයි වචන පපුව මැදට හෙල්ල

කවදාවත් දුන්නෑ පාවා
කාවත් දීලා නෑ මං බිල්ලට
“සංගීතේ අඬන” ගත්තේ අකුලා අල්ලට
යද්දි මුදුනට බලන් එක එල්ලෙට
ඇදන් යන්න පුලුවන් එකා හලන්නේ නෑ හිතේ නෑ මගේ

තණ්හා තණ්හා තණ්හා ///
නෑ..නෑ..!!
තණ්හා තණ්හා තණ්හා ///
නෑ..නෑ..!!

මගේ වචන වෙද්දි බං රා
සින්දුව නාලාගිරි
වැඩේදි වැඩේ කරා
මගේ නෑ බාලගිරි
මූණු දෙක තුනේ පොරවල් එක්ක උරෙන් උර ගැටි ගැටි තරණය කරන්නේ මං වංකගිරි

එදා හිටි එකාමයි මං තාමත්
නවත්තන්න බෑ පොර බැද්දත් ආයේ හමුදාවක්
මං පණ දුන්නු සින්දු උඹලාට කට පාඩම් වෙද්දි මට මාව මග ඇරුනා බං හැමදාමත්

නාරා වලෙන් මං ගොඩ ආවේ පීනා
එන්නෙපා ගිය උන් නම් දාලා
ගත්තා මං නරි ටික නාවා
එපා බුහුමන් මට

හාවා වෙන්නෙපා කොල්ලෝ කැරට් කෑවත්
බොක්ක නම් දේවි පොර කාලා
ටොක්ක මුන් දෙන්නේ අත ගාලා
තේරෙද්දි පෙරහැර gone..!

විද්දේ පඳුරට නෙමේ හාවට හරිම මිම්ම
මං මාන බලන්නේ දැන් පනින්න දුරම පිම්ම
Haters! Thank you මට දුන්නට ගැම්ම
ඒකයි ආවේ උඩ කඩාන බැම්ම

දේශපාලනේ සංගීතේ උනොත් මම වෙන්නෙ “රනිල්”
මං ඔප දාපු මැණිකක් ලාබෙට දෙන්නෑ “විනිල්”
RIP uncle “සුනිල්”
දෙන්නේ බල්ටි No whistle
මං නැවතුනත් උඩටම රැප් අරගනිල්ලා නෑ

තණ්හා තණ්හා තණ්හා ///
නෑ..නෑ..!!
තණ්හා තණ්හා තණ්හා ///
නෑ..නෑ..!!

හිමි වේදෝ | Himi Wedo by Sayumi Mullegama ft. Dulan ARX

හිමි වේදෝ ආලේ නුඹ මාගේ
මම නේදෝ හීනේ ඉඟි දෑසේ
හිත හංඟා ඉල්ලා පානා ඒ නුරා
හිත රන්ඳා කැන්ඳා හීන චාරිකා

ඉනාවේ මානේ නුඹ මායාවේ රන්ඳා
ප්‍රියාවී ආයේ, ඒ හීනේ මා වින්ඳා
ඉනාවේ මානේ නුඹ මායාවේ රන්ඳා
ප්‍රියාවී ආයේ, ඒ හීනේ මා වින්ඳා

රෑ හීන පාරා ආයේ
මා නේද හීනෙ කීයේ
ආඩම්බරෙන් ඇස් කොඳුරන්නේ
පෑ මීන ආශා රෑනේ
මා ප්‍රේම හීනෙ ලීවේ
කවිකාරනම් ඇයි නොකියා ඉන්නේ

ඉනාවේ මානේ නුඹ මායාවේ රන්ඳා
ප්‍රියාවී ආයේ, ඒ හීනේ මා වින්ඳා
ඉනාවේ මානේ නුඹ මායාවේ රන්ඳා
ප්‍රියාවී ආයේ, ඒ හීනේ මා වින්ඳා

විශ්වාසේ ඇන්ද ඇලපිල්ලක් වැල්ලේ
ආල මතක මට මූදු රැල්ලක් කෙල්ලේ
නෙතින් නෙත බලාන ඔයා කිවුවත් එල්ලේ
දෙහදක කතාවක් නිමයි බැඳපු තැල්ලෙ.. ආහ්

ගිනි පෙල්ලෙන් බැට කෑවේ මං
ඔයාගේ ආලේ කණාමැදිරි එලියක් නම්.. yeah
නොගියත් ආයේ කතරගං
ඔයාගේ බැල්මෙන් ආයේ ආයේ මං අතරමං.. wooh

අතහැර ගන්න බෑ
දැක දැක නුඹෙ ආලේ
මතක මකන්න බෑ
මතකෙට එන ගානේ
හිතකට දෙන්න බෑ
දැන දැන දුකක් ආයේ
වෙස්සන්තර වෙන්න බෑ
දන් දෙන්න බෑ මට ආයේ

සංචිත සතුටේ වෙලා අවසානයක්
මේ බංකොලොත් හදට දෙන්න ආදර ණයක්
ගොඩගන්න මේ හද ඔයාට ඇති වරු හයක්
මට ඉන්න බෑ ඔයා නැති මානෙක එක පැයක්

ඉනාවේ මානේ නුඹ මායාවේ රන්ඳා
ප්‍රියාවී ආයේ, ඒ හීනේ මා වින්ඳා
ඉනාවේ මානේ නුඹ මායාවේ රන්ඳා
ප්‍රියාවී ආයේ, ඒ හීනේ මා වින්ඳා

written by Sahan Ginige, Dulan ARX

dulan arx,arx,dulan arx rap,dulan arx new song,sanjula himala,thank god,mullegama,hana,rura,athin allan,oshan dance,sinhala rap,dance,sinhala songs,sehani,manike,yohani,nesuna,oshan liyanage,munissama song,irushka bogoda,malsara,mal rap,rap malsara song,munissama wadune,sayumi mullegama,karoline,mal rap jathakaya,man chill eke inne,sl hiphop,rap songs,rapmalsara,veralu mal,hindi songs,senkadagala,inawe maane,rap malsara,music video

මල් රැප් ජාතකය | Mal Rap Jathakaya by Dulan ARX [2022]

මං බූමරංගෙ වගේ කැරකෙන්නේ ඔළු අතරේ
වෙන්නේ නෑ නතරේ දැන් පැද්දෙන්නකෝ මිතුරේ
රාමුවෙන් බැහැරේ දුක නසන යතුරේ
මගේ තාලෙට ගැස්සිලා කොල්ලෝ “නිමල්” උනත් ඇහැරේ

ආහ්
මං දන්නෝ යට පඩියේ රඟේ.. ආහ්
බලපං උඩ පඩියේ රඟේ.. ආහ්
හැබැයි දෙපතුල් බිම මගේ
තප්පුලපන් තව ඒවා වදින්නෑ මගේ ඇඟේ.. wooh

අපි මේකෙන් කාලා ඇඳලා ඉද්දි ඇයි ? (ඇයි)
තොපේ ඇඟේ නටන්නෙම මාළු ඒයි (ඒයි)
ඉරිසියාවනන් ඉරිසියාව බ්‍රෝ (haha)
දන්නවා නම් පුටින් උනත් ඇඹරෙයි (hooo)

හතුරයි කලේ මාව මුවහත්
සෙල්ලමේ “unicorn” වැටුනත් නැගිට්ටා මං ආයේමත්
හිටවයි බතල කටින් හැබැයි ක්‍රියාවයි වැදගත්
පිල්ලි කුහක මුන්ගේ ඇඟ පුරාම අරක්ගත්

මං චිල් එකේ ඉන්නේ (ඉන්නේ)
ගිනි නෑනේ මං දෙන්නේ (දෙන්නේ)
උඹ බන්දු නම් මම අන්දරේ හැබැයි
සීන් එකේ ඉන්නේ

පාගල් එකේ යන්නේ (යන්නේ)
තෙල් නෑනේ හංගන්නේ (ගන්නේ)
උඹ බන්දු නම් මම අන්දරේ හැබැයි
සීන් එකේ ඉන්නේ

සිහි කැඳවීමයි සංගීතේ අතීතයක්
ආපස්සට හැරිලා බලපං ආයේ දශකයක්
දාලා ගිය ගෑනි නිසා එකම විලාපයක්
කොල්ලෝ හැපි හැපී අඬයි අවසානේ මරණයක්

ඒවා තමා අපිනං දැකපු “මල් සින්දු”
ආත්ම ගරුත්වය බිංදු දරාගැනීමද බින්දු
විශාදයෙන් පනින රිලවට ඉනිමං බැන්දූ
ඒකයි පෑනෙන් හෙව්වේ වෙනසක් කලාවේ සින්දු

මුන් දන්නේ genre දෙකයි
එකක් Rap එකක් “මල්”
අපි ලෝකෙත් එක්ක දුවයි තොපි එක තැන පල් (yeah)
ඔළු කාලා පොඩි උන්ගේ ඒවා වෙලා කුරුවල්
කියා දියන් මුන්ට සංගීතේ except “මල් රැප්”

Shout out to චමා, ස්මෝකා, ශානා උඩටම නගිමු පඩි
Kaiz උඹ කිව්වා හරි මටත් වැරදිලා තිබුණා අඩි
දෙයියෝ දුන්නෑ මල්ලි අහසට තියනකන්ම වෙඩි
Rap සින්දු විතරක් කරන්නං මාසෙට ගෙවපන් පඩි

මං චිල් එකේ ඉන්නේ (ඉන්නේ)
ගිනි නෑනේ මං දෙන්නේ (දෙන්නේ)
උඹ බන්දු නම් මම අන්දරේ හැබැයි
සීන් එකේ ඉන්නේ

Lyrics by Dulan ARX

ලඟ ලඟ | Langa Lanaga by Dinesh Gamage ft. Smokio [2022]

දැකලා ඒ රුව ආයේ
සසල වේ හද මාගේ
නෙතම කියවා පෑ ඒ නුරාවේ

හද නතුම නොවේවි වාගේ
වශියක් ආලෙම ඈගේ
හදට දුන්න ඉනාවේ බැඳුනාවේ

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

කෙල්ලේ කෙල්ලේ
වෙනස කලා මාව පිස්සෙක්
ඇස් අරින්න දෙන්නෑ මට
ඒ ඇස් වල දිස්නේ
සරාගී රහසක් දෙතොල් වලින් දිස්වෙයි
ඇ මුමුනාවී සම පුරාම රාගී
හැගුමන් ඇවිස්සේයි

තාලෙකට ඇගේ රන හසුන් ඉස්සෙයි
උතුරම සවිදිය මදු බදුන් හිස්වෙයි
මං ආස පස්සෙන් එන්න රෑ තිස්සේ
ඈ තුවාල කලා ඒක
ආදර කිනිස්සෙන්

නොදැන නෙවෙයි දැන දැනම
මම ගිහින් පැටලුනා මායම් දැලක
සිර වෙලා ඇගේ සිරුරේ ගැබුරු තැනක
‍රුංගාර රස විදිමි අකුණු සැරක

ආසම සැරට වශීවෙලා වගේ
මම ඇවිදින හැඩට
තොල් තදකරන් ඒ රෝස තොල් මැදට
ඉන්න තිබුනොත් ඇති වෙන මුකුත් එපා දැනට

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

නොදැන නෙවෙයි දැන දැනම
මම ගිහින් පැටලුනා මායම් දැලක
සිර වෙලා ඇගේ සිරුරේ ගැබුරු තැනක
‍රුංගාර රස විදිමි අකුණු සැරක

ආසම සැරට වශීවෙලා වගේ
මම ඇවිදින හැඩට
තොල් තදකරන් ඒ රෝස තොල් මැදට
ඉන්න තිබුනොත් ඇති වෙන මුකුත් එපා දැනට

නාදෙන් | Naden by Kanchana Anuradhi & Supun Perera [2022]

නෑ නෑ නැවතුන මේ හිත නුඹ ළඟ
වෙනතක නතර වෙලා..
මා හා ඉඟිබිඟි පානා නුඹෙ නෙත දැක හිත ඔකඳ වෙලා..

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා

දෙවඟන ඈ..
රැවකට නැවතී මා පෙර නෑ
නාහෙට නාහන මේ හද නෑ..
සිහියක හිඳවනු බෑ
දැක නාරී නාරී නාරී (දේහේ ඈ)

දිනකර ඈ
මන පිනිබිඳුවකි මා ළග ඈ
සිලුවකි ගිනි දවනා ගත රෑ..
සමවැද හිදිනට බෑ
මිදි දෑනෙන් දෑනෙන් දෑනෙන් ආයේ..

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා..

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා..

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

නෑ නෑ නැවතුන මේ හිත නුඹ ළඟ
වෙනතක නතර වෙලා..
මා හා ඉඟිබිඟි පානා නුඹෙ නෙත දැක හිත ඔකඳ වෙලා

හිතා මතා | Hitha Matha by Raveen Tharuka ft. Dulan ARX

ඈ.. මුදු කෝමලී මා
දෙස යලි හැරීලා
රිසි සේ බැලුම් හෙලාලා..

පෑ.. ඉඟි මා වෙලාලා
සුසුමන් විදාලා
හිත මා දුකින් මුදා..
කෙල්ලෙ !!

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

මන බැඳුණු කිංකිණි කතාව
නෙත ගැටුනු නිතඹ ලතාව
එදා ඉඟි බිඟි කල රටාව
හද කිති කැවී ගියා..

නුඹ මගේම නොවෙද හිතාන
හිත ඇඳුනු නුඹම පතාන
ආවෙ යන්න අරගෙන ඔතාන
කෙල්ලෙ නුඹ තමා කෙනා..

රුව ආයේ දකිනා දින හද මාගේ වයනා..
මුදු තාලයෙන්ම ආයේ මත් උනා

රුව ආයේ දකිනා දින හද මාගේ වයනා..
මුදු තාලයෙන්ම ආයේ මත් උනා

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

නුඹේ ලතා..
දැක්ක හිත වගෙයි තනි ඇතා..(ඇතා)
නුඹ පතා
ඇදබෑවේ බේගල් ගොත ගොතා..(ගොතාාා)

බින්න බැස්සත් නොබැස්සත් මං උස්සන්නෙ කෙල්ල
මං කැස්සත් නුරුස්සන්නේ ආලෙට නේද ?
බැස්සත් විස්සක් කාටත් නෑ මෙල්ල
දැං විස්සත් පැන්නා හරි කාලේනේ නේද ?

වයන්නම් මං ආලේ සිතාරේ
ගලං යන්නේ මගේ ආලේ පිටාරේ..
දුන්තත් හිත නුඹ අවාරේ
ගැහුවත් කනපිට ගති නං නෑරේ මගේ..

මුදාගත්තේ අලකලංචියෙන් (හාහ්)
ගනිච්චියක් නෑ දැන් තහංචියෙන්..(හාහ්)
අතගන්නෙ වෙන්නෑ තොලොංචි මං
අංචි අදින උන්ට දෙන්නෙ පලංචියෙන්..

කෙල්ලෙ..!

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

රැප් මල්සරා | Rap Malsara by Dulan ARX [2021]

මූනිස්සම වැදුනේ කෙලින්ම හද මැද්දේ
You are a bullet in the heart

ආලේ බැද්දේ
පෑගුන මද්දේ
Like a trap caught in the jungle of love

මේ හඳුන්පොත ගැහෙයි දැන් නුඹේ නමට සද්දෙන්
This heart is beating for you now

මේ පිළිවෙල ඔයා නිසා
කලින් මං වැද්දෙක් !
All this because of you, I used to be a tough guy

ඔය ඇස්
කිව්වා දාස් ගනන් කතන්දර හමු
වෙද්දි මගේ දෑස්
Your eyes told thousands of stories when they met my eyes

හිතේ නෑ හිදැස්
No gaps in my heart

ලිව්වා නිසදැස්
I wrote poetry for you

හිරි වැටී නෙත ගැටී
නුඹේ මදහාස්
I was stunned to see your smile

සසඳනු කෙලෙස නුඹ කාට ?
How do I compare you to someone else?

හඳේ තිබ්බත් නුඹේ නෑ ආවාට
The moon has scars, but you don’t

කවුරුත් ගියාට ආවාට
No matter who comes or goes in my life

ඔයාට දුන්නු තැන නම් දෙන්නෙ නෑ වෙන කාටත්..
I will not give the place I gave you in my life to anyone else

ඒයි..
Ei..

නුඹ බින්ඳා මගේ නින්ද
You made me lose my sleep

ප්‍රේම අසිපතින් දුකෙහි ගෙල සින්ද
The sword of love cut off the neck of grief

ආලේ අන්ධයි නොදනිම්ද ?
Don’t you know that love is blind?

රැප් මල්සරා කෙල්ලෙ තිතට හීය විද්ද මා..!
Baby I’m the rap cupid who hit the target..!

කෙල්ලෙ ඒ බැල්මෙන් නුරා (බැල්මෙන් නුරා)
From the passionate look you cast

ගින්නක් මේ හිත පුරා (හිත පුරා)
My heart is on fire

මත් වෙන්නෙ හීනේ සරා (හීනේ සරා)
I was intoxicated while wandering in a dream with you

මෙතුවක් නොලැබුනු ආලේ ලැබෙන තුරුම..//
I will not stop until I receive your love

ඉස්සුවට ගනන් නෑ කාරී (කාරී)
I don’t care if you don’t care

නවතින්නෙ කරන් මං භාරි (භාරි)
I will not stop until I make you my wife

හැඩම ඔයාට කෙල්ලෙ සාරි
You looks gorgeous in sarees

ගිනි තියලා හිතම යන්නේ රැවනාරී
My mind is on fire and you go

තියන්න බෑ කාවත් ඔයා ගාවින් ඇත්තටම
For real, In my heart no one can get close to where you are

ඔව් ඇත්තටම
Yeah its true

සින්නක්කරම ලිව්වා හිතේ අක්කරම ගානක්
හීන කන්දක් හිත අස්සෙ කෙල්ලෙ පැක් කර මං ආයෙ..
Again & again I set aside the most space in my heart for you with a mountain of dreams

ඔයා..
හැරිලා බලද්දි වගේ දීපිකා
when you look at me like “Deepika”

අල්ලගෙන පපුව වැටුනා වගේ ශාරුක්
i fell in love like “Shahrukh Khan”
(Reference – Om Shanti Om movie)

ළඟ ගෙවෙන මො..මොහොතත් මීවිතක්
The moment I am with you is very precious to me

ඉඟි මරන නෙත් දැක හිත නැහැ වාරුත්
I cant help myself when I see the lust in your eyes

ඩොලර් එක වගේ වෙන්නෑ ආලේ අඩුවක් නම්
දිනෙන් දිනම වැඩි උනොත් මිසක බිඳුවක්
Like the dollar my love does not decrease but increases every day

මං යද්දි පය ගහලා පොලවේ තනි ගමනක්
As I set foot on the ground and consciously made my way

කෙල්ලෙ
අවසිහියයි සිහියයි පැටලෙද්දි නඩුවාක්..
It’s a problem when consciousness and mindfulness are intertwined

කෙල්ලෙ ඒ බැල්මෙන් නුරා..
කෙල්ලෙ ඒ බැල්මෙන් නුරා..
From the passionate look you cast