මල් රැප් ජාතකය | Mal Rap Jathakaya by Dulan ARX [2022]

මං බූමරංගෙ වගේ කැරකෙන්නේ ඔළු අතරේ
වෙන්නේ නෑ නතරේ දැන් පැද්දෙන්නකෝ මිතුරේ
රාමුවෙන් බැහැරේ දුක නසන යතුරේ
මගේ තාලෙට ගැස්සිලා කොල්ලෝ “නිමල්” උනත් ඇහැරේ

ආහ්
මං දන්නෝ යට පඩියේ රඟේ.. ආහ්
බලපං උඩ පඩියේ රඟේ.. ආහ්
හැබැයි දෙපතුල් බිම මගේ
තප්පුලපන් තව ඒවා වදින්නෑ මගේ ඇඟේ.. wooh

අපි මේකෙන් කාලා ඇඳලා ඉද්දි ඇයි ? (ඇයි)
තොපේ ඇඟේ නටන්නෙම මාළු ඒයි (ඒයි)
ඉරිසියාවනන් ඉරිසියාව බ්‍රෝ (haha)
දන්නවා නම් පුටින් උනත් ඇඹරෙයි (hooo)

හතුරයි කලේ මාව මුවහත්
සෙල්ලමේ “unicorn” වැටුනත් නැගිට්ටා මං ආයේමත්
හිටවයි බතල කටින් හැබැයි ක්‍රියාවයි වැදගත්
පිල්ලි කුහක මුන්ගේ ඇඟ පුරාම අරක්ගත්

මං චිල් එකේ ඉන්නේ (ඉන්නේ)
ගිනි නෑනේ මං දෙන්නේ (දෙන්නේ)
උඹ බන්දු නම් මම අන්දරේ හැබැයි
සීන් එකේ ඉන්නේ

පාගල් එකේ යන්නේ (යන්නේ)
තෙල් නෑනේ හංගන්නේ (ගන්නේ)
උඹ බන්දු නම් මම අන්දරේ හැබැයි
සීන් එකේ ඉන්නේ

සිහි කැඳවීමයි සංගීතේ අතීතයක්
ආපස්සට හැරිලා බලපං ආයේ දශකයක්
දාලා ගිය ගෑනි නිසා එකම විලාපයක්
කොල්ලෝ හැපි හැපී අඬයි අවසානේ මරණයක්

ඒවා තමා අපිනං දැකපු “මල් සින්දු”
ආත්ම ගරුත්වය බිංදු දරාගැනීමද බින්දු
විශාදයෙන් පනින රිලවට ඉනිමං බැන්දූ
ඒකයි පෑනෙන් හෙව්වේ වෙනසක් කලාවේ සින්දු

මුන් දන්නේ genre දෙකයි
එකක් Rap එකක් “මල්”
අපි ලෝකෙත් එක්ක දුවයි තොපි එක තැන පල් (yeah)
ඔළු කාලා පොඩි උන්ගේ ඒවා වෙලා කුරුවල්
කියා දියන් මුන්ට සංගීතේ except “මල් රැප්”

Shout out to චමා, ස්මෝකා, ශානා උඩටම නගිමු පඩි
Kaiz උඹ කිව්වා හරි මටත් වැරදිලා තිබුණා අඩි
දෙයියෝ දුන්නෑ මල්ලි අහසට තියනකන්ම වෙඩි
Rap සින්දු විතරක් කරන්නං මාසෙට ගෙවපන් පඩි

මං චිල් එකේ ඉන්නේ (ඉන්නේ)
ගිනි නෑනේ මං දෙන්නේ (දෙන්නේ)
උඹ බන්දු නම් මම අන්දරේ හැබැයි
සීන් එකේ ඉන්නේ

Lyrics by Dulan ARX

ලඟ ලඟ | Langa Lanaga by Dinesh Gamage ft. Smokio [2022]

දැකලා ඒ රුව ආයේ
සසල වේ හද මාගේ
නෙතම කියවා පෑ ඒ නුරාවේ

හද නතුම නොවේවි වාගේ
වශියක් ආලෙම ඈගේ
හදට දුන්න ඉනාවේ බැඳුනාවේ

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

කෙල්ලේ කෙල්ලේ
වෙනස කලා මාව පිස්සෙක්
ඇස් අරින්න දෙන්නෑ මට
ඒ ඇස් වල දිස්නේ
සරාගී රහසක් දෙතොල් වලින් දිස්වෙයි
ඇ මුමුනාවී සම පුරාම රාගී
හැගුමන් ඇවිස්සේයි

තාලෙකට ඇගේ රන හසුන් ඉස්සෙයි
උතුරම සවිදිය මදු බදුන් හිස්වෙයි
මං ආස පස්සෙන් එන්න රෑ තිස්සේ
ඈ තුවාල කලා ඒක
ආදර කිනිස්සෙන්

නොදැන නෙවෙයි දැන දැනම
මම ගිහින් පැටලුනා මායම් දැලක
සිර වෙලා ඇගේ සිරුරේ ගැබුරු තැනක
‍රුංගාර රස විදිමි අකුණු සැරක

ආසම සැරට වශීවෙලා වගේ
මම ඇවිදින හැඩට
තොල් තදකරන් ඒ රෝස තොල් මැදට
ඉන්න තිබුනොත් ඇති වෙන මුකුත් එපා දැනට

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

ඒ ළඟ ළඟ ළඟ ළඟ දැවටෙන්
හිත මගේ දව දව දව දව රඟදෙන්
වත නුබේ දැක දැක දැක දැක ඇවිලෙම්
සිහිනෙක බැඳි මට කෙල්ලේ නැත ඉවසුම්

නොදැන නෙවෙයි දැන දැනම
මම ගිහින් පැටලුනා මායම් දැලක
සිර වෙලා ඇගේ සිරුරේ ගැබුරු තැනක
‍රුංගාර රස විදිමි අකුණු සැරක

ආසම සැරට වශීවෙලා වගේ
මම ඇවිදින හැඩට
තොල් තදකරන් ඒ රෝස තොල් මැදට
ඉන්න තිබුනොත් ඇති වෙන මුකුත් එපා දැනට

නාදෙන් | Naden by Kanchana Anuradhi & Supun Perera [2022]

නෑ නෑ නැවතුන මේ හිත නුඹ ළඟ
වෙනතක නතර වෙලා..
මා හා ඉඟිබිඟි පානා නුඹෙ නෙත දැක හිත ඔකඳ වෙලා..

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා

දෙවඟන ඈ..
රැවකට නැවතී මා පෙර නෑ
නාහෙට නාහන මේ හද නෑ..
සිහියක හිඳවනු බෑ
දැක නාරී නාරී නාරී (දේහේ ඈ)

දිනකර ඈ
මන පිනිබිඳුවකි මා ළග ඈ
සිලුවකි ගිනි දවනා ගත රෑ..
සමවැද හිදිනට බෑ
මිදි දෑනෙන් දෑනෙන් දෑනෙන් ආයේ..

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා..

හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා..
හැඟුමන් ආ දෙන් ⁣යා වෙම් නුඹේම වෙලා..ලා ලලා..

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

දේවී ප්‍රේමී හැඟුමන් පා
වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා..
මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන්

නෑ නෑ නැවතුන මේ හිත නුඹ ළඟ
වෙනතක නතර වෙලා..
මා හා ඉඟිබිඟි පානා නුඹෙ නෙත දැක හිත ඔකඳ වෙලා

හිතා මතා | Hitha Matha by Raveen Tharuka ft. Dulan ARX

ඈ.. මුදු කෝමලී මා
දෙස යලි හැරීලා
රිසි සේ බැලුම් හෙලාලා..

පෑ.. ඉඟි මා වෙලාලා
සුසුමන් විදාලා
හිත මා දුකින් මුදා..
කෙල්ලෙ !!

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

මන බැඳුණු කිංකිණි කතාව
නෙත ගැටුනු නිතඹ ලතාව
එදා ඉඟි බිඟි කල රටාව
හද කිති කැවී ගියා..

නුඹ මගේම නොවෙද හිතාන
හිත ඇඳුනු නුඹම පතාන
ආවෙ යන්න අරගෙන ඔතාන
කෙල්ලෙ නුඹ තමා කෙනා..

රුව ආයේ දකිනා දින හද මාගේ වයනා..
මුදු තාලයෙන්ම ආයේ මත් උනා

රුව ආයේ දකිනා දින හද මාගේ වයනා..
මුදු තාලයෙන්ම ආයේ මත් උනා

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

නුඹේ ලතා..
දැක්ක හිත වගෙයි තනි ඇතා..(ඇතා)
නුඹ පතා
ඇදබෑවේ බේගල් ගොත ගොතා..(ගොතාාා)

බින්න බැස්සත් නොබැස්සත් මං උස්සන්නෙ කෙල්ල
මං කැස්සත් නුරුස්සන්නේ ආලෙට නේද ?
බැස්සත් විස්සක් කාටත් නෑ මෙල්ල
දැං විස්සත් පැන්නා හරි කාලේනේ නේද ?

වයන්නම් මං ආලේ සිතාරේ
ගලං යන්නේ මගේ ආලේ පිටාරේ..
දුන්තත් හිත නුඹ අවාරේ
ගැහුවත් කනපිට ගති නං නෑරේ මගේ..

මුදාගත්තේ අලකලංචියෙන් (හාහ්)
ගනිච්චියක් නෑ දැන් තහංචියෙන්..(හාහ්)
අතගන්නෙ වෙන්නෑ තොලොංචි මං
අංචි අදින උන්ට දෙන්නෙ පලංචියෙන්..

කෙල්ලෙ..!

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

හිතා මතා ඉඟත් සලා
ලතා නුඹේ හැඟුම් පෙලා
මා හිත දවා ඔයා නගා
කැන්දා යන්නේ මං කල් බලා

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

රැප් මල්සරා | Rap Malsara by Dulan ARX [2021]

මූනිස්සම වැදුනේ කෙලින්ම හද මැද්දේ
You are a bullet in the heart

ආලේ බැද්දේ
පෑගුන මද්දේ
Like a trap caught in the jungle of love

මේ හඳුන්පොත ගැහෙයි දැන් නුඹේ නමට සද්දෙන්
This heart is beating for you now

මේ පිළිවෙල ඔයා නිසා
කලින් මං වැද්දෙක් !
All this because of you, I used to be a tough guy

ඔය ඇස්
කිව්වා දාස් ගනන් කතන්දර හමු
වෙද්දි මගේ දෑස්
Your eyes told thousands of stories when they met my eyes

හිතේ නෑ හිදැස්
No gaps in my heart

ලිව්වා නිසදැස්
I wrote poetry for you

හිරි වැටී නෙත ගැටී
නුඹේ මදහාස්
I was stunned to see your smile

සසඳනු කෙලෙස නුඹ කාට ?
How do I compare you to someone else?

හඳේ තිබ්බත් නුඹේ නෑ ආවාට
The moon has scars, but you don’t

කවුරුත් ගියාට ආවාට
No matter who comes or goes in my life

ඔයාට දුන්නු තැන නම් දෙන්නෙ නෑ වෙන කාටත්..
I will not give the place I gave you in my life to anyone else

ඒයි..
Ei..

නුඹ බින්ඳා මගේ නින්ද
You made me lose my sleep

ප්‍රේම අසිපතින් දුකෙහි ගෙල සින්ද
The sword of love cut off the neck of grief

ආලේ අන්ධයි නොදනිම්ද ?
Don’t you know that love is blind?

රැප් මල්සරා කෙල්ලෙ තිතට හීය විද්ද මා..!
Baby I’m the rap cupid who hit the target..!

කෙල්ලෙ ඒ බැල්මෙන් නුරා (බැල්මෙන් නුරා)
From the passionate look you cast

ගින්නක් මේ හිත පුරා (හිත පුරා)
My heart is on fire

මත් වෙන්නෙ හීනේ සරා (හීනේ සරා)
I was intoxicated while wandering in a dream with you

මෙතුවක් නොලැබුනු ආලේ ලැබෙන තුරුම..//
I will not stop until I receive your love

ඉස්සුවට ගනන් නෑ කාරී (කාරී)
I don’t care if you don’t care

නවතින්නෙ කරන් මං භාරි (භාරි)
I will not stop until I make you my wife

හැඩම ඔයාට කෙල්ලෙ සාරි
You looks gorgeous in sarees

ගිනි තියලා හිතම යන්නේ රැවනාරී
My mind is on fire and you go

තියන්න බෑ කාවත් ඔයා ගාවින් ඇත්තටම
For real, In my heart no one can get close to where you are

ඔව් ඇත්තටම
Yeah its true

සින්නක්කරම ලිව්වා හිතේ අක්කරම ගානක්
හීන කන්දක් හිත අස්සෙ කෙල්ලෙ පැක් කර මං ආයෙ..
Again & again I set aside the most space in my heart for you with a mountain of dreams

ඔයා..
හැරිලා බලද්දි වගේ දීපිකා
when you look at me like “Deepika”

අල්ලගෙන පපුව වැටුනා වගේ ශාරුක්
i fell in love like “Shahrukh Khan”
(Reference – Om Shanti Om movie)

ළඟ ගෙවෙන මො..මොහොතත් මීවිතක්
The moment I am with you is very precious to me

ඉඟි මරන නෙත් දැක හිත නැහැ වාරුත්
I cant help myself when I see the lust in your eyes

ඩොලර් එක වගේ වෙන්නෑ ආලේ අඩුවක් නම්
දිනෙන් දිනම වැඩි උනොත් මිසක බිඳුවක්
Like the dollar my love does not decrease but increases every day

මං යද්දි පය ගහලා පොලවේ තනි ගමනක්
As I set foot on the ground and consciously made my way

කෙල්ලෙ
අවසිහියයි සිහියයි පැටලෙද්දි නඩුවාක්..
It’s a problem when consciousness and mindfulness are intertwined

කෙල්ලෙ ඒ බැල්මෙන් නුරා..
කෙල්ලෙ ඒ බැල්මෙන් නුරා..
From the passionate look you cast

දකින දකින | Dakina Dakina by Kushani Kavindya ft. Dulan ARX [2021]

ඔය සිනා මා සිතේ.. පෙම් හැඟුම් යා කලා..
මුදු නුරා මාරුතේ.. පාවුනා මත් වෙලා..
ඉඟි කලාදෝ හිතේ මොනවදෝ හංගලා..
මිරිඟුවක් සේ නෙතේ පැටලිලා ළං වෙලා..

ඒ දකින දකින දකින සිහිනේ හිඳින්නේ ඔයා..
ඇස් කොනින් මා දිහා.. ඇයි බලන්නේ ඔයා..
ඒ දැනුන දැනුන දැනුන හැඟුම විඳින්නේ මෙමා..
දැන් ඉතින් පෙම්බරෝ.. මට කියන්නකෝ නුඹේද මා..

ඇඹලයෙක් මං
පැණි මුට්ටියකට වැටුණ
තව තව මත් වෙලා ගිලෙයි දැං
ගොඩගත්තට ගොඩ නොඑන

ලව් සන්නිපාතේ හැදිලා
මම බිව්වෙත් නෑ
ඒත් වැදිලා
මට්ටු වෙන්නෙත් නෑ
රෑක වැටුණු වලට දවාලේ ආයෙම ආයෙමත් ඔන්න බං පැනලා..

මම සීරුවෙන්
හිත ඇතුලෙන් නටන්නේ යකා
දුර දිග නොබැලුව විහිලුවෙන් නුඹේ හිත රිදුණාද නගා..නගා..??

බොරු චාටු නෑ
මම නාහෙට නාහන එකා
ඔයා එනවානං ඉතිං කාරි නෑ
හඳ පානෙම යමුද නගා..නගා..

ඒ දකින දකින දකින සිහිනේ හිඳින්නේ ඔයා..
ඇස් කොනින් මා දිහා.. ඇයි බලන්නේ ඔයා..
ඒ දැනුන දැනුන දැනුන හැඟුම විඳින්නේ මෙමා..
දැන් ඉතින් පෙම්බරෝ.. මට කියන්නකෝ නුඹේද මා..

ඔය සිනා මා සිතේ.. පෙම් හැඟුම් යා කලා..
මුදු නුරා මාරුතේ.. පාවුනා මත් වෙලා..
ඉඟි කලාදෝ හිතේ මොනවදෝ හංගලා..
මිරිඟුවක් සේ නෙතේ පැටලිලා ළං වෙලා..

ඒ දකින දකින දකින සිහිනේ හිඳින්නේ ඔයා..
ඇස් කොනින් මා දිහා.. ඇයි බලන්නේ ඔයා..
ඒ දැනුන දැනුන දැනුන හැඟුම විඳින්නේ මෙමා..
දැන් ඉතින් පෙම්බරෝ.. මට කියන්නකෝ නුඹේද මා..

මැණිකේ මගේ හිතේ | Manike Mage Hithe by Satheeshan ft. ARX [2020]

මැණිකේ මගේ හිතේ මුදු ඒ නුරා හැඟුම් යාවී.. ඇවිලේවී..
නෙරියේ නුඹේ නගේ මගෙ නෙත් එහා මෙහා යාවී.. සිහිවේවී..

මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
හුරු පෙමක පැටලෙනා..
රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා

මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
හුරු පෙමක පැටලෙනා..
රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා

මැණිකේ මගේ හිතේ මුදු ඒ නුරා හැඟුම් යාවී.. ඇවිලේවී..
නෙරියේ නුඹේ නගේ මගෙ නෙත් එහා මෙහා යාවී.. සිහිවේවී..

ඉතිං එපා මටනං වංගු
ගත්තේ හිත නුඹ මගෙන්ම හැංගු
ආලේ නුඹටම වලංගු
මැණිකේ වෙන්නෙපා තව සුනංගු

ගමේ කටකාරම කෙල්ලෙ
හිත වෙලා නුඹේ රුවට බිල්ල
නෙතින් නෙත ගත්තාම අල්ල
මගේ හිතත් නැහැ මටම මෙල්ල

කෙල්ලේ.. කෙල්ලේ..
වෙලා මගේ හිත පත්තු
වෙනවාද තව ටිකක් කිට්ටු
මට පිස්සු තද වෙන්නෙ විදියට ගැස්සූ

ඔයා..දුන්න ඉඟියට මත්වූ
බඹරෙකි මම තටු ඉස්සූ
ඔයා වටකරගෙන රැස්වූ රොත්තෙන් හිත අරගත්තු බඹරා..

මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
හුරු පෙමක පැටලෙනා..
රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා

මා හිත ළඟම දැවටෙනා..
හුරු පෙමක පැටලෙනා..
රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා

මැණිකේ මගේ හිතේ මුදු ඒ නුරා හැඟුම් යාවී.. ඇවිලේවී..
නෙරියේ නුඹේ නගේ මගෙ නෙත් එහා මෙහා යාවී.. සිහිවේවී..

මා හිත ළඟම දැවටෙනා (දැවටෙනා)
හුරු පෙමක පැටලෙනා (පැටලෙනා)
රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා

මා හිත ළඟම දැවටෙනා (දැවටෙනා)
හුරු පෙමක පැටලෙනා (පැටලෙනා)
රුව නාරී මනහාරී සුකුමාලි නුඹ තමා

රූ සිරි | Ru Siri by Dimi3 x ARX [2018]

රූ සිරී.. ඈගේ රූ.. ඒ රුවේ රුවේ රුවේ රුවේ රූ..

මා මත්වූ වෙලේදී
මේ දෑසේ සිරවූ නුරාවී
මා ළං වී බලද්දී
ඈ ලැම ගස්සා සිනාසේ
මා මත්වූ වෙලේදී
මේ දෑසේ සිරවූ නුරාවී
මා ළං වී බලද්දී
ඈ ලැම ගස්සා සිනාසේ

රූ සිරී සිරී සිරී
මා මත් වුනාවේ
දෑස පේන මානේ
දෙව් ලොව මැවෙද්දී
රූ සිරී සිරී සිරී
මා මත් වුනාවේ
දෑස පේන මානේ
දෙව් ලොව මැවෙද්දී

⁣නෙතඟින් බලන්නී (බලන්නී)
වරෙක රවන්නී (රවන්නී)
නිතර මවෙත ඉඟි පා
මාගෙ දැහැන බිඳීන්නී (බිඳින්නී)
⁣නෙතඟින් බලන්නී (බලන්නී)
වරෙක රවන්නී (රවන්නී)
නිතර මවෙත ඉඟි පා
මාගෙ දැහැන බිඳීන්නී (බිඳින්නී)

මා මත්වූ වෙලේදී
මේ දෑසේ සිරවූ නුරාවී
මා ළං වී බලද්දී
ඈ ලැම ගස්සා සිනාසේ
මා මත්වූ වෙලේදී
මේ දෑසේ සිරවූ නුරාවී
මා ළං වී බලද්දී
ඈ ලැම ගස්සා සිනාසේ

රූ සිරී සිරී සිරී සිරී සිරී සිරී.. දෑස පේන මානේ..

රූ සිරී.. ඈගේ රූ.. ඒ රුවේ රුවේ රුවේ රුවේ රූ..

කොල්ලන් ඈ පස්සේ
බැල්මෙන් තිගැස්සේ
තෙමෙනවා මං වැස්සේ
මැවෙනවා රූ ඒ පස්සේ
කොල්ලන් ඈ පස්සේ
බැල්මෙන් තිගැස්සේ
තෙමෙනවා මං වැස්සේ
මැවෙනවා රූ ඒ පස්සේ

රූ සිරී සිරී සිරී
මා මත් වුනාවේ
දෑස පේන මානේ
දෙව් ලොව මැවෙද්දී
රූ සිරී සිරී සිරී
මා මත් වුනාවේ
දෑස පේන මානේ
දෙව් ලොව මැවෙද්දී

මා මත්වූ වෙලේදී
මේ දෑසේ සිරවූ නුරාවී
මා ළං වී බලද්දී
ඈ ලැම ගස්සා සිනාසේ
මා මත්වූ වෙලේදී
මේ දෑසේ සිරවූ නුරාවී
මා ළං වී බලද්දී
ඈ ලැම ගස්සා සිනාසේ

රූ සිරී.. ඈගේ රූ.. ඒ රුවේ රුවේ රුවේ රුවේ රූ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

බඳින්න වෙයි නූල් | Bandinna Wei Nool by Tehani Imara & ARX (Genda Phool SL Version) [2020]

ඇහේ කොනෙන් බැලූ ටිකට
වෙන්න එපා චූන්..
හොරෙන් හොරෙන් බලලා ඉතිං බඳින්න වෙයි නූල්..

රුව දුටුවම හාට් ඇටෑක්
හැදෙයි මචං බොටත් මටත්
ඒ වගෙ අම්මෝ කටක් කටක්
ඇරියම වගෙ චීන පටස්.. බං

Track පැනලා මගේ
කරකලා අත ඇරියා වගේ
පියවි ලෝකෙට එන්නට හිත නෑ
හීන ලෝකෙ තනි වෙලා මං ඇගේ..

කෙල්ලෙ අපි දෙන්නා ගහමු ක්‍රිකට්
යන්නෑ මම හිට් විකට් විකට්
ගෙදරින් කැපුවොතින් ටිකට්
පෙරලෙන්නෙ ම⁣ට බකට් බකට්..

ඇහේ කොනෙන් බැලූ ටිකට
වෙන්න එපා චූන්..
හොරෙන් හොරෙන් බලලා ඉතිං බඳින්න වෙයි නූල්..

ඔයා එනතුරු හන්දියේ කඩේ
ළග නැවතිලා වන්ඩියේ මගේ
මග බල බල හිටියා දවසක්
කිටමරලා මං හැන්ඩියා වගේ..

මග හැරගන්න ලෝබ හිතුනා නම් හිතුනෙම ඒ ඔයා..
යන යන තැන සොයා..
පිස්සෙක් වගේ පස්සෙන් ගියා.. කෙල්ලෙ

ඔයාගේ Dada watcher watcher..
Warning දුන්නා මට Brother brother..
හබැයි මම හොඳ catcher catcher..
එපා ආයෙ කෙල්ලො other other

ඇහේ කොනෙන් බැලූ ටිකට
වෙන්න එපා චූන්..
හොරෙන් හොරෙන් බලලා ඉතිං බඳින්න වෙයි නූල්..

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here