රෝස යායේ | Rosa Yaye by Ashanya Premadasa [2023]

රෝස යායේ රෝස මල් කතාවේ
රෝස හීනේ කුමරි මා නේ
ඈත කන්දේ සුදු සේල මාල බැන්දේ
පේන හීනේ කුමරි මාගේ

ඔයයි මමයි ආදරෙන්ම හුරතලෙන්
කාලයක් ඉන්න ඕන
ඉතින් ඉතින් දැන් කියන්න ආදරෙන්
මා අතින් තියන්න ආලේ

රෝස යායේ…

මල් වත්තක මල්
හිතේ තියන් ඉන්නේ මං
ඔයත් එක්ක දැං
යන්න වුනොත් ඉතිං යං

පාට හීන වැල්ලේ
යමුද ඉතිං රහසේ
එන්න ලගින් මගේ
ඈත පේන නිම්නේ

රෝස යායේ…

හදින්ම පුදන්න මටත් ඕනේ ආදරේ
සැබෑව තුරුල්ව ආයේ
තදින්ම ළඟින්ම බදා
ගන්න මං අනේ
රෝස පාට හීන මාවතේ
රෝස මල් කුමාරි නේද මා හා

රෝස යායේ…

මල් වත්තක මල්
හිතේ තියන් ඉන්නේ මං
ඔයත් එක්ක දැං
යන්න වුනොත් ඉතිං යං
පාට හීන වැල්ලේ
යමුද ඉතිං රහසේ
එන්න ලගින් මගේ
ඈත පේන නිම්නේ

written by Manuranga Wijesekara

දැන දැන | Dena Dena by Ashanya Premadasa ft. Avickz [2023]

දැන දැන රැවටුනේ මම
නැහැ යලි යලි එන්නෙ නෑ මම
අපි හමුවෙන්නෙ නෑ මග
ගිය දුර යලි වෙන්නෙ නෑ ලග
දැන දැන රැවටුනේ මම
නැහැ යලි යලි එන්නෙ නෑ මම
අපි හමුවෙන්නෙ නෑ මග
ගිය දුර යලි වෙන්නෙ නෑ ලග

තේරුම් ගත්තා ඇත්ත නැත්ත නෑ තේරුන් නෑ කිසි දෙයක්
කිසිම තේරුමක් නෑ කල දේවල් කිසි දෙයක්
ආදරෙ නම් මුලවක් ඇතුලෙන් නෑ ඇති දෙයක්
අපිට නෑ අපි හිමි ඒක නියතයක්..
නුඹෙ මතකයත් මං මරා දාලා අවසානයි මගෙ ලෝකෙ මට විදගන්න ඉඩ දෙන්න
වැනසීමක් තුලින් ආදරේ සැනසීමක් හොයන් යන්න ආයෙ එපා කවුරුත් ඇවිත් මට අත දෙන්න
අද වෙනකන්ම තේරුම් ගන්න බැරි එක දෙයයි හේතුව මොකක්ද මේ තරම්ම වැරදෙන්න
නිශ්ඵලයි මං දැක්ක දේවල් ඇත්ත සැගවී ගිහින් සරාගී දෙනුවන් මා වශී කලා නොදැනෙන්න..
නොගැලපීම් ගලපන්න ආදරේද පලි
ඔව් මං වැරදි හිතන්න තිබ්බා අත ගන්න කලින්
තේරුමක් නෑ නටුවෙන් ගිලිහි ගිය මලින්
බලාපොරොත්තු නොවෙමි නුඹෙන් කිසිදෙයක් යලි..

දැන දැන රැවටුනේ මම
නැහැ යලි යලි එන්නෙ නෑ මම
අපි හමුවෙන්නෙ නෑ මග
ගිය දුර යලි වෙන්නෙ නෑ ලග
දැන දැන රැවටුනේ මම
නැහැ යලි යලි එන්නෙ නෑ මම
අපි හමුවෙන්නෙ නෑ මග
ගිය දුර යලි වෙන්නෙ නෑ ලග

ක්ශේම භූමියකයි දැක්කේ මනක්කල්පිත මිරිගුවක්
දිය බිදක් ලබන්න බෑ වැලි කතරක් මිරිකුවත්
යදින්න ආදරේ සුදුසු නැහැ කිලුටු අත්
හීන මන්දිර බිදින්න හේතු ඇහුවත් නෑ පිලිතුරක්
යන්නම් ආයෙත් මුලට මං ඇවිදින් බලපන් හිතට
මං කල කීව දේවල් මගෙ පැත්තෙන් හරි තිතට
තේරුම් ගැනීම නුඹ සතුයි එන්නෙපා ආයෙ හිතට
ලියන් නෑ මං පරිච්ඡේදයක් පස්සෙන් තිබ්බ තිතට..

ගිලිහෙන්න ගිලිහෙන්න අතින් අල්ලගත්තා තදින්
දුරයන්න අල්ලගත්ත අත අතහැරී මගින්
ආදරේ තර්ම් කියයි ගැලූ කදුලු නෙතු අගින්
මියදෙන්න ඉඩදෙන්න වේදනාවන් දුක මතින්
මතකයන් විලාප හඩ නගද්දි පපුතුරින්
පෑ සෙනෙහ අදත් මගෙ ලගින් ඒත් නුඹ දුරින්
එදා ඔයා කිව්ව හරි හිතන්න තිබුනෙත් මුලින්
රගපෑමක් කරන්නෙ මං සිනාසෙමින් දුකක් තුලින්

Written by Chamath Sangeeth & Avickz