බෑන සමනළේ | Baana Samanale Indapan by Tharindu D

කැලණි ගඟේ ඔරු බලන්න
බෑන සමනලින් බහින්න
සීත ගඟුලේ බැස ඇවිදින්
ගං දිය තුල කිමිද එන්න
සමනල් ගිරි මුදුන් නමැද
සමන් පිහිට රැගෙන ඇවිත්
ගං ඉවුරේ ලෑලි ගෙවල්
අතර බෙදා දී හිඳින්න

මහ සයුරට තව දුර නෑ
ගැඹුර තවත් ඒ වගෙ නෑ
ගං මෝයට ගොඩක් මෙහා
ලුණු රසයේ අඩුවක් නෑ
රස බලන්න දැන් පින නෑ
දිව ගාන්න හිතන්නෙපා
මහ ඉස්පිටිතාලෙ ඇඳන්
පිරී ගිහින් ඉඩක් නැතා

දිය දෝතක් බොන්න හිතා
ඉන්නවනම් සීත නිසා
යන්න යලින් සිරිපාදෙට
තාමත් දිය ගුණ ඇතුවා
කී දොහකට එහෙම වෙයිද
අපිනම් දැන් දන්නැතුවා
බෑන සමනොළේ ඉඳපන්
කැළණි ගඟේ ඔරු නැතුවා

written by Sahampathi Weerasuriya

tharindu damsara,tharindu,damsara,ithin a hamadema,sinhala songs,hansi sandamali,chamara,ruhunuketha dammadewa,new sinhala songs,numba nomathi dihawaka,dasa hari kansiyen,sasthara,sadakalika premayknam,thiyunuwan prabuddika,sadakalika,nadisha liyanarachchi,hithalu,ridmila mendis,kontha tharueli,lanka dilrukshi,lihiniyo,wara mala,sri lanka,dhammadewa,kasun kalhara,romeo,sanjula himala,kalpana kavindi,awileema,mandodari,ruhunuketha