දෑතින් අල්ලන් | Dathin Allan by Lashan Herath [2023]

ආදරේ දැනෙනා මානෙක
ලං වෙන්න හේතූ හොයන්නද
ඔබ එක්ක ගෙවනා මොහතක
ආදරේ තනුව ලියන්නට

දගකාරි පේනා ඉවසන්න බෑනේ ආදරේ
ඔය ස්වරය ඕනා….

දෑතින් අල්ලන් මේ සංසාර නිම්නය පුරා
ලං වී ඉන්නම් හැමදාමත්
ඔබ එක්කන් මන් මගෙ සංසාර ගීතය පුරා
තනුවක් වීලා පියඹන්නම්

හවසක හමූවී අපගෙ මතකය මුමුනන්න
පවනට ලං වී ඔබගේ උණුසුම විද ගන්න
හදේ පතුලට දැනෙන දේවල් සාගරේටම කියන්නම්
නෑසුනා සේ ඉන්න හැදුවොත් මග බලන් මන් හිදින්නම්

මේ ලෝකේ ලස්සන මල් පිපෙනකොට
ඒ මල්වල ලස්සන බලන මන් දන්නවා
ඒ මල් කවදා හරි පරවෙන බව
ඉතින් මන් ආසම මල
මන් අහන්නෙ ඔයාටත් පර වෙන්නම ඕනිද

දෑතින් අල්ලන් මේ සංසාර නිම්නය පුරා
ලං වී ඉන්නම් හැමදාමත්
ඔබ එක්කන් මන් මගෙ සංසාර ගීතය පුරා
තනුවක් වීලා පියඹන්නම්

ආදරේ දැනෙනා මානෙක
ලං වෙන්න හේතූ හොයන්නද
ඔබ එක්ක ගෙවනා මොහතක
ආදරේ තනුව ලියන්නට

දෑතින් අල්ලන් මේ සංසාර නිම්නය පුරා
ලං වී ඉන්නම් හැමදාමත්
ඔබ එක්කන් මන් මගෙ සංසාර ගීතය පුරා
තනුවක් වීලා පියඹන්නම්

written by Lashan Herath

හිත් ඔච්චම් | Hith Ochcham by Lashan Herath [2023]

හිත් ඔච්චම් කරවන නෙත් මෙතරම්
උහුලන්න මන් තාමත්
මගෙ ලොව යළි නොනිමෙන සේ
නුබෙ හිත ළග තනි වෙනකන්
එක බැල්මෙන් නැලවෙමි
නුබ ගාවින්
ඉඩ ගන්නද මන් තාමත්
නුබ ළග මා සැනසෙන සේ
නුබෙ නෙතු දැක හිනහෙනකන්

නුබ එක්ක මා එන්නම්
නුබෙ රහස මා වෙන්නම්
මගෙ රහස නුබ හට මන් මුමුණන්නම්
මගෙ සතුට නුබ වේ නම්
මගෙ රහසින් සැනහේනම්
මගෙ ආලේ නුඹ ළග මන්
අයදින්නම්

ඇහිපිල්ලම් ගැස්සෙන තාලෙට
මන්දාරම් වැහි වැටෙන වෙලාවට
තරු අතරින් අහස බලාගෙන
නුඹෙ රුව හෙව්වා මම හැම රෑකම

සිත්තම් කලේ
නුඹෙ ආදරේ
ඇවිදන් යමි.. නුඹ හාහාආ..
නුඹ එක්ක මා එන්නම්
නුඹෙ රහස මා වෙන්නම්
මගෙ රහස නුබ හට මන් මුමුණන්නම්
මගෙ සතුට නුබ වේ නම්
මගෙ රහසින් සැනහේනම්
මගෙ ආලේ නුඹ ළග මන්
අයදින්නම්

හිත් ඔච්චම් කරවන නෙත් මෙතරම්..

written by Lashan Herath