මම නැතිදාක | Mama Nathidaka by Ashan Fernando [2021]

මගේ නම ඔබට මතකත් නැද්ද – කොහොමද ඔබ මාව අමතක කලේ
කියලා දෙන්න එහෙම කරන්න – ආසයි මට ඉන්න ඉස්සර වගේ
මගේ ඇස් හැමදාම හෙවුවේ ඔබයි
මේ ඇස් පියවෙන තුරා ආදරෙයි
මම නැතිදාක ඔබ හිනහෙන්න – ආදරේ තියෙනා තැන නතර වෙන්න
මියදුන පෙමක මතකය එක්ක – අද ජිවත් වෙන්න පුලුවන් මට…

බොරපාට ඇස් කදුලින් පිරෙයි පිං පාට නුබ සිහිවෙලා
සුදු රොස මල් පරවි වැටෙයි මගේ ආදරේ විස වෙලා
මගේ ඇස් හැමදාම හෙවුවේ ඔබයි
මේ ඇස් පියවෙන තුරා ආදරෙයි…

තහනම් උනත් ඔබේ නගරෙට මට ආයෙමත් එන්නට
ඈතින් ඉදන් ඔය රුපය මම බලලා යන්නම් හෙට
මගේ ඇස් හැමදාම හෙවුවේ ඔබයි
මේ ඇස් පියවෙන තුරා ආදරෙයි…

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

ලස්සන හිතක් | Lassna Hithak by Ashan Fernando [2020]

ලස්සන හිතක් ඇති
ලස්සන රුවක් ඇති
ඔබට මන් ආදරේ කෙරැවෙ
අපරාදේ මේ හැටි
අත් හැරියේ මන්
ඔය අත් දෙකෙන්
ඔබ යන්නට හැදුව තැනයි
බලෙන් කවමදාවත් ලබනු බැරි
දෙය නම් ආදරයයි

ගිය ඔබව නෙවෙයි
දැන් හොයන්නෙ මන්
ඉස්සරම හිටපු මාව
ආදරය තමයි
මගේ ජීවිතයේ දැන්
තහනම්ම වචනය

ගිය ඔබව නෙවෙයි
දැන් හොයන්නෙ මන්
ඉස්සරම හිටපු මාව
ආදරය තමයි
මගේ ජීවිතයේ දැන්
තහනම්ම වචනය

ආදරය දැනෙන තැනක
නතර වීලා ඉන්නවා ඇතී
දැන් ඔබට මාව මතක නැතිවෙලා
ගිහිල්ල නම් ඇතී

සාගරය ගැබුර මතුපිටින්
පේන්නෙ නැතුව නම් ඇතී
ඒ වාගේ මන් දරාන ඉන්න
ගින්න පිටට නොපෙනිනි
අත්හැරියෙ මන් ඔය අත් දෙකෙන්
ඔබ යන්නට හැදුව තැනයි
බලෙන් කවමදාවත්
ලබනු බැරි දෙය නම් ආදරයයිගිය ඔබව නෙවෙයි
දැන් හොයන්නෙ මන්
ඉස්සරම හිටපු මාව
ආදරය තමයි
මගේ ජීවිතයේ දැන්
තහනම්ම වචනය

ගිය ඔබව නෙවෙයි
දැන් හොයන්නෙ මන්
ඉස්සරම හිටපු මාව
ආදරය තමයි
මගේ ජීවිතයේ දැන්
තහනම්ම වචනය

රත්තරන් මේ ඉඩෝරේ
ගෙවිලා යන්න යාවී දවසක
වසන්තය ආයේ එන්නෙ
මේ ඉඩෝරයත් මකා ගෙන

සිදු වෙච්ච හැමදෙයක්ම
පාඩමක් කියා හිතගෙන
ජීවිතේ ඉතුරැ හරිය
මේ අතින්ම ලියනවා මම

අත් හැරියෙ
මන් ඔය අත් දෙකෙන්
යන්නට හැදුව තැනයි
බලෙන් කවමදාවත්
ලබනු බැරි දෙය නම් ආදරයයි

ගිය ඔබව නෙවෙයි
දැන් හොයන්නෙ මන්
ඉස්සරම හිටපු මාව
ආදරය තමයි
මගේ ජීවිතයේ දැන්
තහනම්ම වචනය