කෙල්ලේ ජොලී | Kelle Jolly by Satheeshan x Nathasha Perera

වැයූ හැකී තනුවකි අරූමැතී
ලියූවැකී කතා එනුඹ ගැනා මනාහී
පෑයූ හැටී සඳ සකි නොයා මැකී
ඉනාවකී හිනාව නුඹ ගෙනා සරාගී
එකී මෙකී නොකී මෙහිත දකී නුඹම දකී
අරුමෙකී වැකී හිතේහි වසඟ මා කරාවි

කෙල්ලේ ජොලි හොඳට අඹරපං
කොල්ලයි ජෝගි සල්ලාලයි මේ බලපං
ආ මේ කේතලේ මල්ලක්නේ බං
ආලේ ගුලි කාලා තාලෙං නටපං
මරු කෙල්ලේ ෂා ඇඹරිල්ලනාං
උඹේ පංකාදුයි ශෘංගාරයි ආහ්
මට ඉන්න බෑ උඹ දැක්කාම
හිත හාදෙන්ම හාදෙන්ම හාදෙන්ම රාගෙන් ඇලේ

වැයූ හැකී…

රෝස මල විසේකාර දෑසී
ආසයි මං වස්සන්න රාගිනි වැසී
පහස වශිකාරයි හිත අස්සේ පාවෙයි රස
පස්සේම දුවන හෘදේ මේ ආශ්වාදේ රංකඳකට නතු උනා
උඹ පැක් කරගෙන යන්නයි ඕනා
බලං ඉන්නං බං කෙල්ලේ මං
කැන්ඳං යන්නං බන්ඳං
හාදෙන්ම හාදෙන්ම හාදෙන්ම රාගෙන් වෙලා

කෙල්ලේ ජොලි….

written by Kelum Dissanayake

පිණි බිංදු | Pini Bindu by Dilshan Maduranga [2024]

සතුට කියයි හිරු කතා
ආදරෙ ගැන ගොත ගොතා
මං ආසම මල් ලතා
පරදයි ඔබ සදලතා වී

තරු සිනා සී ආකාසයේ
ඔබ නිසා පා වේ මා

මේ හීනේ ලයාවී
රෑ යාමේ හිනා වී
සංසාරේ සරාවී
මා හුදෙකලා වී

සුරලන්දූ ඔබ හිනැහෙද්දී
හිත ආසම මල් පිපේ ආදරය ගෑවී
පිණි බිංදු ඔබ නහවද්දි
අපෙ ආදර මල් පෙතේ මා දුරෙක යාවී ඒවී

සියුමැලි අතැගිලි ඔයා පටලවන්න මැණික මගෙ හිසේ
හද තුල සිතැගි ඔබට අවනතයි මේ දවසේ
පිවිතුරු ළය මත මගෙ ඔබ නිදන්න දැවටි සුව ලෙසේ
නල මුදු සුවද ඔබගෙ මට දැනේ මේ රහසේ

මියැසි මං ආවේ සංසාරේ සංචාරේ සංකාවේ ඔබ සොයා
නැවති මං ගාව නෙත් මානේ සිත් යායේ ඉන්න ඉවත නොයා

සද නැතිවූ කළු අහසයි
ඔබ නැතිවූ දිවි පලසයි
කිසි පල නැති මගෙ සෘංගාර කුමරි
සංසාර හීනෙම වින්දෙ ඔබයි මම

මේ හීනේ ලයාවී…

සුරලන්දූ ඔබ හිනැහෙද්දී…

written by Kelum Dissanayake