මිසිස් පෙරේරා | Mrs. Perera by Mihindu Ariyaratne ft. Samith Priyal [2013]

රෑට කොලඹ නගරේ පිසන් හමන සුලං රැල්ල
මූන කටට ගේන අමුතු කිතිය හරිම පුදුම
දැනුනේ නෑනේ, හිතුනේ නෑනේ
කිසිම ගතියක් නෑ
සාරී කපලා දාපු රූම් එකේ ජනෙල රෙද්ද
වැනෙයි ඉබා ගාතේ ඩිස්කෝ නැටුම් දාන් නැතුව
සද්දේ නෑනේ, ඇයත් නෑනේ
කිසිම ගතියක් නෑ
නාන ගමන් කියන හිතේ තියෙන ශෝක ගීය
වතුර කපපු ගමං ඇස් වලටත් දැනේ ගින්න
ඇයව මතක් කරං ඉවසුවා අපි හිතේ ගින්න
දුවව පිටකෙනෙකුට බන්දලා දුන්නේ ඇයිද?

Mrs.Perera, ඇයියෝ, Mrs. Perera
අපි හන්තර් දැන්, ඇය ලන්ඩන් දැන්
අයියෝ Mrs.Perera
Mrs.Perera, ohh, Mrs. Perera
මම ටාසන් බන්, යන්න වැල් නැහැ දැන්
අයියෝ Mrs.Perera

දුවව පෙන්න පෙන්න වැඩිය ගත්තා අපේ කුලිය
මකුනෝ කාපු තරම වැඩිය ලොකුයි ලේ බැංකුව
දැනුනේ නෑනේ, හිතුනේ නෑනේ
ඈව දකින නිසා
රෑට කන්න තිබුනු බත් එක මිස් වෙනවා රෑට
ඇයත් එක්ක චාටු වදන් කියලා රෑට රෑට, දන්නේ නෑනේ, හිතුනේ නෑනේ
අපිට පාඩුයි කියා
නාන ගමන් කියන හිතේ තියෙන ශෝක ගීය
වතුර කපපු ගමන් ඇස් වලටත් දැනේ ගින්න
ඇයව මතක් කරං ඉවසුවා අපි හිතේ ගින්න
දුවව පිටකෙනෙකුට බන්දලා දුන්නේ ඇයිද?

Mrs.Perera, ඇයියෝ, Mrs. Perera
අපි හන්තර් දැන්, ඇය ලන්ඩන් දැන්
අයියෝ Mrs.Perera
Mrs.Perera, ohh, Mrs. Perera
මම ටාසන් බන්, යන්න වැල් නැහැ දැන්
අයියෝ Mrs.Perera

යන්න යනවා මම ඩුබායි
ඉන්න බෑ මට දැන් දුකායි
අම්මා කිව්වේත් ඔය ටිකායි
කොලේ වහලා ගැහුවා නෙදෝ අපිට

Mrs.Perera, ඇයියෝ, Mrs. Perera
අපි හන්තර් දැන්, ඇය ලන්ඩන් දැන්
අයියෝ Mrs.Perera
Mrs.Perera, ohh, Mrs. Perera
මම ටාසන් බන්, යන්න වැල් නැහැ දැන්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here