ඔබ හින්දා නම් | Oba Hinda Nam by Dhyan Hewage & Chamel [2023]

පේන කියනා..අසා නැති හීනෙක මා හා
ඒද නුබ හා…තබා ගිය උනුහුම ඈ හා
ඈත ඇදෙනා…පාලු හිත මා….
තාම දැනෙනා.. ඈම නොරැදී මා හා

පායන්නේ සේයා…එ හීනේ දෝ කාරණා
ආයෙත් මා ඈ හා..වී ආදරේ පාරා ගලා
වෑහෙන්නේ ආශා… පාවී යාදෝ වේදනා
ආලෙන් ඈ මා හා… පෙම් වින්දා ලංවී මෙදා

ඇය හින්දා මං – නුබ නොදකින්නේ නම්
ඇති හින්දා දැන් – නුබ මේ මාවතම මා එක්කමද
සැනසෙන්නේ මං – හද නොතැවෙන්නේ මං
ඔබ හින්දා නම් – යලි විඳිමී සුවය ජීවේ නුඹ නමින්

හේතු මිදුනා…ලියා නැති ගිව්සුම් සේමා
මාද මියුනා…මගේ නැති පෙමකට බැදිලා
පෑව සිනහා…තාම හිත මානේ දැවටේමා
යාවි නුඹ හා…හීනයක දැවටී මා…

පායන්නේ සේයා…එ හීනේ දෝ කාරණා
ආයෙත් මා ඈ හා..වී ආදරේ පාරා ගලා
වෑහෙන්නේ ආශා… පාවී යාදෝ වේදනා
ආලෙන් ඈ මා හා… පෙම් වින්දා ලංවී මෙදා

ඇය හින්දා මං – නුබ නොදකින්නේ නම්
ඇති හින්දා දැන් – නුබ මේ මාවතම මා එක්කමද
සැනසෙන්නේ මං – හද නොතැවෙන්නේ මං
ඔබ හින්දා නම් – යලි විඳිමී සුවය ජීවේ නුඹ නමින්

තාම හිත රිදෙන්නා කඳුලින් – කීව දුක නිවෙන්නා
මාගෙ ලඟ රැදෙන්නා පණමෙන් – ආදරය විඳින්නා

පායන්නේ සේයා…එ හීනේ දෝ කාරණා
ආයෙත් මා ඈ හා..වී ආදරේ පාරා ගලා
වෑහෙන්නේ ආශා… පාවී යාදෝ වේදනා
ආලෙන් ඈ මා හා… පෙම් වින්දා ලංවී මෙදා

ඇය හින්දා මං – නුබ නොදකින්නේ නම්
ඇති හින්දා දැන් – නුබ මේ මාවතම මා එක්කමද
සැනසෙන්නේ මං – හද නොතැවෙන්නේ මං
ඔබ හින්දා නම් – යලි විඳිමී සුවය ජීවේ නුඹ නමින්

written by Buddhi Sandeepa & Dhyan Hewage

වින්දා මා වින්දා | Winda Maa Winda by Chamel x Falen Andrea

ලඟ ඉද හිත මුමුණා වේ
සංකර දිස්නෙක තොල් මානේ
නතුනැති යටි තොල් ආයේ
අල්ලන විහඟුන් උන්නාවේ

ලිස්සන ලැම මුව ගාවේ
කම්මුල් ගින්දර වෙයි ආයේ
හැංගෙන කොවුලන් පාරේ
ලං කර ගන්නම් මන් ආයේ

වින්දා මා වින්දා
තෙත් වෙන්නා වෙන්නා තොල් ආයේ
හින්දා රෑ හින්දා
රත් වෙන්නම් වෙන්නම් මන් ආයේ

හංගා මා හංගා
සිප ගන්නම් ගන්නම් නුඹ ආයේ
හින්දා රෑ හින්දා
තනි වෙන්නම් වෙන්නම් හන්තානේ

නැව තුන කියවිලි ඈගේ
සින්නක්කර ලය බින්දා වේ
අන්සතු සුරතින් මාගේ
ඈ සනසන්නම් මං ආයේ

සිප ගන්නට මුව රහසේ
යන්තම්වත් රතු වූ ප්‍රේමේ
රැවටෙන්නටවත් ආයේ
ලං වෙනවද පැයකට රෑ මේ

වින්දා මා වින්දා
තෙත් වෙන්නා වෙන්නා තොල් ආයේ
හින්දා රෑ හින්දා
රත් වෙන්නම් වෙන්නම් මන් ආයේ

හංගා මා හංගා
සිප ගන්නම් ගන්නම් නුඹ ආයේ
හින්දා රෑ හින්දා
තනි වෙන්නම් වෙන්නම් හන්තානේ

written by Buddhi Sandeepa

Galliyan (English Remix) by Hibshi & Chamel [2022]

(Jab tak hum kisi ke humdard nahi bante na)
(Tab tak hum dard se aur dard hum se juda nahi hota)

O.. Yahin doobe din mere
Yahin hote hain savere
Yahin marna aur jeena
Yahin Mandir aur Madeena

O.. Yahin doobe din mere
Yahin hote hain savere
Yahin marna aur jeena
Yahin Mandir aur Madeena

Teri galiyan… galliyan teri, galliyan..
Mujhko bhaavein galiyan, teri galliyan
Teri galiyan…galiyaan teri, galliyan..
Yuhin tadpavein, galliyan teri, Galliyan…

Tu meri neendo me sota hai
Tu mere ashqo mein rota hai
Sargoshi si hai khayalon mein
Tu na ho, phir bhi tu hota hai
Hai sila.. tu mere dard ka

Mere dil ki duaayein hain..
Teri galiyan… galliyan teri, galliyan..
Mujhko bhaavein galiyan, teri galiyan
Teri galiyan…galiyaan teri, galliyan..
Yuhin tadpaavein, galliyan teri, galliyan..

Kaisa hai rishta tera-mera
Be-chehra phir bhi kitna gehra
Ye lamhe, lamhe ye resham se
Kho jaayein.. kho na jaayein humse
Kaafila.. waqt ka.. rok le..
Abr se juda na ho

Teri galliyan… galliyan teri galliyan..
Mujhko bhaave galiyan teri galiyan
Teri galiyan…galiyaan teri galliyan..
Yuhin tadpaave galliyan teri galliyan..

Galliyan…
Teri galliyan..
Tadpaavein…

Written by Manoj Muntashir

ගැහෙන නුරාවේ | Gahen Nurawee by Chamel [2021]

ගැහෙන නුරාවේ වෙලුනා රහසේ
රිදෙන දුමාරේ ඇසුනා කී දේ
තුහින මකාලා වෙලුනා මාගේ
රැදෙන ලතාවේ තනි වී උන්නා වේ

සයනේ රටා රූ මැකේ
මහදේ සුරා මත් වෙලේ
මතකේ පුරා මා දැවේ
ඇයගේ දවාලූ සෙනේ

මියුණ අතීතේ ඉඩ නෑ ආයේ
සිහින ඇසේවී වියැකී මාගේ
තනිව අසාවී හිස් ආකාසේ
ඇයම සරාවී මනසේ මාගේ

ගිලිහෙනා කාරණා මියෙනවා සිත මගේ
වැරදෙනා කෙටි කතා මට සදා හිමිවුනේ
මම ම කී දේ.. මට ම පෑරේ
ඇති කියා.. අහනවා
හැරලු ප්‍රේමේ.. යළි නොආයේ
තනිවෙලා.. තැවෙනවා

ගැහෙන නුරාවේ වෙලුනා රහසේ
රිදෙන දුමාරේ ඇසුනා කී දේ
තුහින මකාලා වෙලුනා මාගේ
රැදෙන ලතාවේ තනි වී උන්නා වේ

සරසියේ | Sarasiye by Chamel [2020]

හීන කැන්දූ
ආලවන්තී ඈ
පානා රූපනාරී ඈ
කාල පොකුරු පෑව මිතුරී ඈ
හදවතක් උරුම අංගනාවී ඈ

ඉගිබිගි සායම් ගානා
සිලිසිලි සිත්තම් ගේනා
ඉගසුග නලවන් සරනා ඈ
නෙතුකැන් සන්සුන් කරනා
සිතිවිලි සක්මන් කෙරුනා
සද සා සිනා සිත මන්මත් කරනා

සරසියේ
සරසියේ
සරසියේ
සරසියේ
ඈ මා සිත් ගත් රූපිකාවී
මගේ හදගත් සුරගනාවී

සරසියේ
සරසියේ
සරසියේ
සරසියේ
මා සිත් ගත් රූපිකාවී ඈ

නීල පබලු
සාර සිනහා පෑ
ආල සයුරූ සිතිජ මායිම් නෑ
රූප කැන්දූ පාට මුවගින් ඈ
හදවතක් අලුවුන සිත්තරාවී ඈ

ඉගිබිගි සායම් ගානා
සිලිසිලි සිත්තම් ගේනා
ඉගසුග නලවන් සරනා ඈ
නෙතුකැන් සන්සුන් කරනා
සිතිවිලි සක්මන් කෙරුනා
සද සා සිනා සිත මන්මත් කරනා