කදු මුදුනින් | Kandu Mudunin Sanda by Ajith Muthukumarana

කදු මුදුනින් සඳ එලියක් සේ
මල් අතරින් ඔබේ රුව මැවේ
රන් අකුරින් හදවත ලියැවේ
හිමිවේවා සුවඳ මට ඔබේ //

ලන්තෑරුම් පහන්සිල නිවා
රඳවාගමි දෑසෙ ඔබෙ සොයා
හැමදාකම සිතේ ගිනි නිවා
මගෙ සඳ වෙනු රත්තරන් ඔයා

කදු මුදුනින් සඳ එලියක් සේ
මල් අතරින් ඔබේ රුව මැවේ
රන් අකුරින් හදවත ලියැවේ
හිමිවේවා සුවඳ මට ඔබේ //

මනමාලයි පිනිකැට වැස්ස
සඳ වාගෙයි මට ඔබෙ දැක්ම
පන වාගෙයි පිදුව සෙනෙහස
ඔබ ගාවින් යන්නෙ නැහැ මම

කදු මුදුනින් සඳ එලියක් සේ
මල් අතරින් ඔබේ රුව මැවේ
රන් අකුරින් හදවත ලියැවේ
හිමිවේවා සුවඳ මට ඔබේ //

written by Ajith Muthukumarana

muthukumarana,mutukumarana,ajith muthukumarana best song,muthukumara,mutukumara,marijuana,ajith,sinhala,mano,lanka,ganja,potha,rastha,lokaya,romantic,beautiful,pota,sindu,top 10,feeling,top,beat,song,best,world,songs ajith muthukumarana lyrics,ajith muthukumarana songs,ajith muthukumarana song,ajith muthukumarana live,ajith muthukumarana nonstop,ajith muthukumarana best songs with lyrics,ajith muthukumarana new songs,ajith muthukumarana,ajith muthukumarana album,ajith muthukumarana karaoke,ajith muthukumarana tomorrowland,ajith muthukumarana best nonstop,ajith muthukumarana best songs collection,muthukumarana,ajith songs,sinhala songs with lyrics,sudu araliya mala lyrics

සුදු අරලියා මල | Sudu Araliya Mala by Ajith Muthukumarana

සුදු අරලියා මල
පිපුනේ ඇයි තනිව
ලෙන්ගතු ඇසුරකට
මට දැන් අවසරද

ආදර වදන් දිගේ
ගලනා සුවඳ ඔබේ
සඳ එළියක්ය ලඳේ
සිත්මල කලු වුණේ

සුදු අරලියා මල
පිපුනේ ඇයි තනිව
ලෙන්ගතු ඇසුරකට
මට දැන් අවසරද

මාළිගා දොරටු වසා
ආවෙමි ඔබව සොයා
ඈතක යන්න එපා
මා ළඟ හිඳින තුරා

සුදු අරලියා මල
පිපුනේ ඇයි තනිව
ලෙන්ගතු ඇසුරකට
මට දැන් අවසරද

මංගල මුදුව | Paladuwa Oya Mangala Muduwa by Ajith Muthukumarana

මා පැළදුව ඔය මංගල මුදුව
අපේ ආදරයේ මතක සැමරුම
සඟවාගෙන ඔබේ අතැගිලි අතර
ඇයි ඉතිරි කරේ අමිහිරි කඳුල

මල් සුවඳ කියා දුන් ඔය දෑසේ
ලස්සනටම යයි තරු කැට අහසේ
වෙන්වෙලා ගියත් ඔබ හොර රහසේ
මට මතක් වුණා අපේ ඉතිහාසේ

ආදරයට හුරු පුරුදු කල ගති
පව් කරන්න ඇති ඔබට මට බැඳී
ගිණි ඇවිළෙන සිරි යහන නැ පලි
මේ කුලගෙය දැන් පාලු සොහොනකි