රාගී රාගී | Raagi Raagi by Umaria [2023]

රාගී රාගී සඳ පායා දම්
ගෑවී ගෑවී තරුවක් දල්වම්
තාමත් දැන් හිත හිත මං හීනය විමසම්
පළඳා මල් නුඹ එනකන් බලා අනන්තේ
මන මන කළඹන මනෝ කරත්තේ
ගානු නුරා මූණ තෙමා දෑස දෙපැත්තේ
එන්න හාද වෙලා ඉමු වාඩි වෙලා
ගමු හාදු බෙදා අපි සොයා අනන්තේ

හොඳ කාලේ අන්ධකාරේ හොඳ කාලේ ආලේ අන්ධකාරේ
සඳ මාගේ සොයා ආවේ සඳ මාගේ සාරේ සුරා දහරේ

මත් වූ දා ආලේ කර්තෘ නුඹ මාගේ

මල මල විකසිත හැඟුම් වසන්තේ
දෑස පුරා පේන තුරා පාළු නොමැත්තේ
හිත පාට කළා තරු යාය බලා
මා ළඟට වෙලා අපි සොයා අනන්තේ

written by Lasitha Jayaneththi Arachchige

හබිබී | Habibi by Bathiya & Santhush [2022]

ලග ලගම යාවෙලා හිනාවේ
නෙතු වෙත මං නතු වේ
මා සතුද හිතුනේ

හදවතම කිතිකැවී ගියාවේ
හදගාව තනිවේ

මගේ හැගුම් දෝරේ විසිරිලා
මට යන්න බෑ නේ ඔබ දමා
තරු රගයි ඇවිත් ඔබ වටා
හිත අයදී අනුරාගේ
මා මත්කල මදහාසේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

මෙල්ල කරයි කරකලා
මෙල්ල කරයි කරකලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා

මේ රසතරේ ඔබේ
දෙතොල් රාග මතින් මත් වෙලානේ
මටත් රහසක් කීවා
හෙටත් එන්නයි කීවා
වෙන්නේ කොහොමා
මතක් වීලා ඈටා

හබිබී කුසුම
විහිද සුසුම
හැගෙවී කුමට
කරමි සසල
ඔය දෑස යාවී
මේ ගංගාවේ රෑම නාවී

ඔය වියබු කරල් දිගැති
සුදු මුහුන දැක්කම හබිබී
මා වරදනු මන නොනැගි
නුඹ එක්කමයි යන්නේ මා

මගේ හැගුම් දෝරේ විසිරිලා
මට යන්න බෑ නේ ඔබ දමා
තරු රගයි ඇවිත් ඔබ වටා
හිත අයදී අනුරාගේ
මා මත්කල මදහාසේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

මෙල්ල කරයි කරකලා
මෙල්ල කරයි කරකලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා

මෙල්ල කරයි කරකලා
මෙල්ල කරයි කරකලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

written by Lasitha Jayaneththi Arachchige

මල් ඔන්චිල්ලා | Mal Onchilla by Hana Shafa [2022]

හිත ආස තැන නැවතිලා
විදින්නට හුස්මක රහා
ඇවිත් නුඹ ළගටම වෙලා දග කළා
ඔව් එදා

මල් ඔන්චිල්ලා මත නැගිලා
අපි දෙන්නා
උන් කාලේ නම් සද අල්ලා
නැළවෙන්නා

හිනාවන් කතාවන් මතක් වෙයි මුලාවන්
දැන් මුමුනන්න බැ පරණ වාරන්
පියාඹයි ඔයානම් අළුත් වූ එ ලස්සන් වගෙ
තටු බින්දෙ ඇයිදැයි කියාපන්

මල් ඔන්චිල්ලා මත නැගිලා
අපි දෙන්නා
උන් කාලේ නම් සද අල්ලා
නැළවෙන්නා

රැයක් එයි උදේ වෙයි හෙටත් එයි
නමුත් යන්නෙපා යන්නෙ යළි පරණ සදනම්
මතක් වෙයි දුකක් දෙයි ඔබේ ඇස් මැවී එයි
සිත පාරන්නෙ ඇයි පෙම් කළානම්

හිත ආස තැන නැවතිලා
විදින්නට හුස්මක රහා
ඇවිත් නුඹ ළගටම වෙලා දග කළා
ඔව් එදා

මල් ඔන්චිල්ලා මත නැගිලා
අපි දෙන්නා
උන් කාලේ නම් සද අල්ලා
නැළවෙන්නා

written by Lasitha Jayaneththi Arachchige

hana shafa mashup lyrics, hana shafa songs

නේනා | Nena by Thiwanka Dilshan [2022]

ඒ නෙත්කලු රූ මනා
හිත අල්ලවි කිති කවා
නහින් සතුට ඔය මල මට ලන් වෙද්දි දී නුරා
මේ දැහනින්ම මත් වෙලා
පා වෙන්නම් මන් හිත හිතා
විදිම් සුවද ඔබ දෙස එක එල්ලේම නෙත යොමා

නේනා ඒ නැවත නැවත මා
පිටතට හිත නේනා
ඔබ තුලම තුලම මා

රූ රා ඒ රුවට රුවට මා
ළං වෙන්නයි ඕනා
මන සේම රදෝනා

ඒ විසේකාර රුව හලා
යන්න බැහැ
අත හැර පලා
රෑ තිස්සෙම නින්දේම මන් ගාව ලංකාරේ ඉන්ඩ හීනෙන් සින්ඩරෙල්ලා වගෙ කෙල්ලේ
හැඩයි මලක් වගේ සැරයි මිරිස් වගේ වනයි ගුලක් වගේ පොල්ලයි මලෝ
මගේ සින්නක් කරේ නැතයි අන්තප්පුරේ එක කෑල්ලක් කරේ ඔයයි බිසෝ

ඒ සබද ඇතා දැන් මෙල්ල වෙලා දැක්කම පිපුණ නාරි ලතා
ඒ මත්වෙන්නම් සදා ගාවින් මන් ඔයා ඇස් දෙක නුරා ගාන්න නේනා

නේනා ඒ නැවත නැවත මා
පිටතට හිත නේනා
ඔබ තුලම තුලම මා

රූ රා ඒ රුවට රුවට මා
ළං වෙන්නයි ඕනා
මන සේම රදෝනා

නේනා ඒ නැවත නැවත මා
පිටතට හිත නේනා
ඔබ තුලම තුලම මා

රූ රා ඒ රුවට රුවට මා
ළං වෙන්නයි ඕනා
මන සේම රදෝනා

Written by Lasitha Jayaneththi Arachchige

thiwanka dilshan new song , thiwanka dilshan new song lyrics , thiwanka dilshan wife , thiwanka dilshan song

ආලේ මාල් | Aley Mal by Kanchana Anuradhi [2022]

සංසාරේ මා හද ගැස්ම
සොයන්නම වාගේ ආ ආවා
ශෘංගාරේ පෑ හිත
හීන මවන්නම් රහසේ පා පායා

ආලේ මල්
පිපුණිද මේ දවල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ
ඔයාදෝ

ආඩම්බරේ මා අම්බරේ
තරුවක් වගේ ඉන්නම්
හැන්දෑකරේ අන්ධකාරේ
හැංගී හිනා වෙන්නම්

ඒ හීනය නතුකර
ඔබගේ පාමුල තියා
මා ඔබ සතු වන්නට
නොඉඳුල් හිත පේ වීලා
සැබැවින් රන් නොපලන්දා
ප්‍රේමයනම් නම් අත් වින්දා
මේ ආශා දැහැනේ නිද්රාගත වෙම් මා

ආලේ මල්
පිපුණිද මේ දවල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ

සගමප ග රි
සගමනි ප ම
සගමප ගරිසනි ස
ඔයාදෝ

ආලේ මල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ

ආලේ මල්
පිපුණිද මේ දවල්
අත අල්ලාගෙන ආවේ
ඔයාදෝ

හාද වෙලා
පියඹාලා සුළං
රැල් අතර මගේ අසලින්
හිඳින්කෝ

Written by Lasitha Jayaneththi Arachchige