අපි වෙනුවෙන් අපි ආයේ | Api Wenuwen Api Aye by Upekha Nirmani

දුක ආයෙමත් නැති පින් බිමේ
හෙට සුපිපෙනා හිරු කිරණ සේ
සෙනෙහස උතුටයි හදවතේ
අපේ හීනයයි ඔබ එළි කලේ

ඔබ පියෙකි සොහොයුරෙකි
මහ බලැති එක හිතෙකි
අහසේ දෙව් රුවකි
මව් දෙරණේ රන් පුතෙකි

ඔබ පියෙකි සොහොයුරෙකි
මහ බලැති එක හිතෙකි
අහසේ දෙව් රුවකි
මව් දෙරණේ රන් පුතෙකි

යුධ බිම් මැද මහ තුරු මුදුන් පවා
සිරස නමා වදීනා

තුන් යාමේ දුක් දවනා
මුර දෙවියන් නිදි වරනා
නැති දා ඔබ අප ඉන්නේ
නැත සැනසිලා

මල් යහනා අතහැරලා
ඔබ දිරියෙන් ගිනි නිවුනා
ඔබව රකිමි සැමදා අත් අල්ලා
ලග රැදීලා

හිතෙන් හිතට සතුට ගෙනෙමු
අපි වෙනුවෙන් අපි ආයේ
දොරින් දොරට සෙනෙහෙ දැනෙන
පැහැබර දවසක සිත් මල් පිපී රෑනේ

ඔබ පියෙකි සොහොයුරෙකි
මහ බලැති එක හිතෙකි
අහසේ දෙව් රුවකි
මව් දෙරණේ රන් පුතෙකි

යුධ බිම් මැද මහ තුරු මුදුන් පවා
සිරස නමා වදීනා

සුළගේ ඔබ ඇසෙනා
නිල් අහසේ රුව පිපෙනා
කිසිදා මතු නෑ ඉන්නේ ඔබ තනිවෙලා

සිහිනේ ඔබේ දනිමී
මාගේ මෙන් දකිමී
ඔබේ සිහිනේ එළි කරමි
දුක පිසදා හිත සනසා

ලගින් ඉදන් හීන දිනමු
අපි වෙනුවෙන් අපි ආයේ
ලොවක් උතුම් මවට වදින
පෙම්බර අත් වැල් සිත් යායේ

ඔබ පියෙකි සොහොයුරෙකි
මහ බලැති එක හිතෙකි
අහසේ දෙව් රුවකි
මව් දෙරණේ රන් පුතෙකි

ඔබ පියෙකි සොහොයුරෙකි
මහ බලැති එක හිතෙකි
අහසේ දෙව් රුවකි
මව් දෙරණේ රන් පුතෙකි

ඔබ පියෙකි සොහොයුරෙකි
මහ බලැති එක හිතෙකි
අහසේ දෙව් රුවකි
මව් දෙරණේ රන් පුතෙකි

යුධ බිම් මැද මහ තුරු මුදුන් පවා
සිරස නමා වදීනා

සුපෙම් වී | Supem Wee by Upeka Nirmani from Deweni Inima Teledrama

සුපෙම් වී
සිටිනා
සද කතාව මා පතනා
හැගුම් වී
පෙමිනා
ඔබ නිසාම මා නිවෙනා

පෙම වෑහීලා
නැහැවීලා
සිත මාගේ සුව විදිනා
පෙම වෑ…හිලා
නැහැවීලා
සිත මාගේ සුව විදිනා

සීතේ රහසින් ලං වීලා
මා හා දෑසින් යා වීලා
ආශා දහසින් මත් වීලා
මාගේ දෑතින් අල්ලාලා
සීමා මායිම් නෑ කීවා
මා හා ලංවී ඔබ ආවා

පෙම වෑහීලා
නැහැවීලා
සිත මාගේ සුව විදිනා
පෙම වෑ…හිලා
නැහැවීලා
සිත මාගේ සුව විදිනා

මගේ සිහිනේ ඉටුවීලා
ගේනා හැගුමන් උතුරාලා
පාවී ඇවිදින් සිත දීලා
මාගේ පැතුමන් සරසාලා
සීමා මායිම් නෑ කීවා
මා හා ලංවී ඔබ ආවා…හා

පෙම වෑහීලා
නැහැවීලා
සිත මාගේ සුව විදිනා
පෙම වෑ…හිලා
නැහැවීලා
සිත මාගේ සුව විදිනා

සුපෙම් වී
සිටිනා
සද කතාව මා පතනා
හැගුම් වී
පෙමිනා
ඔබ නිසාම මා නිවෙනා