ලබැඳි කොමළියා | Labandi Komaliya by Bathiya & Santhush

මගෙ ලගම රැදිලා
නුබ නෙතග නොදුටු හින්දා
මේ හිතට ඉවසිල්ලක් නැතිවා ඒ රංකද දකින සිරියා

ගැස්මක් තදට දැනිලා
හිත අරන් මගෙ ලග රැදිලා
නුඹ යන්නෙපා මගෙන් මිදිලා
මේ ආදරේ යාවිද මැකිලා

කෝල කතා බැල්ම හෙළා
මගෙ හිතට ඉගිරි පපා
රූප ශ්‍රීයා නාරිලතා මටම ගැලපියා

ඒ ලබැදි කොමලියා
මගෙ හද පෙළෙන මුකුලියා
ලග ලගම දැවටියා මුකුලිත නුඹට හිත ගියා

ඒ ලබැදි ලබැදි ලබැදි ලබැදි ලබැදි කොමලියා
හද පෙළෙන පෙළෙන පෙළෙන මුකුලු නුඹට හිත ගියා

ඒ ලබැදි කොමලියා…

මගෙ ලගම රැදිලා නුබ නෙතග නොදුටු හින්දා
මේ හිතට ඉවසිල්ලක් නැතිවා
ඒ රංකද දකින සිරියා

ගැස්මක් තදට දැනිලා
හිත අරන් මගෙ ලග රැදිලා
නුඹ යන්නෙපා මගෙන් මිදිලා
මේ ආදරේ යාවිද මැකිලා

කෝල කතා බැල්ම හෙළා මගෙ හිතට ඉගිරි පපා
රූප ශ්‍රීයා නාරිලතා මටම ගැලපියා

ඒ ලබැදි කොමලියා…//

සැර වීලා – රතු විලා කොයිද යන්නෙ මේ සුරංගනීයා
දෑස ගස්සා වැස්ස වස්සා උබෙ රුවට පිස්සු වැටිලා

යං යං යං මුකුලියා
කළබල වීලා හනිකට ඉන්දා ආලේ මන බන්දා
මගෙ සුර ලන්දා තනිකඩ හින්දා මට උබ ඕනා

ඉටි රූපේ වගේ සුදු කෙල්ල
කරවාල මගෙ හද මෙල්ල
කැලබිල නුබෙ කෙහෙරැල්ල
තෙරපිලා මගෙ හද පල්ල

ඒ ලබැදි කොමලියා…//

written by Chamitha Cooray x Randhir

හබිබී | Habibi by Bathiya & Santhush [2022]

ලග ලගම යාවෙලා හිනාවේ
නෙතු වෙත මං නතු වේ
මා සතුද හිතුනේ

හදවතම කිතිකැවී ගියාවේ
හදගාව තනිවේ

මගේ හැගුම් දෝරේ විසිරිලා
මට යන්න බෑ නේ ඔබ දමා
තරු රගයි ඇවිත් ඔබ වටා
හිත අයදී අනුරාගේ
මා මත්කල මදහාසේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

මෙල්ල කරයි කරකලා
මෙල්ල කරයි කරකලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා

මේ රසතරේ ඔබේ
දෙතොල් රාග මතින් මත් වෙලානේ
මටත් රහසක් කීවා
හෙටත් එන්නයි කීවා
වෙන්නේ කොහොමා
මතක් වීලා ඈටා

හබිබී කුසුම
විහිද සුසුම
හැගෙවී කුමට
කරමි සසල
ඔය දෑස යාවී
මේ ගංගාවේ රෑම නාවී

ඔය වියබු කරල් දිගැති
සුදු මුහුන දැක්කම හබිබී
මා වරදනු මන නොනැගි
නුඹ එක්කමයි යන්නේ මා

මගේ හැගුම් දෝරේ විසිරිලා
මට යන්න බෑ නේ ඔබ දමා
තරු රගයි ඇවිත් ඔබ වටා
හිත අයදී අනුරාගේ
මා මත්කල මදහාසේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

මෙල්ල කරයි කරකලා
මෙල්ල කරයි කරකලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා

මෙල්ල කරයි කරකලා
මෙල්ල කරයි කරකලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා
තද සෙල්ලම් පා නටමු නලෝලා

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

හබිබී නුඹ දැක්ක වේලේ
හබිබී හිත ගත්ත වේගේ
නොබිමක් වෙච්ච ආලේ
හබිබී ගෙන ආපු තාලේ

written by Lasitha Jayaneththi Arachchige

උන්මාද ප්‍රේම ගීය | Unmada Prema Geeya by BnS ft. Yohani, Kaizer Kaiz

උන්මාද ප්‍රේම ගීය
ඇසෙන්නා
ගිම්හාන රෑක ඈත මුමුනා
තරු ඇස් වලින් සගවා
තුරු පත් පවා නොසලා
කොයිබින්දා ඒ ගී මෙදා

උන්මාද ප්‍රේම ගීය
ඇසෙන්නා
ගිම්හාන රෑක ඈත මුමුනා
තරු ඇස් වලින් සගවා
තුරු පත් පවා නොසලා
කොයිබින්දා ඒ ගී මෙදා

උන්මාද ප්‍රේම ගීය
ඇසෙන්නා
ගිම්හාන රෑක ඈත මුමුනා
තරු ඇස් වලින් සගවා
තුරු පත් පවා නොසලා
කොකොයිබින්දා ඒ ගී මෙදා

කොහිද යන්නේ ඔයා පද්ද පද්ද
මේ වටපිටේ ඇස්වල වද්ද වද්ද
උඹේ ආලේ නැතුව මාව කැඩිලවත්ද
මගේ හදවත දාන්නේ දැන් සද්ද බද්ද
මේ හීන රඟහලක් කරන්නට තෙයියත් තා
තිබු අඩියක් ගානේ මාව ගිනි ගත්තා
තටු ස්වල්පයක් ගහලා ඔයා මාව රවටා
කල්පයක් මාව තියාගන්න ඉන්න දෙයියම්පා දෙයියම්පා

හන්තාන වැස්සේ
උනුහුමක් ඔස්සේ
අපි එදා මිමිනූ
ගීයයි මෙදා ඇසුනේ

මතකයන් අස්සේ
හිත තාම ගැස්සේ
අපි එදා තෙපලූ
ගී යයි මෙදා
ඇසුනේ

උන්මාද ප්‍රේම ගීය
ඇසෙන්නා
ගිම්හාන රෑක ඈත මුමුනා
තරු ඇස් වලින් සගවා
තුරු පත් පවා නොසලා
කොයිබින්දා ඒ ගී මෙදා

ප්‍රේම ගීය ඇසෙන්නා
ප්‍රේම ගීය ඇසෙන්නා
ප්‍රේම ගීය ඇසෙන්නා

කල්පයක් තිස්සේ
සිතිවිල්ල ඔස්සේ
දැවටෙනා පෙම් ගී
ඇයි මේ වගේ ඇසුනේ

සිහිලැල්ල අස්සේ
හාදුමල් වැස්සේ
හීනයක් තැවරූ
ආදරය දැන් ඇහැරේ

උන්මාද ප්‍රේම ගීය
ඇසෙන්නා
ගිම්හාන රෑක ඈත මුමුනා
තරු ඇස් වලින් සගවා
තුරු පත් පවා නොසලා
කොඉබින්ද ඒ ගී මෙදා

උන්මාද ප්‍රේම ගීය
ඇසෙන්නා
ගිම්හාන රෑක ඈත මුමුනා
තරු ඇස් වලින් සගවා
කොයිබින්දා ඒ ගී මෙදා
කොයිබින්දා ඒ ගී මෙදා
කොයිබින්දා ඒ ගී මෙදා

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

2021 LPL ගීතය | 2021 LPL Song by B&S, Yohani, Sajitha & Umaria

ක්‍රිකට් ලොව කලබා
පිටිය යලි සරසා
එක්ව ජයගමු
ලොවම ජයගමු
සිංහ නද පතුරා

ක්‍රිකට් තරු දිලෙනා
අපේ කම රකිනා
තරඟ බිම හිඳ
ලොවම කලඹන
සිංහ නද පතුරා

එක්ව ජයගමු
රොක් වී ජයගමු
සටන ජයගමු
රටම ජයගමු
ලොවේ සිව්දිග
ජය ගී හඬ නංවා

එක්ව ජයගමු
රොක් වී ජයගමු
සටන ජයගමු
රටම ජයගමු
ලොවේ සිව්දිග
ජය ගී හඬ නංවා

The cricket world is on fire
The wickets calling out to you
It’s the sensation – of the generation
Can you hear the lion’s roar

It’s the battle of the champions
It’s the glory of the nation
It’s a celebration – It’s a revolution
You can feel it everywhere

Winning together
Striving together
Rising together
Glowing forever
LPL is the moment we win together

tamil part

වරම් අරන් පිත්ත වනන්
අපි ගහන සැරට පන්දුව දැල්වෙන්නේ
දෙනෙත් ඇරන් ඉන්න බලන්
අපේ වේගේට මේ කඩුලුත් ගැලවෙන්නේ
ජය ඝෝෂා පපරේ සද්දේ මැද
පිටියත් අපේ තාලෙට පැරදෙන්නේ
ශ්‍රී ලංකා සිංහ පිටිය ළඟ
කවදත් එක් වී ලොව ජයගන්නේ

ක්‍රිකට් ලොව කලබා
පිටිය යලි සරසා
එක්ව ජයගමු
ලොවම ජයගමු
සිංහ නද පතුරා

ක්‍රිකට් තරු දිලෙනා
අපේ කම රකිනා
තරඟ බිම හිඳ
ලොවම කලඹන
සිංහ නද පතුරා

එක්ව ජයගමු
රොක් වී ජයගමු
සටන ජයගමු
රටම ජයගමු
ලොවේ සිව්දිග
ජය ගී හඬ නංවා

එක්ව ජයගමු
රොක් වී ජයගමු
සටන ජයගමු
රටම ජයගමු
ලොවේ සිව්දිග
ජය ගී හඬ නංවා

අපේ කොල්ලෝ | Ape Kollo by Bathiya & Santhush ft. Yohani & etc

මුලු පිටියම දෙවනත් කර
ජයගමු නොසැලීම
පසු නොබසින අදිටන ගෙන
හැප්පෙමු පෙර සේම

ධජය ලෙලවන සිංහයෝ
හදවතේ අපේ වීරයෝ
ධජය ලෙලවන සිංහයෝ
හදවතේ අපේ වීරයෝ

අපේ කොල්ලෝ
අපේ කොල්ලෝ
අපේ කොල්ලෝ
අපේ කොල්ලෝ

වැට කඩුලු බ්ද කඩුලු ගමු
සිත සවිය කොට පිටිය ජය ගමු
වැටෙන තැන නැගිට යමු සිහ
නදින් මුළු ලොවම කලබමු

අද බබලන මුතු ඇට ඔබ
මත දුදලපු මුතු කැට එළි
රල බිදගෙන පෙරටම යමු
බාදක බ්ද ගෙන රට

හද ගැස්මන් නවතින තැන
නංවමු ජය රාවය
මුලු ලෝකෙම දන්නම නම
දිනවමු සැමදාම

ධජය ලෙලවන සිංහයෝ
හදවතේ අපේ වීරයෝ
ධජය ලෙලවන සිංහයෝ
හදවතේ අපේ වීරයෝ

අපේ කොල්ලෝ
අපේ කොල්ලෝ
අපේ කොල්ලෝ
අපේ කොල්ලෝ

නෙතු කැල්ම | Nethu Kalma by Bathiya & Santhush

නෙතු කැල්ම මා වෙලයි
සද කැල්ම වාගෙමයි
නෙතු කැල්ම මා වෙලයි
සද කැල්ම වාගෙමයි

සුවදයි මේ සුසුම්
සිහිලැල් ද නෙත් පියුම්
නො ලියූ කවි පෙලක් වාගේ
මම කෝම එනවනම්
මනලෝල පෙම් හැගුම්

ජීවිතේ සුවදයි ඔබගේ සුසුමින් පිරවූ
මේ පවන් හමුවී එහි වූ රහසින් ඇලලී
සුවදයි මේ සුසුම් සිහි ලෙල්ද නෙත් පියුම්
නොලියු කවිපෙලක් වාගේ
මම කෝම නුබවනම්
මනලෝල පෙම් හැගුම්

දෙලවන් ලෙයින් පිරු සුමුදුයි ද හාදු මල්
සිහිනෙන් ආ මේ සුගන්තේ
රුව කොම මම කියමි මනලොල පෙම් බැදුම්

ජීවිතේ සුවදයි ඔබගේ සුසුමින් පිරවූ
මේ පවන් හමුවී එහි වූ රහසින් ඇලලී

දෙලවන් ලෙයින් පිරු සුමුදුයි ද හාදු මල්
සිහිනෙන් ආ මේ සුගන්තේ
රුව කොම මම කියමි මනලොල පෙම් බැදුම්

නෙතු කැල්ම මා වෙලයි
සද කැල්ම වාගෙමයි
නෙතු කැල්ම මා වෙලයි
සද කැල්ම වාගෙමයි
නෙතු කැල්ම මා වෙලයි
සද කැල්ම වාගෙමයි
නෙතු කැල්ම මා වෙලයි
සද කැල්ම වාගෙමයි

තාරුණ්‍යයේ | Tharunyaye by Bathiya & Santhush

තාරුණ්‍යයේ……හීන නම් සුන්දරයි
ඒ සොම්නසින් පාවේවා සිත සඳක් සේ

මේ ජීවිතේ සෝක කඳුලැල් නිවු
සන්තෝසයෙන් තුන්යාමේ සිත පිරේවා

තාරුණ්‍යයේ……හීන නම් සුන්දරයි
ඒ සොම්නසින් පාවේවා සිත සඳක් සේ

ගී ගුම් නදින්වත් සංකා නිවෙන්නයි
ලංවු ප්‍රමෝදයෙන් සවි සිත් පිරෙන්නයි
ඉතින් එන්න පියාඹා පාවෙලා

යෞවන වසන්තේ සිත් සේ විදින්නයි
පවුරෙන් වසන්වූ අවුලෙන් මිදෙන්නයි
ඉතින් එන්න පියඹා පාවෙලා

යෞවන වසන්තේ සිත් සේ විදින්නයි
පවුරෙන් වසන්වූ අවුලෙන් මිදෙන්නයි
ඉතින් එන්න පියඹා පාවෙලා

තාරුණ්‍යයේ……හීන නම් සුන්දරයි……
තාරුණ්‍යයේ……..

පායා එන සඳවත | Paya Ena Sandawatha by Bathiya & Santhush

පායා එන සඳවත මනරම්
තනිකමත් බෝම සීතයි
වාවාගෙන මහමෙරක තරම්
උණුසුමකින් තුරුළු වෙමි
දිවිය පුරා ලඟ හිඳ…
මා හා සංසාරේ වෙළෙනා
පිනි බිඳක් සේම පායයි
උණුසුමකින් තුරුළු වෙමි
සසර පුරා ලඟ ඉඳිමි

නොහඩනා දිනක් නොතිබුනාද මන්දා
ඔබ පෙම් හසුනක ලියනා
පෙම් කවි කීවෙමි මුමුණා
මඟ බලා හිදී නම්
පායා එන සඳවතක තරම්
තනිකමත් බෝම සීතයි
වාවාගෙන මහමෙරක් තරම්
උණුසුමකින් තුරුළු වෙමි
දිවිය පුරා ලඟ හිඳ
මා හා සංසාරේ වෙළෙනා
පිනි බිඳක් සේම පායයි
උණුසුමකින් තුරුළු වෙමි
සසර පුරා ලඟ ඉඳිමි

නොසැලෙනා සිතින් නෙලාගන්න තිබෙනා
නෙතු අද්දර මල් පිපෙනා
හැර යන්නට සිත නෙදෙනා
අපි අපේම වේ නම්

පායා එන සඳ සිසිල අරන්
මා හා ඉඳ ගං ඉවුර ලඟින්
උණුසුමකින් තුරුළු වෙමි
දිවිය පුරා ලඟ හිඳ
මා හා සංසාරේ වෙළෙනා
පිනි බිඳක් සේම පායයි
උණුසුමකින් තුරුළු වෙමි
සසර පුරා ලඟ ඉඳිමි

දැනේ | Daney by Santhush Weeraman [2021]

දැනේ
හමන සුලගේ
මතකයී අද වාගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ

දැනේ
ඒ සොදුරු ලොකේ
ළමාවියේ අපගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ.

යලි හමුවෙදෝ කියා
ඔබ සමුගෙන මා හදින්
මා සිතුවේ නෑ එදා
මගේ සෙනහස ඔබ කියා

මේ සංසාරයේ…
ඔබයී මගේ ආදරේ..
මා පැතු ලොකයේ
ආලොකය දැල් වුනේ
යලි හමුවෙදෝ ලොවේ.

මගේ ජිවිතේ..මා පැතු ලෝකයේ..
සෙනෙහස තවම දැනේ…

දැනේ
හමන සුලගේ
මතකයී අද වාගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ

දැනේ
ඒ සොදුරු ලොකේ
ළමාවියේ අපගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ.

යලි හමුවෙදෝ කියා
ඔබ සමුගෙන මා හදින්
මා සිතුවේ නෑ එදා
මගේ සෙනහස ඔබ කියා

මේ සංසාරයේ…
ඔබයී මගේ ආදරේ..
මා පැතු ලොකයේ
ආලොකය දැල් වුනේ
යලි හමුවෙදෝ ලොවේ.

මගේ ජිවිතේ..මා පැතු ලෝකයේ..
සෙනෙහස තවම දැනේ…

සෙව්වන්දි පායා | Sewwandi Paya by Bathiya & Santhush [2021]

සෙව්වන්දි පායා හසකැල්ම පානා
හුස්මක් පවා පාට වීලා
හිත අල්ම ගේනා සඳ බැල්ම ඕනා
හැඟුමන් මවා සිහින පීරා

සිතුවිලි සේනා ශෝභාව ගේනා
සඳකැන් පවා හසකැන් මවා රෑ පුරා
මගහැර සීමා අවාම මා හා
තේරෙයි ද මා ආශා පවා රෑ දිවා

කරණා තේරුණා ඈ නිසා පායා සඳ මනහරා
දෑත මට ඕනා
කරණා තේරුණා ඈ නිසා පායා සඳ මනහරා
දෑත මට ඕනා
ලං වී සදා සිත් සේ දරා සිතුවම් මවා ආරාධනා
සිහිනේ සරා සේයා වෙලා සිහිනේ ලියා කරනා
නුඹ මාගේ සිහින ලෝකේ පායලා

තාරුකා පායනා රෑ පුරා මා හා ඉඟි බිඟි පාලා
ඈත සැඟවීලා
තාරුකා පායනා රෑ පුරා මා හා ඉඟි බිඟි පාලා
ඈත සැඟවීලා
ලං වී සදා සිත් සේ දරා සිතුවම් මවා ආරාධනා
සිහිනේ සරා සේයා වෙලා සිහිනේ ලියා කරනා
නුඹ මාගේ සිහින ලෝකේ පායලා