කෙල්ලෙ | Kelle by Lil Ravixx & Eazy Wrld [2021]

දිලිසෙන්නෙ වගේ
ඇස් මුතු
ඔයා තමා හීන කෙල්ලා
මම පැතූ

උපදින භවයක මතු
මගේ වෙලා ඉන්න කෙල්ලෙ
නොවී අන්සතු

මිතුරන් සේ හමුවෙලා
අද හතුරන් සේ අපි
වෙන්වුනා
ආදරේ මම මත් වුනා
මැව්වා හීන මාළිගා හිත පුරා

කෙල්ලේ ආසයි තව සැරයක්
ඔය තුරුලේ රැදෙන්න
සිපගන්නම් හැම රෑම
උබ මං ලගින්ම

උඹේ ආදරේම ඕනේ වුනේ
මේ මටම රකින්න
ආසයි තව එක සැරයක්
ඔය රුවම දකින්න

අමතක වෙනකන්
ඔබ මත් කලා ආලෙන්
ගෙවී ගිය කාලේ
ඔය තුරුලෙම රහසෙ
ඉන්න ආසම මං
ඔය උනුහුම අස්සේ

නොදැනිම ගෙවී ගිය කාලේ
වෙනස්වුනා වාසේ
මං තාම ආදරෙයි කෙල්ලේ
එන්න මං ගාවට

අමතක වෙන්නේ නෑ
රහසින් අපි සිපගත්ත වාර
නුඹේ තැන ගන්නේ නෑ
හිතේ කවුරුවත්ම තාම

ජීවිතේම නැවතිලා වෙනස්
ලෝකයක් නේ මාර
පන්නන් ආවේ හෙමින් පස්සෙන්
කෙදිරිල්ල කන අස්සෙන්
දැවටිලා ඉන්න ඕනේ කෙල්ලේ
ඔය කෙහෙරැල්ලේ

හෙවනැල්ල වෙන තාලෙට
මගේ හදවත ගැස්සෙන්නේ
නුඹ වෙනතක ඉන්දී
අද සැප වැනසිල්ලේ

දිලිසෙන්නෙ වගේ
ඇස් මුතු
ඔයා තමා හීන කෙල්ලා
මම පැතූ

උපදින භවයක මතු
මගේ වෙලා ඉන්න කෙල්ලෙ
නොවී අන්සතු

මිතුරන් සේ හමුවෙලා
අද හතුරන් සේ අපි
වෙන්වුනා
ආදරේ මම මත් වුනා
මැව්වා හීන මාළිගා හිත පුරා

උඹේ හිත අස්සෙන් ලිව්වා මම
පුංචි කතාවක්
කතාවේ මම මැරෙනවා
දෙතුන් වතාවක්
උඹේ පුලුල් උකුල ලග
ආසයි ඉන්න සැදෑවක්
මතකද යහන උඩ සැපට
වැයූවා විනාවක්

ජාති ජාති බස්
උඹ ගොතපු දෙබස්
ඇග හිරි වැටෙනවා
දැක්කම උඹේ සෙක්සි ඈස්
ගෙල වට බැබලෙන උබේ ඔය මාලේ
දිලිසෙන්නේ රැස්
පොළවට උඩින් යන හැට් දැක්කම
වදිනවා කටවහ ඇස්

උබ මතක් වෙද්දී කෙල්ලෙ
යන්නෙනෑ රෑට නින්ද
ආයෙත් ඇවිලුවේ
ගේමක් දීලා නිවාගත්ත ගින්න
උඹලයි පහස විදින්න ඕනේ
හැම හැම රෑම
උඹත් ඇතුලේ කෙල්ලේ
මගේ හිතෙ බල බින්ද

කෙහෙරැල්ල අස්සේ වින්දේ
සුවය නිදහසේ
එරවිලි ගෙරවිලි අතරේ තේරුනා
අරුත සුර ලොවේ
තොල් සායම් දියවුනේ
නොදැනිම සයනෙ
ආයෙත් එනවද මගේ තනි යහනට
කෙල්ලේ පෙරසේ
කෙල්ලේ පෙරසේ
කෙල්ලේ පෙරසේ