ඉලන්දාරි | Ilandari by Mangus [2024]

ඉල්ලුවාට ඔය හිත මට දුන්නේ නෑ
කවදාවත් ආයෙත් ඉල්ලන්නේ නෑ
ගෑනු ලමයි දන්නවාද දන්නේ නෑ
ඉලන්දාරි කවදාවත් අඬලා නෑ

සරුංගලේ ගෙවල් ලඟින් යනකොට
හිතේ නූල් බැන්දේ පැටලිල්ලට
ඔය බැල්මට හිත කූරියා ගැහුවට
අඬන්නේ නෑ මේ හොඳ පාඩම් මට

තැඹිලී තොරන් මැද්දෙන් කරකාරේ
යන දවසට මම ඉන්නම් පාරේ
ඉරිසියාවේ හිත හොඳටම හීරේ
අඬන්නේ නෑ හිත හොඳටම පෑරේ

written by Saman Edirimunee

sinhala song,manopara song,new lyrics song,new song,nilan hettiarachchi new song,new lyrics song sinhala,nilan hettiarachchi,miyadennam sada,manopara,sk music

favorite song lyrics,lyrics,toosii lyrics,cupid lyrics,favorite song toosii lyrics,toosii favorite song lyrics,favorite song lyrics toosii,cupid twin version lyrics,lyrics cupid,lyrics toosii,toosii lyrics favorite song,feeling lonely,fifty fifty cupid lyrics,cupid fifty fifty lyrics,lyrics favorite song,favorite song toosii,cupid song,music,hopeless romantic,someone to tell you your beautiful toosii,i’m feeling lonely,favorite song

සදවත අහසින් | Sandawatha Ahasin Watila by M. G. Dhanushka

සදවත අහසින් වැටිලා
උන්නද මන්දා මිදුලේ
නොකියම ඔය හිත උදුරන්
යන්නට හිතුනා කෙල්ලේ

තනි වූ වෙලාවක
ඔබ මගේ ලග
ඉන්න මා හැරදා නොයා
පපුවේ තියා හිස ඉල්ලුවොත් හිත
දෙනව මං
නොමිලෙම ලියා

මගේ පාළු ජීවිතේ
තනියට තනිකම රැදුණේ
ඔය නුහුරු නෙතු බැල්මේ
හුරු හිතවත්කම තිබුණේ

තනි වූ වෙලාවක…

දිගු නීල ඇස් රහසේ
ඉගලෙයි නොපෙනෙන මානේ
මගේ හීන මට ඕනේ
කවදද ඔබ මගේ වෙන්නේ

තනි වූ වෙලාවක…

සදවත අහසින් වැටිලා
උන්නද මන්දා මිදුලේ
නොකියම ඔය හිත උදුරන්
යන්නට හිතුනා කෙල්ලේ

තනි වූ වෙලාවක…

written by Saman Edirimuni