සල්ලාල බඹරු | Sallala Bambaru by RapZilla ft. RyoHera

රොනට මත් උන සල්ලාල බබරු
ව්ස දුමට දෙනෙත අන්ධයි යාලු
සමනල්ලු හොයනනෙම මල්තුබ රේනු
මල් මකරන්ද සිබින්න්ට ආසයි යාලු

කන්ද කපා අවේ මම දෙන්ඩ ශබ්ද නගා
දෙන්නම මචා පැනි රස වෑහෙන එකක් රසට ඔතා
මත් වෙලා ඉන්න රැප් රොන් උරා
බොන්න මදිමි ඕං ආවා රැප් මල් සරා
පුරා දෙන්නේ මම දෘත ලයේ තියා
උබ නිසා අදුන ගත්තා සතා කවුද කියා
වල කපා කිව්වට උබ වස් කවි ගොතා
එපා මෙයා ඔයා තිගැසෙන්න මගෙ වදන් අසා

පාර රලුයි වෙට්ටු දායි බලන් ඉන්න යක්කු
මට්ටු වෙයිද ඒත් කැලේ ඉන්න දිග දල ඇත්තු
පිනට කකා සැපට නිදා රැපට නිගා කරන රට්ටු
මේ වචන සැරට බදින්න වෙන්නේ මචන් උබට පත්තු

වුනා සැරට ගේමේ බැදල තිබුතුවක්කු
සබද දාලා යන්නේ ලගින් තියන් කුක්කු පෙව්ව කොක්කු
රැප් සාර කෙතේ ගොයම් කරල් පූදන්න සමත් වූ
කෝල්ලො කෙල්ලො දැකල කඩන්නෙ ඇයි නියර ඔයා වස්තු

රොනට ඇදෙන …

එදා මගේ වස්තු /දැන් එයා වෙලා පුරාවස්තු
ලනු නෙමෙයි පන් හිද වුනේ එදා ඉදන් මිතුරු
කන් කලු වන් සැප සිහිවුන විට නපුරු
නටබුන් තෙත් කරවන්න ඇ තාමත් මට ඇමතූ

රැප් කනද / නගින අතර තුර මිතුර
සුවහසක් තැවුල නිවන්න මම හිතුව
උබ වෙරක් ගෙන පෙරලු ගිර තුන්ඩ පව්ව
පිටපොත්ත ගැලවෙන්න රැප් කෙවිටෙන් මම නෙලුව

හරුප කියන් නැමිලා කිරන කොල්ලො හතරෙ කනුවෙ සිද්දි
පැනියෙ සැරට වැදිලා කියන් කතා රැප් නෙවේ නේ මල්ලි
පොරක් වෙන්න හිතන් ඉන්න උබල සීන් එකේ දිශ්ටි
පොතක් අරන් උබත් පලයන් Rap ඉගෙන ගන්න පංති

උඩට උඩට නගින රැපට කපන කොටන වදින සැරට
මතුර මතුර කහින තොපිට නිතර නිතර දැනෙන ලෙසට
අබර අබර හදන බසක අරුම කියන අතර තුරම
කෙබර කෙබර පලන අගනො දපනෙ වැටෙ මේ වචන සැරට

වැවෙන් නැති කලට කපන් උඩු රැවුල
රබන් පද ගොතන් රැපෙක් කල අවුල
ලිහන් මම කිව්ව වදන් පෙල හවුල
සවන් වැද බබුන් දැහන් වැටි පල්ල

අතේ ඇති කලට නරි වෙයි මිතුරු
සතේ නැති කලදි අරි උන් පතුරූ
වටේ යන කලට පලසක් ඇතිරූ
කැටෙ විසිකර ඇර යමු රන් දොරටු

රොනට මත් උන සල්ලාල බබරු
ව්ස දුමට දෙනෙත අන්ධයි යාලු
සමනල්ලු හොයනනෙම මල්තුබ රේනු
මල් මකරන්ද සිබින්න්ට ආසයි යාලු