නෙළුම් මල් | Nelum Mal by DJ Mass, Romaine Willis & Apzi [2023]

සඳක් බැස ගියා අවරගිරේ
ඉරක් උදා කරලා
මටත් ලොවක් තිබුණා මතකයි
මම ඉමි සිහි කරලා

පොත් මිටියක් ගෙන ගියේ
මල් පාරේ
සිහි වෙයි අද වගේ පාසල් කාලේ
හිරිමල් හැගුමන් පිබිදුනා
හැගුමන් පහසේ
බාලේ ආලේ
මල් වගේ කාලේ

No hey
I feeling so innocent
giving the love so
everybody will not different
remember every time
you thought to be kind
showing all the memories
still blooming on my mind

නෙළුම් මල් පිපුණු නිසල විලේ
පාසල් ගිය කාලේ
මල් වගේ සිනාසුණු කෙල්ලන් හා
මතකයි මගේ බාලේ

සඳක් බැස ගියා අවරගිරේ

books in the playground
we used to live a fantasy
friendship togetherness
filled up with empathy
don’t wanna lie
every lesson was a blessing
girls with the breeze
over boys with messing

now it’s a memory
pictures in a album
Apzi & miss willis go hard on platinum
god is a DJ, DJ is the god
message represent
praise the lord

නෙළුම් මල් පිපුණු නිසල විලේ

සඳක් බැස ගියා අවරගිරේ

written by Apzi & Clarence Wijewardena

djnewsongs,djremixnewsong,apzi new song,romaine willis new song,sinhalanewsong,remix new sinhala,edmnewsrilank,todaynesinhalasong,bass rebellion,newdjsinhalasong,pemkakulasong,bass rani,vibe machine aghori,romaine willis,song,indian mantra edm mix,bass boosted edm,bass boosted,dj mass,romainewillis,new music mix,new year music,edm with mantras,psy trance,indian electronic,global bass,indianedmmix,the centrons,neujahr musik,djmass,sandak besa giya

යාළුවෝද යාළුයිද | Yaluwoda Yaaluida by Dinesh G ft. Romaine W

යාලුවෝ නිසා forward වෙන්නත් බෑ
Frendzone එකේ වැටිලා ඉන්නත් බෑ
I just kiss my best friend trend නුත් නෑ
මෙහෙම ගියොත් I love you අහගන්නත් බෑ

යාළුවෝ යාළුවෝ
අපි යාළුයිදෝ යාළුයිදෝ //

Heartbreak එකට දැන දැන යන්නත් බෑ
Mind fuck වෙවී psycho ගහලත් බෑ
කිව්වොත් වචනය ආපහු ගන්නත් බෑ
Maybe maybe not here
කියලත් ඉවරයක් නෑ

යාළුවෝ යාළුවෝ
අපි යාළුයිදෝ යාළුයිදෝ //

My bestfriend නැති කරගන්නත් බෑ
Loves me / loves me not
කියලා දැන් ඉවරයක් නෑ

යාළුවෝ යාළුවෝ
අපි යාළුයිදෝ යාළුයිදෝ //

written by Dilshara Jayamanna

තරුණයි | Tharunai by DJ Mass x Romaine Willis [2023]

ඔබේ දෑසේ , රහස් දහසක හැංගි
නීල නෙතු අග හැන්ගෙන්නේ, පැද්දෙන්නේ, රිංගන්නේ, ගැස්සෙන්නේ මං දෝ?
මාගේ දෑතේ , දවස් දහසක රැන්දී
සුළැඟිලි අග එල්ලෙන්නේ ලංවෙන්නේ අහුවෙන්නේ බේරෙන්නේ ඔබදෝ?
චිත්‍රපටියක වාගේ, එතෙන අපගේ ආලේ
පුංචි දේටත් හැදී කැඩී හැදී කැඩී යන්නේ ඇයි

ඔය වංශ කතා දැන් පරණයි
මේ අලුත් රටාවක අරුණයි
මම කියන්නේ නම් එක කරුණයි
මට බනින්නෙපා මම තරුණයි
X2
ඔබේ අහසේ , වලාකුළු මත රැන්දූ
හදවත තුල දෙදරන්නේ රැව්දෙන්නේ කිමිදෙන්නේ නොනිමෙන්නේ මං දෝ?
මාගේ රහසේ , අගුල් දා සිර කරපු
ගී පෙල මත නදදෙන්නේ පැටලෙන්නේ පොපියන්නේ රඟදෙන්නේ ඔබදෝ?
චිත්‍රපටියක වාගේ, එතෙන අපගේ ආලේ
පුංචි දේටත් හැදී කැඩී හැදී කැඩී යන්නේ ඇයි

ඔය වංශ කතා දැන් පරණයි
මේ අලුත් රටාවක අරුණයි
මම කියන්නේ නම් එක කරුණයි
මට බනින්නෙපා මම තරුණයි

written by Dilshara Jayamanna

මල් පෙත්තක් | Mal Peththak Mashup by Romaine Willis ft. Pop C

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

Wait a minute
I think I left my conscience on your front doorstep, oh oh
Wait a minute
I think I left my consciousness in the sixth dimension
But I’m here right now, right now
(Right now, right now)
Just sitting in a cloud, oh wow
I’m here right now, right now with you, oh wow, oh wow
(Right now, with you)
I don’t even care
I’ll run my hands through your hair
You wanna run your fingers through mine
But my dreads too thick and that’s alright

Hold on, wait a minute
Feel my heart’s intention, oh
Hold on, wait a minute
I left my consciousness in the sixth dimension
Left my soul in his vision
Let’s go get it, oh, oh
Let’s go get it, oh, oh

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

romainewills,romainewillis,romaine,willis,vibe machine aghori,proximity decade mix,magic records,indian edm mix,psy trance,edm with mantras,india,remix,global bass,the centrons,neujahr musik,new music mix,new year music,bass rebellion,bass rani,new year mix 2021,indian edm,senterrecords,music,musik,djmass,musica,indian electronic,edm 2021,sex drugs,pemkekula,indian mantra edm mix,best of edm,bass boosted,srilankanpop,shanti people,bass boosted edm alternative,wait a minute,tyler,nation,cole,spot,(live),records,our,roc,meet,willow,msftsmusic,ardipithecus romainewillis,#romainewillis,romainewills,romaine,television,willis,#indieartist,#femalesinger,#nemusicfridays,#indiemusic #psychedelicindie,#indiepop,programmes,#independentartist,independent,#chillmusic,lankan,sinhala,network,#newmusic,#newsingle,itn,#srilankanmusic,lanka,#jealous,pemkekula,sri,#iraj,#lyricvideo

Body 2 Body by DJ Katch × DJ Mass ft. Apzi & Romaine Willis

Its really not like me to fall so quickly
සිහින ලෝකේ මැවි
The moment u met me, මා හිත සැලුනි
I was hypnotized

From your body language let me understand it.
I know what ur thinking ඉන්නකෝ ලංවී tonight.

So let’s just take it to the floor.
Watching me like I’m a work of art
යන්නෙපා දැන් ඉන්නකෝ
Body to body, යමුද පාවී

let’s just take it to the floor
Don’t know where u start and I start
ආදරෙයි කියන්නකො
Body to body, heart to heart
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

I’m like
ලං වෙලා Body to body
In the night I be feeling so naughty
Mix that gin I wanna party
Sip on Bacardi come taste my siracha
Mental connection
Physical affection
I need attention
Don’t need redemption
රහසක් කියන්නම් මං ලංවෙන්න දැන්
හාදු තියන්නම් යං මත්වෙන්න දැන් aahhh!!

So let’s just take it to the floor.
Watching me like I’m a work of art
යන්නෙපා දැන් ඉන්නකෝ
Body to body, යමුද පාවී

let’s just take it to the floor
Don’t know where u start and I start
ආදරෙයි කියන්නකො
Body to body, heart to heart
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

දෙලවන් බන්දා | Delawan Banda by Randhir ft. Apzi & Romaine Willis

මායාවේ ලංවෙලා
හෝරාවෙන් මන මත්වෙලා
මා වෙන්නෑ මංමුලා
ඉවසාගෙන හිටියට කෝලං
මේලාවේ රෑ පුරා
ලස්සන විඳින්න හද පුරා
මා කැන්දා යනතුරා
සැරසී නුඹ එන මඟ ඉන්නම්..

මා නම් දඟ වෙන්නෑ
කිව්වම අහන්න කරදර නෑ
පැණිරස ඇරෙන්න රසයක් නෑ
විඳිනට, යන්ද හවසක…ඇයිද බරබර

ලා ලලේ ලා ලා ලා…දෙලවන් බන්දා
ලා ලලේ ලා ලා ලා…රසකැන් රන්දා
ලා ලලේ ලා ලා ලා…දෙලවන් බන්දා
ලා ලලේ ලා ලා ලා…රසකැන් රන්දා

ඇස් වලින් කලත් ඉගි බිගි
කොල්ලො මම දනි උබෙ ඔය රැවටිලි
කතා එපා මගෙ හිත හරි සියුමැලි
හදහනෙ මගෙ සුදො නැහැ ගැලපිගි
මගෙ හිත ලග උබ සැනසිලා ඉන්න රහසෙ
කිසිදා නෑ පෙම් සුව පිරිලාසෙ
වෙන් වෙන්නට බැරි වෙන මගෙ පහසෙ
මල් පැනි බොන්නට බබරෙකු සැරසෙ
බලං ඉන්නෙ මාව කන්න වගෙ
ඇතට වෙලා මමත් ඉන්නං දෙන්න වගෙ
හිතං ඉන්නවනං මේ අත ගන්න මගෙ
පුරවලා දාන්න වෙයිනෙ දියමන්ති අතේ

ආශා වේ ලං වෙලා
ආලෙන් බැඳෙන්න දිවිතුරා
මා ඉන්නෙ මඟබලා
ගන්නට නුඹෙ අත බන්දා
සිහිනෙන් මා නුඹෙ වෙලා
හදවත මිහිරෙන් මත් වෙලා
ඉවසුම් නෑ සිත පුරා
යන්නට මම එමි කැන්දා

නුඹ හද ඉවසුම් නෑ
හදවත බිඳින්න අවසර නෑ
පැණිරස විඳින්න හවසක් නෑ
අතගෙන, යන්න දවසක…නෑනෙ කරදර

Colombo Stars Theme Song by Randhir, Romaine Willis ft. Kaizer Kaiz

Colombo Stars, Colombo Stars,
Colombo … Colombo … Colombo Stars
Colombo Stars, Colombo Stars,
Colombo… Colombo … Colombo Stars

Come on you warriors rise up

Colombos Rising, Our time is Coming
We are the leaders, we are the champions
නාමේ දිලෙන්නා, ජීවේ නැගෙන්නා
නිල්ලේ අභිමානේ නංවන්නා
Come on you warriors rise up
everybody scream and shout
Colombo … Colombo … Colombo Stars

දස්කම් මෙලෙස මත් කන් පා
විස්කම් ගෙනත් රජුන් උන්නා
ජවය පා බලය පා Colombo Stars

Colombo Stars, Colombo Stars,
Colombo… Colombo… Colombo Stars,

රජ්ජුරුවෝ උඩයි උඩයි
අනිත් ඈයෝ ටික බිමයි බිමයි
අනාගතේ ඉතින් සුබයි සුබයි
මේ පාර අනිවා අපි දිනයි දිනයි

අම්මෝ Colombo එන එන බෝලෙට
හයක් ගහන්නෝ
විකට් පොලු තුනම දෙකට පලන්නෝ
අපි උඩ ඉඳන් කොඩි වනන්නෝ

කොලොම්පුරේ, කොළඹ ගම් පුරේ
හයක් එහෙම ගැහුවොත් පන්දුව පුරේ
කප් එක ගන්න නේද මේ පොරේ
ගින්නක් නැත්නම් තියන් එනවා කරේ
කොලොම්පුරේ Cricket

Colombo Stars, Colombo Stars,
Colombo … Colombo … Colombo Stars,
Colombo Stars, Colombo Stars,
Colombo … Colombo … Colombo Stars,

Colombo we love
we gonna conquer
we are the best, we are the champions
නාමේ දිලෙන්නා, ජීවේ නැගෙන්නා
නිල්ලේ අභිමානේ නංවන්නා

Get up Your Seats, Get up lets go
Colombo take it on to the show
Colombo … Colombo … Colombo Stars,
දස්කම් මෙලෙස මත් කන් පා
විස්කම් ගෙනත් රජුන් උන්නා
ජවය පා බලය පා Colombo Stars

Get up Your Seats, Get up lets go
Colombo take it on to the show
Colombo … Colombo … Colombo Stars,
දස්කම් මෙලෙස මත් කන් පා
විස්කම් ගෙනත් රජුන් උන්නා
ජවය පා බලය පා Colombo Stars

Colombo Stars, Colombo Stars
Colombo … Colombo … Colombo Stars

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

පෙම් කැකුළ | Pem Kekula by DJ Mass ft. Apzi & Romaine Willis [2021]

I’m cold like the winter
and hot like the summer
or boy you can handle me
I need another lover
somebody who can do me like Mr lover lover
ethnic authentic tropical stunners

we were the lovers of ඉසුරුමුණි
එයා දාලා ගියා මගේ හිත පලුදූ වුනි
නට නට ඉන්න කෙල්ලො දැක නෙත ඇදුනි
පෙම් කැකුලු පිපිලා තාලෙට සැලුනි

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

wanna touch it and feel it cause my love be the realist
ain’t no other chick downtown
you wanna be this real as piece
still, undefeated baby
about to blow it in the dance floor
get the body eat it
now shake the fat booty like a high feat
make it daddy wanna make his wifey
I’m a genie in the bottle huh magic
DJ Mass with a classic

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

මම හිනැහෙනවා | Mama Hinahenawa by Iraj ft. Louzy & Romaine Willis

මම හිනැහෙනවා
සදද හඩනවා
හිනැහෙන්න ඕනා ආශාවේ බෑ

මම හිනැහෙනවා
සදද හඩනවා
හිනැහෙන්න ඕනා ආශාවේ බෑ

හිස් වෙලා අනාගතේ
ඈත් වෙලා මගෙන්
වේදනාව පැතිරිලා
මිතුරා වෙලා ඇගේ
ලස්සන උනත් මල පරවෙන්න කලින්
අම්මේ තනිවෙලා මං දැන්
රෝහලේ ඇදේ

සිනහව තමයි මම හොයන් යන්නේ කාලේ
පිළිකාව ලොකුයි මම මැරෙන්නේ අකාලේ
සෙල්ලම නැති වෙද්දී මගේ බාල කාලේ
බැරිවෙයි නැගිටින්න මට වැටුනු අගාදේ

රෝහලේ හැමෝගෙම සෙනෙහස හිමි
මමත් ආසයි දුවන් යන්න වේදනා නැති
ගහක් වෙලා මං කද හයිය නම් නැති
පාසලේ ඉගෙන ගැනීම මගේ හීනයක් ද හිමි
ගුරුවරු කවුරුවත්ම දැකලවත් නෑ
පොත පතක් අතින් ඇල්ලුවා මතකවත් නෑ
බෙහෙත් නැති ලෙඩක් ලු මං ඕවා දන්නේත් නෑ
මම පව්කාරයෙක් මගේ ණය ගෙවීලම නෑ

මම හිනැහෙනවා
සදද හඩනවා
හිනැහෙන්න ඕනා ආශාවේ බෑ

මම හිනැහෙනවා
සදද හඩනවා
හිනැහෙන්න ඕනා ආශාවේ බෑ

වැටුනට ජීවිතේ මම අද ඉන්නේ සතුටෙන්
අවසාන දින ටිකයි
ගෙවී යන්නේ සැනෙකින්
මං ඇවිදින කිනිස්සක දුක මගේ මිතුරා
සටන්බිම කය වෙලා
හදවතයි හතුරා

නැගිටින්න ආස කරා
බැරි බව මතකයි
හමුවෙන්න බැරි නිසා හිත ටිකක් දගලයි
මම මුරන්ඩුම එකා ඒත් ඇද ලග නිහඩයි
මම අහින්සක උනත් මේ දයිවය මට කුහකයි

ටික ටික තාත්තාගේ කදුලු පිරිලා
ඔහු පව් අද වේදනාවේ බිම ඇද වැටිලා
කැලැන්ඩරේ දින සති ටික ටික ගෙවිලා
මං යන්නම් මගේ හීන පොතේ පිටු කඩලා

ගෙවීයන දවසක් මට නොලැබීමක්
උපන්දින සාදය මගේ ගිලිහීමක්
ආසම නුඹේ කවි අම්මේ සැනසීමක්
ඇයි දෙවියනෙ දුන්නේ නැත්තේ මට එක වරමක්

සමනලයෙක් ඇවිදින් මා සොයලා
පියබා යන්නේ මේ දෑත විදා
ජීවිතේ මා නෑ ඒ වගේ විදලා

මම හිනැහෙනවා
සදද හඩනවා
හිනැහෙන්න ඕනා ආශාවේ බෑ

මම හිනැහෙනවා
සදද හඩනවා
හිනැහෙන්න ඕනා ආශාවේ බෑ

Kama Sutra by Iraj ft. Romaine Willis & Kurupt [2021]

first off, I know if I didnt have you i’d be worse off (yeah)
We’re finally out of the friend zone, so don’t hesitate hit me up late at night when you’re friends gone

(ooh)
Im not gonna lie to you…
make me wanna try new thing I’ve never done
(ooh)
Baby when I slide thru…
show me another side you’ve never showed no one

Boy if I give these lonely nights to you
gotta promise you’ll show me something new
blow my mine, let me see what you can do
and when I come thru
Show me something brand new

(baby hit me with that new love, hit me with that new love
Something out the Kama sutra, cmon hit me with that new love)

I wanna see you switch it up, cause I done had enough of the same stuff
baby every single touch, got me getting louder you know and I’m outta control
I think you know what I need, Ima just follow your lead
No time for falling asleep, no time for falling asleep!

Boy i’m down to keep it sexy, If you let me I’ll try anything
Show me something Im not used to, kama sutra, (If i give you these lonely nights)