ආලින්දේ | Alinde by Dilo ft. Dilu Beats [2023]

හීන ගේන යාමේ
මා ගාවින් ඈ පෑයුවා
හීන පේන රෑමේ
මා නාරී පෑ වරුණා

ඈට වැයු වීනාවේ
ආලේ බැදි ගීරාවේ
රෑ සීත හෝරාවේ
ඇසුනාද මේ අංගනා

පිංතාරු ඔය දෑසේ
වශිවී බැදුනා සේ
මාගේ හැගුමන් රහාසේ
දැනුනාද මේ අංගනා

තරු අතරින් පායාලා ඈ සද රහසින් ගායා මා
හද රහසින් නාවාලා මා වින්දේ ආලේ
රතු වතකින් වෑහීලා මාගේ පහසින් ගෑවීලා
මදුවිතකින් නෑවීලා ආලිංදේ මාගේ

දෑස් ගැලපිලා මේ රෑත් ඇලවිලා
ඒ රෑස් Shawty දිලිසේ මාත් කැලබිලා
Baby මන් එන්නම් Roll කරන් කොහොමත් ලගටමන්
අහසේ පාවී ඉමු දෙන්නා අතින් අල්ලා හැර විඩා

වාසි නාරි මිහිරාවි ඈ දෙන Kisses නෑ
විස ඒ හිස තියා උරහිස මත ලංවී කනට කොදුරාවි
Love you ma baby තව ඉමුකො අපි ලංවී

හීන ගේන යාමේ…

ඈට වැයු වීනාවේ…

පිංතාරු ඔය දෑසේ

written by Dilo & Dilu Beats

මනෝපාර | Manopara by Dilo [2022]

හද ගාවින් ගෙවුනු මල් පාරේ දැවෙයි දැන් මතකේ සිදුරු පාරන්

ඒ වැලපෙයි දැන් සිතින් මම තනිවි පෙර දවස් මන් තවමත් ඔලුවේ දුක කාරන්
කස පාරක් මෙන් පිටට වැදුනා සේ බලන් ඈතම මනෝපාරක් ගහන් සැනසෙන්නම් මන් එන්නම්
සොහොන වෙත පැමින ඇගේ මුව දෙස බලමින් තනිවි මම ඉන්නම්

නිදි නැති වාරුව ඇගේ නැති පාලුව හිත කනගාටුවේ පාවේ ඈ
ගෙවෙ තාමත් පාලුවේ අපි මැව් රාමුව ගතවේ නිවාඩුව යාමේ ඈ
මනස විකාරයි දැන් ගෙවිලා පරාසයක් නැතිද සහානයක් කාගෙත් නෑ
එන්න අපි ආයේ යන් හඳ පානේ මන් බලන් තාමත් මේ එනකන් මා ඈ

තාමත් පාරේ නිදි යහනේ ඇගේ රාවේ යාවේ ඈ
අන්දකාරේ විෂ පාරේ හිස තාලෙන් මත් වේ දැන්
මනස විකාරයි දැන් ගෙවිලා පරාසයක් නැතිද සහානයක් කාගෙත් නෑ
එන්න අපි ආයේ යන් හඳ පානේ මන් බලන් තාමත් මේ එනකන් මා ඈ

විලාපෙන් හෝරා ගෙවෙද්දි මැවේ ඇගේ සිත්තම් ඒ දැවෙයි දිවංගන වී දැන් ඈ
නීරස ජීවිතේ පලක් නැත ඉඩක් නැත කාටවත් ආයෙ මගෙ හිත සනසන්නවත් බෑ
අලාප ඇගේ හිස වටකරන් මගෙ කනටද කොදුරයි මේ විස මට පුරුදුයි දැන්
අලාබේ මට නිදහසේ සිනහවෙන් සිටි කාලේ පිපාසෙන් මන් කල් ගත කරන්නේ මේ රෑ

නිදි නැති වාරුව ඇගේ නැති පාලුව හිත කනගාටුවේ පාවේ ඈ
ගෙවෙ තාමත් පාලුවේ අපි මැව් රාමුව ගතවේ නිවාඩුව යාමේ ඈ
මනස විකාරයි දැන් ගෙවිලා පරාසයක් නැතිද සහානයක් කාගෙත් නෑ
එන්න අපි ආයේ යන් හඳ පානේ මන් බලන් තාමත් මේ එනකන් මා ඈ

තාමත් පාරේ නිදි යහනේ ඇගේ රාවේ යාවේ ඈ
අන්දකාරේ විස පාරේ හිස තාලෙන් මත් වේ දැන්
මනස විකාරයි දැන් ගෙවිලා පරාසයක් නැතිද සහානයක් කාගෙත් නෑ
එන්න අපි ආයේ යන් හඳ පානේ මන් බලන් තාමත් මේ එනකන් මා ඈ

Written by Dilochana Perera

හුස්මක් | Husmak by POP PUNK ft. Indrachapa Liyanage, Samith Gomes

උඹට ආස නෑ මුන් අපිට ඕනේ නෑ උන්
අන්තවාදී කියල කඩේ යවන ජාති වාදි මුන්
උඹට ආස නෑ මුන් අපිට ඕනේ නෑ උන්
අන්තවාදී කියල කඩේ යවන ජාති වාදි මුන්

රට කාලා දාපු උන් කාලා වතුර බිව්ව මුන්
දේශපාලු වාසි පාරු බාන මාරු කාසි මුන්

ශ්‍රී ලංකා නෑ ජාති ආගම් සීමා දැන් පෙන්වන්ටා
ආදරයෙන් හුස්මට හුස්මක් දෙමු ජව පෙන්නා
ඇහැරෙන්න ඉතින් හරවමු දිනවමු ශ්‍රී ලංකා

හෝ.. ඕ..

කනෙන් රිංගලා හෙමින් අන්දලා කොයි කාවත්
යැව්ව රොකට් එක ගොඩ බැහැලා ඇති හඳ ගාවත්
තොපිට බය වෙලා ඇති දැන් හඳේ හිටි හාවත්
උගේ කැරට් අලේත් කාපන් හොරෙන් වෙන නෑ ඌ ගාවත් ඒයි

ඌ වගේමයි මෙහෙත් අපිටත් නෑ ඇප
කියනකන් ඉන්නේ කරන්න අහවල් එකත් කැප
දැන් නම් බලාගනින් නැකත අතේ නැතුවත් යකඩ
කොලඹ වටලන් අහන්නේ මහරජ දැන් සැපද?

හේයි මහරජ දැන් සැපද?
කොච්චර වෙස් ගැන්නුවත් දැන් පේන මූන කැතද?
කෞතුකාගාරයෙන් කඩු උස්සපු එක කැපද?
මහ දවල් රට වටෙන් නිධන් ගන්න කැපද?

මදිද? තව මදිද?
පාස්කු ඉරිදම බිලි ගත්ත මිනී ගාන මදිද?
පිටරට පැන්නුව සල්ලි කොල මදිද?
මුලු රටකගේ උරා බීපු ලේ මදිද?

උඹට ආස නෑ මුන් අපිට ඕනේ නෑ උන්
අන්තවාදී කියල කඩේ යවන ජාති වාදි මුන්
රට කාලා දාපු උන් කාලා වතුර බිව්ව මුන්
දේශපාලු වාසි පාරු බාන මාරු කාසි මුන්

ශ්‍රී ලංකා නෑ ජාති ආගම් සීමා දැන් පෙන්වන්ටා
ඇහැරෙන්න ඉතින් හරවමු දිනවමු ශ්‍රී ලංකා

හෝ.. ඕ..

දූෂිත පාලනෙන් පොඩි මිනිහව පාග පාග
පිළීගදයි මුංගේ අත් පිළිකන්නේ මලමිනී ගොඩ දාලා
පානා රැගිලී නිසා දැන් උන්ගේ කරන් මේ වේදිකාව
තරුණ බලේ අරන් එන්නම් සුන්නත්ධූලී කර යන්නම් වේදිකාව

ඉවසුවා ඇති කාලේ ඒත් කලකම් පලදේ බොට එයි මරු පස්සෙන් බල තණ්හා අස්සේ කෙළවේ ඊටපස්සේ කල මුසා වමාරන්න වෙයි
බොරුවෙන් පෙන්නන දේ ඔළු කන්නේ විසෙන් මිනිසුන්ගේ බලෙන්
රැවටෙන්න එපා බොලා ගිල ගන්න 225ම සැරෙසේ

බලෙන් තගෙන් අල්ලන් ඉන්නේ රට මිනිසුන්ව පාගා
වරෙන් කොල්ලො කෙල්ලෝ ටික ගොඩගමු අපේ රට ශ්‍රී ලංකා
බලන්න ඕනේ නෑ එළිය කොදූ නවාගෙන අනුන්ගේ පහනෙන්
තරුණ මේක අපේ රාවේ කොඩි අරන් එන්නේ අයින් වෙයන් පාරෙන්

උඹට ආස නෑ මුන් උන් අපිට ඕනේ නෑ උන්
අන්තවාදී කියල කඩේ යවන ජාති වාදි මුන්
රට කාලා දාපු උන් කාලා වතුර බිව්ව මුන්
දේශපාලු වාසි පාරු බාන මාරු කාසි මුන්

ශ්‍රී ලංකා නෑ ජාති ආගම් සීමා දැන් පෙන්වන්ටා
ආදරයෙන් හුස්මට හුස්මක් දෙමු ජව පෙන්නා
ඇහැරෙන්න ඉතින් හරවමු දිනවමු ශ්‍රී ලංකා

හෝ.. ඕ..

පෙම්බරී | Pembari by DILU Beats & Dilo [2022]

නෙතෙ දගකාර බැල්ම කෝල පෙම්බරී
රුවෙ මනහාර කැල්ම පාන සුන්දරී
ඔය සුකුමාල මුහුණ ගේන මල්වැහී
බෑ සගවාන ඉන්න ප්‍රේමේ ආදරී

නුඹෙ ඉග සුඟ ලග මගේ නෙත ගැටුනී
හිනහෙන විට හිත හිරි වැටූණී
අඩවන් සිහිනේ රූ රැජිණී
විද්දද හී මා හට මලවී

හදපානේ තනිවෙමු රෝස සයනයේ වෙලිලා
තරුයායේ කිමිදෙමු දෑත ආදරෙන් පටලා
මල් පාරේ ඇවිදිමු ගී විනෝදයෙන් ගයලා
මේ සාදේ සමරමු ජීවිතේ පුරා
සැමදා

පොඩ්ඩක් ඉන්න නැවතිලා නුඹෙ නම කියන්න නගෝ
මම හැමදාම ඉන්නෙ හැංගිලා කුල්මත්වෙලා බලන් show
ඇගෙ show බලන්දෝ හිරිවැටි මං මගෙ නගෝ
යමන්දෝ අහන්දෝ මගෙ ලගින්ම ඉන්න සහෝ
ඇගෙ කෙසඟ නැලවි නැලවි ඇ ලඟින්ම පැලවි පැලවි
එ රූපෙට හද දැන් ඇලවී මං එකෙන්ම ඇයට කැමතී
ඇයට විතරයි ආලේ එනකන් බලන් මම පාරේ
කැන්දන් යන්න තමයි මට ඕනේ උස්සන් යන්නං ගෙදර මේ බෝලේ

නුඹෙ රැස් | Numbe Ras by Zany Inzane ft. Dilo [2022]

නුඹෙ රැස්
බලන්න මමත් අදින් පස්සෙ නෑ
ආදරේට වඩා රසයි වහ කදුරු

කෙල්ලේ මං
නුබව බලෙන් අල්ලන් ඉන්නේ නෑ
ඇරන් යන්න දොරේ අගුළු

ආදරේ වගේ නම් සිංහල
උඹට කියවන්න තේරෙන්නේ නෑනේ
බැදි අකුරු

මට දැන් තේරෙන්නේ අපි ගැලපෙන්නෙ නෑ
ඔයා තේරුම් ගත්ත එක මට සතුටු

අපරාදේ කාලේ
මේ වෙන්නේ නැති දේවල් වෙනුවෙන්
මං කැප කලේ
කොහෙවත් ප්‍රශ්න ගොඩකට මාව යට කලේ
ඊට කලින් කරන්න තිබ්බ දෙයක් මම අද කලේ
ඊට වඩා සැපයි කෙටුවනම් කුඹුරක්
මේ සතා එදා බලෙන් හොයන් ගියේ උගුලක්

අද දෙන්නාම සතුටින්
එදා ඒ කාලේ කිව්වා නම්
අයියේ මේ මගේ පපුවේ සිදුරක්

එපා වෙනකන් සිංහලෙන් කිව්වා
මේ මගේ විදිහ
ඒක වෙනස් කරන්න දැගලුවා
ගොඩක් අය ඔයාට කලින් හිටිය
ඔයාට ඕනේ විදිහට ඉදී මල මිනිය
මේ සිංදුව ඔයාට දෙන අවසාන ලිපිය

එක මලක් නිසා මිස් වුනා මල් වත්තක්
මං කරුමෙට ඒ මලට කැමති වුනා
මං ආස කරපු ගොඩක් දේවල් කෙටි කාලෙන්
මට වහ කදුරු වුනා

නුඹෙ රැස්
බලන්න මමත් අදින් පස්සෙ නෑ
ආදරේට වඩා රසයි වහ කදුරු

කෙල්ලේ මං
නුබව බලෙන් අල්ලන් ඉන්නේ නෑ
ඇරන් යන්න දොරේ අගුළු

ආදරේ වගේ නම් සිංහල
උඹට කියවන්න තේරෙන්නේ නෑනේ
බැදි අකුරු

මට දැන් තේරෙන්නේ අපි ගැලපෙන්නෙ නෑ
ඔයා තේරුම් ගත්ත එක මට සතුටු

මං විශ්වාස කරන්නෑ අයෙත් ලව්
දැන් ගොඩක් දෙනෙක් පව්
ඇබ්බැහි වෙලා පස්සෙන් යන්නේ
ඇදපං ගවුම්

දැන් ගැලපෙන්නැත්නම්
ගැලපෙන්නෑ කාටත් වෙලා පවුල්
එපා මේ මට තව්
ෆක් ලව්

දෙනකොට රෙස්පා
ඇඩුවේ නාඩෝ මම පස්කා
දෙන්න ඕනෙ මචං එයාට ඔස්කා

රැගිලි විතරයි ඇගේ
කෙලවුනේ හින්දා ඇගේ මතේ
දීපු දේවල් අරන් බහින්න
ඕනේ නෑ මට මුතු රතේ

ගිනිමත් රහ
වුනත් එක්ක මනෝකාය යද්දී පහ
මායම් කාරි අද නෑ
මුසාව පාවී යා
බොරු වාද දෙන්නේ
මාව තම්බන්න නම් කෙල්ලේ බෑ

රිංගන්න හැදුවේ මගේ කනෙන්
මට වැටහුනේ මට දාන්න යන රගේ

ලිව්වා මම නිසදැස්
ගැන ඇගේ ඇස්
බලන්නෑ මම ගෑස්

නුඹෙ රැස්
බලන්න මමත් අදින් පස්සෙ නෑ
ආදරේට වඩා රසයි වහ කදුරු

කෙල්ලේ මං
නුබව බලෙන් අල්ලන් ඉන්නේ නෑ
ඇරන් යන්න දොරේ අගුළු

ආදරේ වගේ නම් සිංහල
උඹට කියවන්න තේරෙන්නේ නෑනේ
බැදි අකුරු

මට දැන් තේරෙන්නේ අපි ගැලපෙන්නෙ නෑ
ඔයා තේරුම් ගත්ත එක මට සතුටු

මෝස්තරේ | Mosthare by Dilo [2021]

පෙනේ ඇගේ මට හද කළඹන සැර මෝස්තරේ
මා දැක සිතින් බැඳුනා
අපේ රස ගන්න කෙල්ලෝ පොර කන්නේ ඉතින් බර කෝන්තරෙ මා ආස ඔබ පමණයි
හිත මගේ හොර පාරේමයි තිබ්බෙ ඇගේ සූත්තරෙන් වශී වෙලා මා
හැමදේම හරි නොවෙනස් ඒත් ඇගේ සෝබනෙ

පෙනේ ඇගේ මට හද කළඹන සැර මෝස්තරේ
මා දැක සිතින් බැඳුනා
අපේ රස ගන්න කෙල්ලෝ පොර කන්නේ ඉතින් බර කෝන්තරෙ මා ආස ඔබ පමණයි
හිත මගේ හොර පාරේමයි තිබ්බෙ ඇගේ සූත්තරෙන් වශී වෙලා මා
හැමදේම හරි නොවෙනස් ඒත් ඇගේ සෝබනෙ

වශී වෙලා අද මා තනි උන යුවතියක් මත මගේ නෙත ගැටුනා ඒ පසුකරන් ගියේ පරදා මාව මම
අතින් අල්ලා පැත්තට ගත්තා බලා රගනා

ඒ ගැස්සෙන පැද්දෙන රැස් විදී ඈ
අරන් යන්නෙ මං වඩාගෙන බිමින් තියන්නෑ
ගිටාර් එක වගේ බඳට සමානයි ඇගේ බඳම
කරකෝලා ගන්නෙ අද Club එක රෑ

Hello මං Dilo
අද මාර busy මං
මරාල තමයි අපිත් ඉන්නේ හැප්පෙනකං
කන රත් වෙනකන් yay
දෙන්නම් සද්දෙට රැප් හඬ මං

මං යන්නං ඉතින් Bro
Baby ඇයි තාම Slow
අපි යමු ගෙදරට පෙන්නන්නම්කො මගේ Show
ඒ මට සඳ මෝල් මේකිටත් තාම Dope
එළි වෙන්න කලින් යමු අපි මගේ චූටි Doll

පෙනේ ඇගේ මට හද කළඹන සැර මෝස්තරේ
මා දැක සිතින් බැඳුනා
අපේ රස ගන්න කෙල්ලෝ පොර කන්නේ ඉතින් බර කෝන්තරෙ මා ආස ඔබ පමණයි
හිත මගේ හොර පාරේමයි තිබ්බෙ ඇගේ සූත්තරෙන් වශී වෙලා මා
හැමදේම හරි නොවෙනස් ඒත් ඇගේ සෝබනෙ

පෙනේ ඇගේ මට හද කළඹන සැර මෝස්තරේ
මා දැක සිතින් බැඳුනා
අපේ රස ගන්න කෙල්ලෝ පොර කන්නේ ඉතින් බර කෝන්තරෙ මා ආස ඔබ පමණයි
හිත මගේ හොර පාරේමයි තිබ්බෙ ඇගේ සූත්තරෙන් වශී වෙලා මා
හැමදේම හරි නොවෙනස් ඒත් ඇගේ සෝබනෙ

සඳ වගෙ පේනා | Sanda Wage Pena by Hana Shafa ft. Dilo [2021]

හැප්පී හැප්පී ලං වෙලා
ඉස්සි ඇස් කොන් ලං කලා
වැස්සක් වාගේ වෙන්න මෝසම්

හිත කරගන්න දෙන්නෙ නෑ මෙල්ලේ

රත් වී රත් වී කල්පනා
මත් වී ඔබ ගැන වර්නනා
තිස්සේම මා ලග ඉන්නවා නම්

මට ලංවෙන්න බෑ ආයේ කෙල්ලේ

සද වගේ පේනා
ඔයා මට ඕනා
ලගින් නැති හෝරා
ගෙවනු බෑ කිසි දා

සද වගේ පේනා
ඔයා මට ඕනා
ලගින් නැති හෝරා
ගෙවනු බෑ කිසි දා

සද වගේ පේන ඒ මූණ
මා දිහා බලන්නෑ මොනවද මුමුණ
දෑත් පටලා හිටපු කාලෙදී මම කූර
ඇති මට ආදරේ බොහොම බාරදූරයි

මිදෙන්න කරකෝල
ඒ කෙල්ල මනලෝල
ඒ කාලේ ගැහුවා රෝල
දුන්නේ කාලේ පොඩ්ඩයි

හිතින් දැම්මා පොහොර
කවුද ගන්න වෙන්නෙ තෝර
ඈ සිතින් ඈත් කලා මට මාව තිතයි

හේ දැන්නම් සොරී
ඇති ගෝරී
මනමාලි මම වෙන්න තමයි පැතුවේ
පස්සේ මට සොරි වෙන්න කලින් අපි
වෙන්වුනේ සතුටෙන් නමවෙනි සතියේ

අත ගන්නම් මං සත්තයි
තනිය හොද කට්ටයි
මං ආස කරේ මගේ හීන කරා යන්නයි
ආවේ වනසන්න මේ පාරේ හැරී යන්න
ඒ කෙල්ලේ සමාවෙන්න
මට බෑ සනසන්න ආයේ

සද වගේ පේනා
ඔයා මට ඕනා
ලගින් නැති හෝරා
ගෙවනු බෑ කිසි දා

සද වගේ පේනා
ඔයා මට ඕනා
ලගින් නැති හෝරා
ගෙවනු බෑ කිසි දා

රන්වන් ඒ රන්වන්
මයේ බදටා
මල් දම් ඒ පෙම් දම්
ඇති යසටා

හංගං මෙතෙක් කල්
විදි සතුටා ආයෙත් අයේ
නොලැබේ කිසිදා

ආයෙත් අයේ
නොලැබේ කිසිදා

සද වගේ පේනා
ඔයා මට ඕනා
ලගින් නැති හෝරා
ගෙවනු බෑ කිසි දා

සද වගේ පේනා
ඔයා මට ඕනා
ලගින් නැති හෝරා
ගෙවනු බෑ කිසි දා

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

කරකෝලා | Karacola by Dilo [2021]

ජීවිතේ අපේම රෝලක්
විසිවෙන්නේ සල්ලි අත් වලින් පුරෝලා
ඒ Bro මම සැපේමයි ඉන්නේ ගෙවෙන්නේ හෝරා
දෙන්නම් අද පද කරකෝලා
අමෝරා
වැසි වස්සන්නේ රැපෙන් මන් සාරෙට
කෙල්ලේ තියන්න අඩි ගාවින් ඒ තාලෙට
බද ඇගේ අල්ලන් නටන්න ආසයි මන් රාගේට
ඉතින් දෙන්නම් අද පද කරකෝලා අලෝලා

දෙන්නම් අද පද කරකෝලා
වාඩි වෙන්න Hold Up
සූර් වෙලා සැපේ ඉද්දී කාගෙන්ද මේ Call Huh?
මන්දාකිණි අස්සේ පාවෙලා මන් එද්දී විසේකාර කෙල්ලන් මන් දිහා බලන් ඔරෝලා

මම තාමත් උඩ Rolling
මමයි පියා වඩන් යන්නෙ රැප මගේ දෝණි
මධුවිත තියා කටේ දමන්නේ නෑ ජෝගි
මමයි හදයි ගැලපුනා ඒකයි මන් නිරෝගී

ලස්සන Cheese කෑලි වගේ කෙල්ලෝ වටේ මගේ මම Freeze වෙලා වගේ බලන් ඉන්නේ එනකන් වාරේ මෙතන Case දැන් Lipstick මගේ හතර වටේ දැම්මා ග්‍රීස් මන් යන්න ලිස්සලා මගේ බ*

ජීවිතේ අපේම රෝලක්
විසිවෙන්නේ සල්ලි අත් වලින් පුරෝලා
ඒ Bro මම සැපේමයි ඉන්නේ ගෙවෙන්නේ හෝරා
දෙන්නම් අද පද කරකෝලා
අමෝරා
වැසි වස්සන්නේ රැපෙන් මන් සාරෙට
කෙල්ලේ තියන්න අඩි ගාවින් ඒ තාලෙට
බද ඇගේ අල්ලන් නටන්න ආසයි මන් රාගේට
ඉතින් දෙන්නම් අද පද කරකෝලා අලෝලා

අද Fun හැමදාම වගේ Party Night Clubbing අස්සේ Ride
Pill දමා කටේ බලාන මන් කන්න වාගේ Light
දැන් යසයි දුම අස්සේ පේන්නේ ඇගේ හැඩ
පස්සෙන් යන්නෙ නෑ පෙන්නන්නේ මේ මගේ වැඩ

මිරිකන්නේ ඈ බෝලයි
බලන් ඉද්දී ඇවිදිද්දී මට හරි ලෝබයි
කාමරේ දැන් කෝ ඒ යන්නෙ ඇරසෝලා මන්
තෝල දැන් කෝ දීපන් කරන්න රෝලක් මන්

Soda එක්ක ගල් අඩෝ තෝරගත්තේ මල්
මට වදන් ගැලපිලා ආවේ රැපෙන් මෝලක් ගැහුවා කල්
ඉතින් හොඳ පුතා මන් හැබැයි චුට්ටක් ඉතින් මම වල්
උඩට අරන් යන්නේ රැප මම වෙන්න කලින් Dull

ජීවිතේ අපේම රෝලක්
විසිවෙන්නේ සල්ලි අත් වලින් පුරෝලා
ඒ Bro මම සැපේමයි ඉන්නේ ගෙවෙන්නේ හෝරා
දෙන්නම් අද පද කරකොලා
අමෝරා
වැසි වස්සන්නේ රැපෙන් මන් සාරෙට
කෙල්ලේ තියන්න අඩි ගාවින් ඒ තාලෙට
බද ඇගේ අල්ලන් නටන්න ආසයි මන් රාගේට
ඉතින් දෙන්නම් අද පද කරකොලා අලෝලා

අංගමන සුමන | Anganmana Sumana by Dilo ft. Costa [2021]

අංගමන සුමන
අංගම්මන සුමන
අංගම්මන සුමන බොරුවට
සිල් රකින

එන්නෙ ගින්නක් මැදින්
මම රට කලත්තා
යාලු බලන් ඉන්නේ යන්න තමා
පරද්දා
එකපාරක් මිස දෙපාරක් කියන්නෑ
හිස නවං වරෙන් දන ගහන්
කියමුද ල ලා ලා

අයින් වෙයන් මගේ පාරෙන්
පලිගන්න වෙලාවයිඩෝ
මේක මගේ වාරේ
ඉල්ලං මාමයිට් ගාගන්නේ කවුද රාලේ
පැත්තට වෙලා ඉදින් අවසානයි උඹේ කාලේ

පරාජිත වෙලා සිත
ඉන්නේ පාඩුවේ
ඇයි මලානික වෙලා නිග
නැගිටින්න හිතට දර්‍ය නැගිටපං
අතට සල්ලි ලැබෙනකන්
කට්ට කාප තැනට
එන්න ඉන්නෙපා
වාරේ ලැබෙනකං

හැකියාව නුඹේ ගැලපුනේ
පොඩ්ඩක්
ඒක නිසයි ආවේ මෙතනට අල්ලං ගොට්ටක්
දැගලුවොත්
වෙන්න දෙන්නේ බෝල මූණ රොඩ්ඩක්
අපි එක්ක බලද්දී උඹ
චූටි රොඩ්ඩක්

ගින්දර වදන් හඩ තලා
විද්දලා මාව කන්ඩ තමා
අඩෝ විස්තරේ මේකයි
ඉස්සර වගේ නෙවෙයි
ඉදලා මම ඈතින් බැස්සා මම
පිටියට වරෙන් මගේ රැස් බලං

අංගමන සුමන
අංගම්මන සුමන
අංගම්මන සුමන බොරුවට
සිල් රකින

මාතර කිඹුලි තමා මම
උබ තාම පැටියා
හිල පොඩි ඔරු අහසයි
මම කැරියා
මම කිඹුලෙක් හැබයි කට
හොද පැණියක්
බොන බොන කිඹුලියෝ
මගේ ලග හිටියා

ගහලා මම පැනිය
කරා ඉවුර ලග ලයින්
ආදරේට කෙල්ලා ආවා
ආදරේට පයින්
වෙනදා වගේ මාත් පැණියා
කොල්ලා ලුකින් ෆයින්
නිව්ස් ෆ්ලෑශ්

වැස්සට තෙමෙන්නේ නෑනේ
මගේ කිඹුල් හම
අල්ලන්නේ බෙල්ලෙන් උඹව
මම අද
වන වන හැමදාම උඹේ
ඔය ලොකු තන
රෙදි අපුල්ලනවා නේද
උඹ ගල ලග

බලන් උන්නා මම කාලයක්
හෙව්වා මම වාරයක්
අද කෑවොත් මම උඹ
ඉන්න පුලුවන් කාලයක්

මම උඹෙන් කපලා භාගයක්
හැන්ගුවා යට පාලමක්
මේ කොරෝනාව ශාපයක් නේ
කන්න අපට ප්‍රාණයක්

මාතර ගගේ ඉන්නා
කිඹුලිගේ පැටියා
වල්ල සුදුයි
බෙල්ලේ ගෝමර කැරියා

යන එන ඔරු පාරු නවතාගෙන
ඌ කැරියා
අම්මට හු** මාතර කිඹුලිගේ පැටියා

නරි | Nari by Yuki ft. Dilo [2021]

අහසින් ආවේ මං
මහසෙන් කාලේ මං
කාරණාව මං
භාවනාව මං //

පාට දැම්මේ
පාට වෙන්න
පාට නැත්තේ
පාර වෙන්න පාර ආයේ
පාරක් ඇනගෙන යන්න

ආයේ නෑ මගේ
ආයේ නෑ බෝතලේ ඉඩ
ආදරේ පෙන්නපං
ඉල්ලපං උඹෙන්ම ඇම
ආයේ කිසිම හේතුවක් උඩ
නාවන්නේ නෑ නරි

ආයේ ඉල්ලන්න එපා උදව්වක්
උඹලා හරි
ආයේ එන්නඑපා
කාලකන්නියෝ නෑ මෙහෙ
කිව්වේ මූනටම
ආයේ මොකෝ බ්‍රෑන්ඩ් නේම්

අහසින් ආවේ මං
මහසෙන් කාලේ මං
කාරණාව මං
භාවනාව මං //

රා බොන මීයෙක්
කාවද මීයෙක්
ආසන කීයද මං දන්නෑ
පාවෙන වීරයා ලාවට බීගෙන
මාසෙට කීයද මං දන්නෑ

වාදන දාගෙන ආවට
මාව නම් බයකරන්න ලේසි නෑ

ලේසියෙන් බෑ ///

ආයේ කිසිම හේතුවක් උඩ
නාවන්නේ නෑ නරි
ආයේ ඉල්ලන්න එපා උදව්වක්
උඹලා හරි
ආයේ එන්නඑපා
කාලකන්නියෝ නෑ මෙහෙ
කිව්වේ මූනටම
ආයේ මොකෝ බ්‍රෑන්ඩ් නේම්

අහසින් ආවේ මං
මහසෙන් කාලේ මං
කාරණාව මං
භාවනාව මං //

ඈබොල කීටයෝ
මදුරුවෝ වෙලා
මගේ ඇගේ ලේ බොනකන්
මම දන්නෑ
කටින් තමයි වීරයෝ
කවුද බොල හිටවන්නේ බතල
බොහෝදෙනෙක් අදුරන්නෑ
ලොකු කම උඹේ ඈ
දැනගන්නේ නුඹ කවදාවත් නෑ

හිරේ වැටුනාද නුඹ නරියෙක්
ආයේ නාවන්නෑ
එකටම හිටි කොල්ලෝ
උබලා ලග කපලා දාවි උබ
හපලා දාවි පොඩි තැන ඉදන්
උබලා කපලා
අපි අත්ත බාවලා
උබ අත්ත කපලා දාවි

මම කාලයක් බලං හිටි
උඹ කාලයක් ආවම දෙන
සිවුපාවෙකි
උඹ භාරයක් වෙයන් ගිහින්
වාරයක් ආවොත්
මම කඩනවා උඹලාගේ ලස්සන දත් ටික

ඇති මට ඇති
උඹේ කැත කට
අහගත්ත ටික මට ඇතිවෙලා
මැදගිල්ල දීලා මම යනවා
හීන හොයන් යනවා
හිති හිති කලබල
දන දන මනකලබන
කෙලවන දවස වෙලට
මනට ඉනට ගැලවිලා යන පිනට
වටකරන් මරා උබට වඩා පොරවල්
ලංකාවේ ඈත බොලා මිලකරන් ඉන්නේ
උඹ උඹමයි උබ බොල

පෙර වදන මේක
වැඩක් කරන්න කලින් මේ කියන්නේ
මවපං හීන වැඩ ගන්නකන්
කවුරුත් වැඩක් නෑ

විශ්වාස කලත්
කොච්චර ආස කලත්
ප්‍රාශ්වාස කලත්
උබත එක්ක ලග ඉදන්
උබටම වල කපන්නේ
කවදාද බේරුමක්
වෙන්නේම නෑ

උබ මගේ ගාවට
පාවඩ දාගෙන එද්දී
මම දැනං හිටියේ නෑ

පාවඩ දමා පිලිගත්තට මට දෙන්න
මූන දෙබෑවෙන්න ම්ම්
උඹ නරකාදිය උඹ මලපහ විය
පල ඈතට පල
රැප් පෙලපාලිය මැනිකේ
මම දැන් උස්සන්නේ නැට්ට

ආයේ කිසිම හේතුවක් උඩ
නාවන්නේ නෑ නරි
ආයේ ඉල්ලන්න එපා උදව්වක්
උඹලා හරි
ආයේ එන්නඑපා
කාලකන්නියෝ නෑ මෙහෙ
කිව්වේ මූනටම
ආයේ මොකෝ බ්‍රෑන්ඩ් නේම්

අහසින් ආවේ මං
මහසෙන් කාලේ මං
කාරණාව මං
භාවනාව මං //

written by Yuki & Dilo

dilo new song,yuki navarathne,sinhala songs,yuki and dilo,yuki beats,dilo sithuwili vitharak new rap,yuki new,new sinhala songs,yuki beatz,dilo new rap,dilo,aa bola keetyo dilo new rap,nari dilo,new sri lankan rap,sinhala rap,new sinhala rap,kitoyo rap dilo,aa bola kitayo rap,sithuwili witharak avadi vela new rap,new rap