සංසාර ආලේ | Sansara Aley by Harshadewa Ariyasinghe ft. YAKA [2021]

සංසාර ආලේ නිම්නේන රාවේ
පෑ ආදරේ ඒ මන බැන්ද ස්නේහේ
සන්තාන ස්නේහේ ශෘංගාර තාලේ
ඒ ආදරේ ඈ පෑ මන්දහාසේ

නොනිමෙන ආලෝකේ මගේ
ඇගෙ තුරුලේ වෙලෙනා
ඒ ආදරේ ඈ පෑ මන්දහාසේ

නෙත් අගන රූපේ උනමාද ස්නේහේ
මේ ආකහේ පෑ නිම් නේන ආලේ
මා මැව්ව හීනේ සීමා මකා ඒ
ආලේ කලේ මා හද රැන්දු ස්නේහේ

සැමරුම් සේනා | Samarum Sena by Harshadewa ft. Vidula Ravishara

රහසින් හඬනා මතකේ මිහිදන් වූ දෑසේ
හිඳිමී නැවතී තනිවී හද රන්දා සෙනෙහේ
දැවෙනා ළතැවුල් සනහා ඈ ඒ නම් ආයේ
පණ සේ රකිමී සැමදා ඒ ආදරේ…

සැමරුම් සේනා
රිදවුම් ගේනා
හදසන්තානේ
කතරක් සේමා…

දරා විඳවමී නොකියමී
හදේ සෝ තැවුල් අහුරමී
අතීතේ පෙමින් අවුළුවා
දැවී මියයමී යළි යළී…

සැමරුම් සේනා
රිදවුම් ගේනා
හදසන්තානේ
කතරක් සේමා…

සන්තාපයෙන් | Santhaapayen by Harshadewa Ariyasinghe [2012]

සන්තාපයෙන් සිත පාවී යාවි ආකාසේ
හිස් වාතලේ ඈ සොයා
තාරුකාවෙන් මං පෙත් අසා
මේ පාළු තනි යහනේ

පෙම් හීන අවුලා තියා
ඈ කොයිද වෙන්වී ගියේ
පෙම් හීන අවුලා තියා
ඈ කොයිද වෙන්වී ගියේ

ගිම්හාන ගින්නක් වී
හිත් යාය ගිනිලාවී
උස් ස්වප්නයක් වේ ජීවිතේ

ගිම්හාන ගින්නක් වී
හිත් යාය ගිනිලාවී
උස් ස්වප්නයක් වේ ජීවිතේ

වාලුකාවේ වැස්සක් වගේ
පාලු වූ මේ සන්තානයේ
වැගිරෙන්න ආවත් ඉතින්
සුපිපේවී පෙම්වත් කුසුම්

පෙම් හීන අවුලා තියා
ඈ කොයිද වෙන්වී ගියේ

මල් රේනු විස්සෝපයේ
මල් යාය හැරයාවී
රෑ සියොන්ගේ ගී මැදින්

මල් රේනු විස්සෝපයේ
මල් යාය හැරයාවී
රෑ සියොන්ගේ ගී මැදින්
පාලු වූ මේ යාමේ ගිලී
හාද වූ දා පෑ ආදරේ

පෙම් හීන අවුලා තියා
ඈ කොයිද වෙන්වී ගියේ
පෙම් හීන අවුලා තියා
ඈ කොයිද වෙන්වී ගියේ

ආයාසයේ | Ayasaye by Harshadewa Ariyasinghe [2021]

වේදනා මේ හිතේ මෝදු වේ
මා මෙසේ රෑ සඳේ පාවුනේ
ඈ නැතේ මා වගේ ආදරේ
මා වගේ ඈ මගේ නෑ වුනේ

ආයාසයේ නිදනා පැයේ නොසිතූ ලෙසේ සිතුනා මෙසේ
මධු මී මතේ නිදනා ළ⁣ඳේ නුඹමද එදා බැඳුනේ ළයේ
පෙරදා සනහා මතුදා පෙලනා

සරා සදේ මිලාන හාදු තවරා
වසන්තයේ ඈ පිපුණා
ගිමන් හිතේ මුලා තුහීන වියලා
හේමන්තයේ මා සොයනා

සරා සදේ මිලාන හාදු තවරා
වසන්තයේ ඈ පිපුණා
ගිමන් හිතේ මුලා තුහීන වියලා
හේමන්තයේ මා සොයනා

හීන මකා | Heena Maka by Harshadewa Ariyasinghe ft. Ravi Jay & Charitha Attalage [2018]

තැවෙනා ඒ
සිත නොදැනී වගේ…
වැටෙනා කදුලු
නොදැනී වගේ…
දැවෙනා ඒ දුක
නොදැනී වගේ…

මං ආවා…

ඒ සිත
සගවන් මෙසේ…
වැටෙනා කදුලු
සගවන් මෙසේ…
දැවෙනා ඒ…දුක
සගවන් මෙසේ…

මං ආ..වා…

හීන මකා…
හංගාලා…
මං ආවා…

රවටාලා…
මුමුනා සගවා…

මං ආවා….

හීන මකා…
හංගාලා…
මං ආවා…

ඒ…රවටාලා…
මුමුනා සගවා…
මං ආවා….


මා ගැන
හිතනා
මගෙ උණුහුම
හොයනා
නිදි යහනට වෙලා
මං එනකං
නොනිදා
මගෙ භාරියට හොරා…
ඇගෙ ලොවෙ තනි කරලා…
යටිහිත රවටලා…
උඩු හිත මං ආවා…

ඇත නිමකෙරුමට
මුදුනට ගොඩගැසි
බොරු
රාජකාරි

නුඹෙ ඇමතුම එද්දී
ආවරන කලාපෙන්
මං බැහැරව යාවී…

හැමදා කන රස ඇති වෙලා
පිටින් කමි සද
මං පමාවේවි…

ගත මගෙ ඇය මත
නුඹෙ හිතෙ මං ගැන
නොදනී
මං ද්‍රොහී…

කාමය ඇවිලෙන්නෙ
ආදරෙ මත
හදින් හද
එකවෙන තැන

ඒ හිත තැන තැන යනවනං
ආලෙයි කාමෙයි
එක වෙන්නෙ කෙසේද ?
මට දෙකක් ඒ දෙක…

තාවකාලික හිතක
තාවකාලික කුමරා
වෙන එක වෙනම රසකි

උගුරට හොරා
බොන බෙහෙතක
දැනෙන සැප විදින එක
නුඹ නොදනී
වගෙ ඉන්න සද
මතුවට එන දින
යන්න වෙනකොට
මේ කයෙන් ගැලවිලා
වෙන්න බෑ
පසුතැවෙන්න බෑ
එදින බෑ
හිතෙන්න මා හිතට
මං වින්දෙ මොනවද
ජීවිතෙ අවසානෙට

නුඹ ඔතන
මං මෙතැන
විදිනවා ඈ එක්ක
මත රාගය

යටි හිත රවටලා
මං ආවා
උඩුහිත ඉල්ලන
අන් සැපට…


තැවෙනා ඒ
සිත නොදැනී වගේ…
වැටෙනා කදුලු
නොදැනී වගේ…

දැවෙනා ඒ දුක
නොදැනී වගේ…

මං ආවා…

සගවන් මෙසේ…
වැටෙනා කදුලු
සගවන් මෙසේ…
දැවෙනා ඒ…දුක
සගවන් මෙසේ…

මං ආවා…

හීන මකා…
හංගාලා…
මං ආවා…

රවටාලා…
මුමුනා සගවා…

මං ආවා….

හීන මකා…
හංගාලා…
මං ආවා…

රවටාලා…
මුමුනා සගවා….
මං ආවා…


මා ගැන
හිතනා
මගෙ උණුහුම
හොයනා
නිදි යහනට වෙලා
මං එනකං
නොනිදා
මගෙ භාරියට හොරා…
ඇගෙ ලොවෙ තනි කරලා…
යටිහිත රවටලා…
උඩු හිත මං ආවා…

ඇත නිමකෙරුමට
මුදුනට ගොඩගැසි
බොරු
රාජකාරි

නුඹෙ ඇමතුම එද්දී
ආවරන කලාපෙන්
මං බැහැරව යාවී…

හැමදා කන රස ඇති වෙලා
පිටින් කමි සද
මං පමාවේවි…

ගත මගෙ ඇය මත
නුඹෙ හිතෙ මං ගැන
නොදනී
මං ද්‍රොහී…

හීන මකා / Heena Maka – Harshadewa ft. Ravi Jay – Charitha Attalage [2018]

[Harshadewa]

තැවෙනා ඒ

සිත නොදැනී වගේ…

වැටෙනා කදුලු

නොදැනී වගේ…

දැවෙනා ඒ දුක

නොදැනී වගේ…

 

මං ආවා…

 

ඒ සිත

සගවන් මෙසේ…

වැටෙනා කදුලු

සගවන් මෙසේ…

දැවෙනා ඒ…දුක

සගවන් මෙසේ…

 

මං ආ..වා…

 

හීන මකා…

හංගාලා…

මං ආවා…

 

රවටාලා…

මුමුනා සගවා…

 

මං ආවා….

 

හීන මකා…

හංගාලා…

මං ආවා…

 

ඒ…රවටාලා…

මුමුනා සගවා…

මං ආවා….

 

 

[Ravi Jay]

මා ගැන

හිතනා

මගෙ උණුහුම

හොයනා

නිදි යහනට වෙලා

මං එනකං

නොනිදා

මගෙ භාරියට හොරා…

ඇගෙ ලොවෙ තනි කරලා…

යටිහිත රවටලා…

උඩු හිත මං ආවා…

 

ඇත නිමකෙරුමට

මුදුනට ගොඩගැසි

බොරු

රාජකාරි

 

නුඹෙ ඇමතුම එද්දී

ආවරන කලාපෙන්

මං බැහැරව යාවී…

 

හැමදා කන රස ඇති වෙලා

පිටින් කමි සද

මං පමාවේවි…

 

ගත මගෙ ඇය මත

නුඹෙ හිතෙ මං ගැන

නොදනී

මං ද්‍රොහී…

 

කාමය ඇවිලෙන්නෙ

ආදරෙ මත

හදින් හද

එකවෙන තැන

 

ඒ හිත තැන තැන යනවනං

ආලෙයි කාමෙයි

එක වෙන්නෙ  කෙසේද ?

මට දෙකක් ඒ දෙක…

 

තාවකාලික හිතක

තාවකාලික කුමරා

වෙන එක වෙනම රසකි

 

උගුරට හොරා

බොන බෙහෙතක

දැනෙන සැප විදින එක

නුඹ නොදනී

වගෙ ඉන්න සද

මතුවට එන දින

යන්න වෙනකොට

මේ කයෙන් ගැලවිලා

වෙන්න බෑ

පසුතැවෙන්න බෑ

එදින බෑ

හිතෙන්න මා හිතට

මං වින්දෙ මොනවද

ජීවිතෙ අවසානෙට

 

නුඹ ඔතන

මං මෙතැන

විදිනවා ඈ එක්ක

මත රාගය

 

යටි හිත රවටලා

මං ආවා

උඩුහිත ඉල්ලන

අන් සැපට…

 

[Harshadewa]

තැවෙනා ඒ

සිත නොදැනී වගේ…

වැටෙනා කදුලු

නොදැනී වගේ…

 

දැවෙනා ඒ දුක

නොදැනී වගේ…

 

මං ආවා…

 

සගවන් මෙසේ…

වැටෙනා කදුලු

සගවන් මෙසේ…

දැවෙනා ඒ…දුක

සගවන් මෙසේ…

 

මං ආවා…

 

හීන මකා…

හංගාලා…

මං ආවා…

 

රවටාලා…

මුමුනා සගවා…

 

මං ආවා….

 

හීන මකා…

හංගාලා…

මං ආවා…

 

රවටාලා…

මුමුනා සගවා….

මං ආවා…

 

[Ravi Jay]

මා ගැන

හිතනා

මගෙ උණුහුම

හොයනා

නිදි යහනට වෙලා

මං එනකං

නොනිදා

මගෙ භාරියට හොරා…

ඇගෙ ලොවෙ තනි කරලා…

යටිහිත රවටලා…

උඩු හිත මං ආවා…

 

ඇත නිමකෙරුමට

මුදුනට ගොඩගැසි

බොරු

රාජකාරි

 

නුඹෙ ඇමතුම එද්දී

ආවරන කලාපෙන්

මං බැහැරව යාවී…

 

හැමදා කන රස ඇති වෙලා

පිටින් කමි සද

මං පමාවේවි…

 

ගත මගෙ ඇය මත

නුඹෙ හිතෙ මං ගැන

නොදනී

මං ද්‍රොහී…

 

Official Lyrics Video