ඔරුවේ නැගිලා | Oruwe Nagila by Neil Warnakulasuriya

ඔරුවේ නැගලා කිසි බයක් නෑ සිතේ
මුහුදේ ගෙවිලා යයි අපේ ජිවිතේ

නගුලේ බලයෙන් මඩ තලන්නේ කෙතේ
අපගේ සුවදයි ඔහෙලාගේ බත් පතේ

ලොකු ලොකු මාළු බත රස කර දෙන්නේ
ධීවර සොයුරෝ නැති දා දෙල් කන්නේ

හරි හරි යාලු මොකටද හැප්පෙන්නේ
කිරිබත් කාලා සුබ වැඩ අරබන්නේ

මහ රෑ සුළගේ රැල්ල නැගීලා
මරු හා සටනේ පිම්ම ගසාලා

අව්වේ වේලී ගොයම් කපාලා
පාගා ගත්තේ ශක්ති යොදාලා

අපි හේල හෙලෙයි කියලා
මහ මුහුදේ සටන් කරලා
අර මාළු දැලක් ඇදලා
අත මිට මොලවන්නේ

අපි ගොයම් කවිය කියලා
රන් කරල් යසට කපලා
ගැට බෙරේ ගහලා නටලා බැත හුලං කරන්නේ

ඔරුවේ නැගලා කිසි බයක් නෑ සිතේ
මුහුදේ ගෙවිලා යයි අපේ ජිවිතේ

නගුලේ බලයෙන් මඩ තලන්නේ කෙතේ
අපගේ සුවදයි ඔහෙලාගේ බත් පතේ

ලොකු ලොකු මාළු බත රස කර දෙන්නේ
ධීවර සොයුරෝ නැති දා දෙල් කන්නේ

හරි හරි යාලු මොකටද හැප්පෙන්නේ
කිරිබත් කාලා සුබ වැඩ අරබන්නේ

වැහැලා වැහැලා කුණාටුව ගසා
ඔරුවේ වැඩ නෑ වාරකන් නිසා

පායා පායා වැස්ස නැති නිසා
ගොවියෝ ලත වේ අතේ හිග නිසා

ඒ ඔබෙයි මගෙයි ධෛයිවේ
ධීවර ගොවි හද රාවේ
අපි දුක සැප දෙක හමුවේ
එක වගේ රග දෙන්නේ

ඒ ඔබයි මමයි යාලු බඩ ගින්න එක නිසාලු
මට කවපන්කෝ මාළු අපි අයියා මලෝ යාලු

ඔරුවේ නැගලා කිසි බයක් නෑ සිතේ
මුහුදේ ගෙවිලා යයි අපේ ජිවිතේ

නගුලේ බලයෙන් මඩ තලන්නේ කෙතේ
අපගේ සුවදයි ඔහෙලාගේ බත් පතේ

ලොකු ලොකු මාළු බත රස කර දෙන්නේ
ධීවර සොයුරෝ නැති දා දෙල් කන්නේ

හරි හරි යාලු මොකටද හැප්පෙන්නේ
කිරිබත් කාලා සුබ වැඩ අරබන්නේ

හරි හරි යාලු මොකටද හැප්පෙන්නේ
කිරිබත් කාලා සුබ වැඩ අරබන්නේ

හරි හරි යාලු මොකටද හැප්පෙන්නේ
කිරිබත් කාලා සුබ වැඩ අරබන්නේ

හරි හරි යාලු මොකටද හැප්පෙන්නේ
කිරිබත් කාලා සුබ වැඩ අරබන්නේ

neel warnakulasuriya,non stop sunflower,derana sun flower,bakamuna sunflower,derana non stop,bakamuna non stop,sunflowers old,sunflower,nelson vaas,sunflower nonstop,best non stop,sun flower,all right nonstop,sunflower non stop,best sinhala song,ipaduna da patanma,attack showe,bakamuna show,bakamuna ground,new songs,oruwe nagala,musical show,bakamuna derana,diolog mega wasana,non-stop,new band,sirasa musical show,femous band,flash back live

පින් මාලු | Pin Malu Wale Kusal Haami by Neil Warnakulasuriya

පිං මාලු වලේ කුසල් හාමි මාලු බානවා

සිල් අරන් ඇවිත් සීලවති මකුණො මරනවා
ධනපාල උනත් මිනිහා මහ පාරේ හිඟනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා

පිං මාලු වලේ කුසල් හාමි මාලු බානවා
සිල් අරන් ඇවිත් සීලවති මකුණො මරනවා
ධනපාල උනත් මිනිහා මහ පාරේ හිඟනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා

ලං උනාම කපුරුහාමි ළඟ ගඳ එනවා

පව් සේතුහාමි කන්න නැතුව අගුවෙ ලගිනවා
බණ කියන ගමන් ධර්මපාල මත්පැන් බොනවා
තම මහලු මවට කරුණාවතී ගුටි බැට දෙනවා

පිං මාලු වලේ කුසල් හාමි මාලු බානවා
සිල් අරන් ඇවිත් සීලවති මකුණො මරනවා
ධනපාල උනත් මිනිහා මහ පාරේ හිඟනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා

ජයපාල උනත් යන හැම තරගෙම පරදිනවා
හැමදාම සාමාවතී ගෙදර රණ්ඩු කරනවා

කිසි දවසක දැක නෑ සිරියවති හිනැහෙනවා
මම දැක්කෙමි ජිවත්හාමිත් පරලොව යනවා

පිං මාලු වලේ කුසල් හාමි මාලු බානවා
සිල් අරන් ඇවිත් සීලවති මකුණො මරනවා
ධනපාල උනත් මිනිහා මහ පාරේ හිඟනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා

පිං මාලු වලේ කුසල් හාමි මාලු බානවා
සිල් අරන් ඇවිත් සීලවති මකුණො මරනවා
ධනපාල උනත් මිනිහා මහ පාරේ හිඟනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා
මං අහල නෑනේ සත්යපාල ඇත්ත කියනවා

neel warnakulasuriya,non stop sunflower,derana sun flower,bakamuna sunflower,derana non stop,bakamuna non stop,sunflowers old,sunflower,nelson vaas,sunflower nonstop,best non stop,sun flower,all right nonstop,sunflower non stop,best sinhala song,ipaduna da patanma,attack showe,bakamuna show,bakamuna ground,new songs,oruwe nagala,musical show,bakamuna derana,diolog mega wasana,non-stop,new band,sirasa musical show,femous band,flash back live

ආදරේට තරහ | Adareta Tharaha Wela by Neil Warnakulasuriya

ආදරේට තරහා වෙලා
ගියා කියලා හිතුවා මෙමා
එ්ත් ආයේ ආවේ නෑ ඔයා
අද එනවද හෙට එනවද
ආයේ ඔයා එන්නේ නැද්ද
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා
එනතුරු මම ඉන්නේ මග බලා
ආදරේට තරහ වෙලා
ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා
ඒත් ආයෙ ආවෙ නෑ ඔයා
අද එනවද හෙට එනවද
ආයෙ ඔයා එන්නෙ නැද්ද
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා
එනතුරු මම ඉන්නෙ මඟ බලා

ආදරේට පොඩි ටොක්කක් ඇන්නට

හිල් උනාද ලවේ හෙඩ් එක
යාලුවො ඉදිරි පිටදි බැන්නට
බ්‍රේක් උනාද හදවත
තනිකම දැනෙනවා තනියම හඩනවා

අද හෙට නාවොත් මම මුහුදෙ පනිනවා
තනිකම දැනෙනවා තනියම හඩනවා
අද හෙට නාවොත් මම මුහුදෙ පනිනවා

ආදරේට තරහ වෙලා ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා
ඒත් ආයෙ ආවෙ නෑ ඔයා
අද එනවද හෙට එනවද
ආයෙ ඔයා එන්නෙ නැද්ද
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා
එනතුරු මම ඉන්නෙ මඟ බලා
මුට්ටිය ඉදෙන කන්ලු දඹරේ

දෙන්නෙක් අතර අපි වගේ
ඔයා නැතුව බත් නෑ අපෙ මුට්ටියේ
මම කෙට්ටුලු ඉදල හාමතේ
උයන්න දන්නෙ නෑ කන්න බොන්න දෙයක් නෑ
නොකා නොබී ඉදලම මැරෙනවා හාමතේ
උයන්න දන්නෙ නෑ කන්න බොන්න දෙයක් නෑ
නොකා නොබී ඉදලම මැරෙනවා හාමතේ
ආදරේට තරහ වෙලා
ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා

ඒත් ආයෙ ආවෙ නෑ ඔයා
අද එනවද හෙට එනවද
ආයෙ ඔයා එන්නෙ නැද්ද
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා
එනතුරු මම ඉන්නෙ මඟ බලා
ආදරේට තරහ වෙලා ගියා කියල හිතුවෙ මෙමා

ඒත් ආයෙ ආවෙ නෑ ඔයා

අද එනවද හෙට එනවද
ආයෙ ඔයා එන්නෙ නැද්ද
හිත වද දෙයි හිතුවටත් වඩා
එනතුරු මම ඉන්නෙ මඟ බලා
ආයෙ එන්නෙ නැද්ද අනෙ ඔයා
මගෙ මිනියටවත්
එන්න මගෙ සුදා

neel warnakulasuriya,non stop sunflower,derana sun flower,bakamuna sunflower,derana non stop,bakamuna non stop,sunflowers old,sunflower,nelson vaas,sunflower nonstop,best non stop,sun flower,all right nonstop,sunflower non stop,best sinhala song,ipaduna da patanma,attack showe,bakamuna show,bakamuna ground,new songs,oruwe nagala,musical show,bakamuna derana,diolog mega wasana,non-stop,new band,sirasa musical show,femous band,flash back live

Sunflower Band Medley by Sarith & Surith with News [2020]

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…
ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…
ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ
ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ

රීරි යකා මම අපායේ සින්දු කියන්නා..
ගරා යකා මම දහ අට සන්නි නටන්නා..
හැම දෙන නරබන සොමිබර මම මහා සෝනා..
කොයි කවුරුත් ආදරේ මම ඔඩ්ඩි මස්සිනා…
ගයාලා… වයාලා… ජමාරේ.. දමාලා…

අපි දාලා නටමු ඩිගිසි ඩිගාරේ…
තාම ඉන්නේ සොමියේ අපායේ…

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…

ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ
ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ

මහා රෑ සුලගේ රැල්ල නැගීලා
මරු හා සටනේ පිම්ම ගසාලා
අව්වේ වේලී
ගොයම් කපාලා
ගා ගා ගත්තේ ශක්තිය දාලා
අපි හේල හෙලෙයි කියලා
මහ මුහුදේ සටන් කරලා
අර මාලු දැලත් ඇදලා
අතමිට මොලවන්නේ

අපි ගොයම් කවිය කියලා
රන් කරල් ‍යසට කපලා
බෙරේ ගහලා නටලා
තද සුලං යොදන්නේ

ඔරුවේ නැගලා
කිසි බයක් නෑ හිතේ
මුහුදේ ගෙවීලා යයි අපේ ජීවිතේ
නගුලේ බලයෙන් මට තලන්නේ කෙසේ
අපගේ සුවදයි ඔහෙලාගේ බත් පතේ
ලොකු ලොකු මාළු බත රසකර දෙන්නේ
දීවර සොයුරෝ නැති දා දෙල් කන්නේ
හරි හරි යාළු මොකටද හැප්පෙන්නේ
කිරිබත් කාල සුබ වැඩ අරබන්නේ
දීවර සොයුරෝ නැති දා දෙල් කන්නේ
කිරිබත් කාල සුබ වැඩ අරබන්නේ
දීවර සොයුරෝ නැති දා දෙල් කන්නේ

යම ලොව ඉපදුන | Yama Lowa Ipaduna by Sunflowers

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…
ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…
ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ
ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ

රීරි යකා මම අපායේ සින්දු කියන්නා..

ගරා යකා මම දහ අට සන්නි නටන්නා..

හැම දෙන නරබන සොමිබර මම මහා සෝනා..

කොයි කවුරුත් ආදරේ මම ඔඩ්ඩි මස්සිනා…

ගයාලා… වයාලා… ජමාරේ.. දමාලා…

අපි දාලා නටමු ඩිගිසි ඩිගාරේ…
තාම ඉන්නේ සොමියේ අපායේ…

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…

ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ
ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ

යක්ෂයෝ අපි යම පුරයේ නම ගෙනියන්නේ…

යක්ෂ පැටව් කිසිදේකට නෑබය වෙන්නේ..

ලෝදිය කටු අතු ගිනි කෙලි හොදට හුරුයිනේ…

ඒකයි සැම දිනකම අපි සොමියේ නටන්නේ…

ගයාලා වයාලා ජමාරේ දමාලා…

අපි දාලා නටමු ඩිගිසි ඩිගාරේ…
තාම ඉන්නේ සොමියේ අපායේ…

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…
ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

යම ලොව ඉපදුන… හොද හොද වැඩ දෙන…
සොමියට බර අපි සොමි කාරයෝ…
ඔබ හැම හදුනන… නම කිව්වම බය…
අපායේ සොමි කාරයෝ අපි සැම…

ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ
ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ
ඒ ඒ…. අපායේ …අපේ…..විමානේ