මිණි මිණි පොද | Mini Mini Poda by Edward Jayakody

මිණි මිණි පොද වැටේවි
මල් මිණි දැදිරි වේවි – ඔබ එනවා නම්
දේදුනු පාලම උඩ හැන්දෑවේ
මම ඉන්නම්

මිණි මිණි පොද වැටේවි
මල් මිණි දැදිරි වේවි – ඔබ එනවා නම්
දේදුනු පාලම උඩ හැන්දෑවේ
මම ඉන්නම්

ලා සඳ පළුව ඇවිත් නිල් ගිර මුදුනින්
රන් තරු මාල බැඳන් රන් වන් අහසින්
අද හොඳම දවස – අද හොඳම දවස
ඔබ එනවා නම්….

මිණි මිණි පොද වැටේවි
මල් මිණි දැදිරි වේවි – ඔබ එනවා නම්
දේදුනු පාලම උඩ හැන්දෑවේ
මම ඉන්නම්

බිම් කළුවර ඇවිදින් පිරෙන්නට කලින්
සුදු මීදුමේ සුසුම් නැගෙන්නට කලින්
අද හොඳම දවස – අද හොඳම දවස
ඔබ එනවා නම්…

මිණි මිණි පොද වැටේවි
මල් මිණි දැදිරි වේවි – ඔබ එනවා නම්
දේදුනු පාලම උඩ හැන්දෑවේ
මම ඉන්නම්

මේ මල් යායේ | Me Mal Yaye by Edward Jayakody

මේ මල් යායේ මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා ලංවෙලා..
රෑ තරු වාගේ නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ දී වේදනා

මේ මල් යායේ මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා ලංවෙලා..
රෑ තරු වාගේ නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ දී වේදනා

මා දෑතේ වේලිලා එදා
රෑ සීතේ සඳපානේ පියනැගුවා..
ඒ ඡායා සිහිනේ යාවී
ඈ මාගේ නෙතු දැලේ දුක සැදුවා..මේ මල් යායේ මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා ලංවෙලා..
රෑ තරු වාගේ නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ දී වේදනා

සෝ ගීතේ සවනේ යාවී
මා ලෝකේ තනිවූ සේ මට හැඟුනා..
ඈ මා හා පෙරදා මැවූ
ඒ මායා මීදුම් සේ දුර ඇදුනා..

මේ මල් යායේ මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා ලංවෙලා..
රෑ තරු වාගේ නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ දී වේදනා

මේ මල් යායේ මා හා එක්වීලා
ඈ පෑ සිනා ලංවෙලා..
රෑ තරු වාගේ නිවුණා මැලවීලා
මා දෑසේ දී වේදනා

මුව මුක්ත ලතා | Muwa Muktha Latha by Edward Jayakody

මුව මුඛ්යා ලතා පිපි රංසාගනන්
විල් නෙලුමාසනෙන් ආ ළඳේ
ඔබ භාග්යා සරෝජාවියේ
ස්වර්ණා භර්ණා පැහැයෙන් දිලේ
මා හද ප්රේමාගනේ රෑ නුඹ රාසෙන් ළඳේ
බඳ මණිමේඛලාව මුදා අනුරාගෙ නගන් නොනිඳා

ආකාස ගං චන්ද්ර නෞකාවේ
තනිවෙන්න යං පෙම් රසෝජාවේ
රූසිරු කල්යාණියේ මා සැතපෙන්නම් ප්රියේ
තුනු ශ්රීයෙන් විපුල් වොරැඳේ මනසානන්ද මන්දෝදරී

නිසසනි සගගම පමපප නිනිසරි ග.
රිස සගරිස නිප නිස රි…
නිප මගප ගමප ගරි නිනි සරි ස…

හිරු එන්න පෙර රාත්රි මේ සීතේ
හා හා ගයම් සෞම්ය සංගීතේ
ඒ හිරු නොනගීවා රෑ තව දිගු වේවා
ඔබේ නළලේ සඳුන් තිලකේ
අද ඉහිරේද දෙතොලෙන් මගේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

මේ කොයි යාන්නේ | Me Koi Yanne by Edward Jayakody

මේ කොයි යාන්නේ
රායි ගම් යාන්නේ
කවදද ඒන්නේ
නැත අප දාන්නේ

උඩින් ගියොත් සිරස බිදෙයි
බිමින් ගියොත් ටිබෝල් ඇණෙයි
උඩින් ගියොත් සිරස බිදෙයි
බිමින් ගියොත් ටිබෝල් ඇණෙයි

මේ කොයි යාන්නේ
රායි ගම් යාන්නේ
කවදද ඒන්නේ
නැත අප දාන්නේ

කුරිරු හොර සතුන් ගහනයි වනාන්තර්
වල් මත් නොවී යන ගමනා හෙමින් සැරේ
සතුන් පනී දෙබරු අනි සොර මුළු සේසත පැහැර ගනී
සතුන් පනී දෙබරු අනි සොර මුළු සේසත පැහැර ගනී

මේ කොයි යාන්නේ
රායි ගම් යාන්නේ

බාර හාර වී පුද පෙත් නොකලාට
අට විසි බුදුන්ගේ සරණයි නුබලාට
ගමන දුරයි මග කටුකයි පා යුග පැටලෙයි බලාගෙනයි
ගමන දුරයි මග කටුකයි පා යුග පැටලෙයි බලාගෙනයි

මේ කොයි යාන්නේ
රායි ගම් යාන්නේ
කවදද ඒන්නේ
නැත අප දාන්නේ

උඩින් ගියොත් සිරස බිදෙයි
බිමින් ගියොත් ටිබෝල් ඇණෙයි
උඩින් ගියොත් සිරස බිදෙයි
බිමින් ගියොත් ටිබෝල් ඇණෙයි
උඩින් ගියොත් සිරස බිදෙයි
බිමින් ගියොත් ටිබෝල් ඇණෙයි
උඩින් ගියොත් සිරස බිදෙයි
බිමින් ගියොත් ටිබෝල් ඇණෙයි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

කරදිය ගැඹරේ | Karadiya Gambure by Edward Jayakody

කරදිය ගැඹරේ තුන්යම ගෙවුනේ
නුඹගේ දෑතට දිරිය වඩන්නයි
සුහුඹුල් අත්පා යදඬු කරන්නයි
කිරිකැටි පුතුනේ… කිරිකැටි පුතුනේ

අව්වට වැගිරෙන දාදිය වැස්සේ
කළුගල් තලලා මහමං තැනුවේ
නිවහල් ලොවකට නුඹට වඩින්නයි
කිරිකැටි පුතුනේ… කිරිකැටි පුතුනේ

දුම් රොටු අතරේ කම්මල් ඇතුළේ
දැතිරෝදෙට ගත ජීවය දුන්නේ
නව මිනිසෙකු නව ලොවට පුදන්නයි
කිරිකැටි පුතුනේ… කිරිකැටි පුතුනේ

කරදිය ගැඹරේ තුන්යම ගෙවුනේ
නුඹගේ දෑතට දිරිය වඩන්නයි
සුහුඹුල් අත්පා යදඬු කරන්නයි
කිරිකැටි පුතුනේ… කිරිකැටි පුතුනේ

 

Palanchiye Lee Iruwe / පලංචියේ ලී ඉරුවේ – Edward Jayakodi, Sunil Edirisinghe

පලංචියේ… ලී ඉරුවේ… අපි එකට
මල් පැන් පොදක් රහ බැලුවේ අපි ‍එකට
එක වාඩියේ…කල් ඇරියෙත් හිත හොදට…
ඇයි මස්සිනේ… පෙම් කලේ අපි එක මලට

විරසක වී රුපුන් ලෙස යුද වදින්නද…
කුළුදුල් පෙම මෙයයි ඉන් අත් ‍මිදෙන්නද…
පෙම්දම් නිසා… මිතුදම් සිඳ දමන්නද…
හොදහිත නු‍ඹෙ තරම් ලොවකින්… ලබන්නද..

පලංචියේ… ලී ඉරුවේ… අපි එකට
මල් පැන් පොදක් රහ බැලුවේ අපි ‍එකට
එක වාඩියේ…කල් ඇරියෙත් හිත හොදට…
ඇයි මස්සිනේ… පෙම් කලේ අපි එක මලට

දොඩමලු කතා නැහැ… අද වාඩිය හෙවනේ…
නිදිනැති රැය පුරා නුඹෙ සුසුමයි… ඇසුනේ..
හොර රහසින්ම… එක සුවඳක්… පැතු පමිනේ…
නුඹවත් නැතිවේද හෙට මට සකි සඳුනේ…

පලංචියේ… ලී ඉරුවේ… අපි එකට
මල් පැන් පොදක් රහ බැලුවේ අපි ‍එකට
එක වාඩියේ…කල් ඇරියෙත් හිත හොදට…
ඇයි මස්සිනේ… පෙම් කලේ අපි එක මලට