කාලගෝට්ටි | Kalagotti by Wasthi Productions [2018]

ගිනි ගිනි බෝලේ රැලි රැලි මාලේ
දාගෙන නටපන් අංගුලි මාලේ
ගස් ගල් ගානේ කරකර ආලේ
උගසට තියපන් කොටහළු මාලේ
රෑ මැද සාලේ එල්ලෙයි වහලේ
කඩාන වැටුනයි දිරපු පරාලේ

එක්කර අතැඟිලි අරගෙන සැණකෙළි
මගුලට කෙල උනෙ උනා දැන් මලකෙලි
දාගෙන ලීකෙලි වටේම ගිනිකෙළි
රති කෙලියට ලොල් උන තොපි සක්කිලි

කන් කන් බුරූ පැදපන් පාරු
ලැජ්ජයි නේද ගැහුවොත් බූරු
ඕන්ඩු රේන්ඩු මූන්රු නාන්රු
ගැනලා හදපන් කොටුවක් ඌරු

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

(කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන් කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන්)

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

(කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන් කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන්-කාලගෝට්ටි දැන්)

අනා අරූනා අ රෑං කටුස්සා
අලගෙඩි බලගෙඩි කලේට විද්දා
වටපිට බැලුවා තණකොළ කෑවා
තනපට පෙන්නා Trending ආවා
චස් පිට බක් බක් ලැව් ගිනි ලැව් බලලා කියපන් ආ

කැත්තක් අරගෙන වත්තට යනකොට
පෙත්තෙක් ඉදගෙන කජු කනවා
දොන්ත බබක්කට දෙන්න දෙයක් නැත
පෙට්ටගමත් විකුණන් කනවා

ආටක නාටක වෙපට සුන්ගන් කෝඩි අල්ලප්පන්
බං බං බුරියන්
ඔක්කොම නරියන්
සාරිය අස්සෙන් බැලුවයි බුරියන්

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

බං බං බුරියන්
ඔක්කොම නරියන්
සාරිය අස්සෙන් බැලුවයි බුරියන්

වෙනස් උනේ මන්
වෙනස් උනේ මන්
දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්
වැස්සට තෙමුනට පිස්සෙක් නෙවෙයි මං
කාලගෝට්ටි දැන් කාල ගෝට්ටි දැන්

දැක්කට කාලගෝට්ටි අස්සට යන්නෑ මන්

(කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි දැන් කාලගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි-ගෝට්ටි ගෝට්ටි දැන්)

දැන් සැපද | Dan Sapada by Wasthi Production [2022]

රෑ 10 වෙනකොට මම
ගොඩක් නිදි
ජනාදිපති නෙවෙයි මම
ගොඩක් මිටි
69 ලක්ෂෙට ගොඩක් සොරි
Very Sorry
Very Very Sorry

ලබ් ඩම්
හදවත ගැහෙනවා ලබ ඩබ් ඩබ්
යනකොට දැනෙනවා මගේ කරගන්නම්
එරමිනි මා බර වැස්සියේ
ජක් ජක්
කිට මරාගෙන ගමටම දෙමු කැටයම්

අනං මනං නං වානං
තුටුලට වී මට තව සැප ඕනා
බලං ඉන්නේ අන්දර වැට ලග
කෝ නෝනා
තප්පට ගානකට අපි යමුද කබානා

පලමු රබානක්
ගන්නෙපා ගානක්
අද වගේ හම්බෙමු
ලබන සුමානෙත්
ඉගිබිගි පානා
සෙක්සි බනානා
හවසට එනවද බට් ශෝර්ට් දාලා

අපෙ ආදරේ ගැන මාන්තරාවට
සාස්තරේ කිව්වා
උඹේ නේත්තරාවට හාන්සි වූ මට
මහන්සි නැහැ නෝනා

තොගෙ මෝස්තරේ හරි ආන්තරාවයි
මොනාද තව ඕනා

මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
මොනාද තව ඕනා
මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
සැපද තව ඕනා

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

අදින බිකිනි
මේ මාසේ නිකිනි
සුභ නිමිති බලං කමු ලපටි නිවිති
රන් කිකිලි
මූන නම් පැතලි
රහට සැදි කැවිලි
පැමිලි ගෙන සැනකෙලි බලා යමු

උඩ පැනගෙන
කෙරුවට ටික් ටොක්
රවුමට බෝලය වගේ පිං පොං
උරතලයට ඇති කලේ කිං කොං
යක්ක පුතෙක් වෙන්න දගලන්නෙ
බොල මොක්කුද බං මේ කොක්කු
රගනවා වාගේ අතදරු බබ්බු
අත බාල කරලම ගැහුවා තුරුම්පු
ආසද කන්න මේ පාර සෙරෙප්පු

මම මට්ටු නම් වෙන්නෑ
තට්ටු මොකො
හෙප්පුව දෙන්න වලිප්පුවඩෝ
වරොං බල සක්කර වට්ටමේ ශෝ
රට්ටු හිනස්සන කතා එපෝ

අපෙ ආදරේ ගැන මාන්තරාවට
සාස්තරේ කිව්වා
උඹේ නේත්තරාවට හාන්සි වූ මට
මහන්සි නැහැ නෝනා

තොගෙ මෝස්තරේ හරි ආන්තරාවයි
මොනාද තව ඕනා

මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
මොනාද තව ඕනා
මනහාරියේ මගෙ යෝධියේ
සැපද තව ඕනා

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

සැපද
සැපද
සැපද
දැන් සැපද

YouTube ඔස්සේ වීඩියෝව නරඹන්න | Watch the video on YouTube

මවනා | Mawana by Anushka Udana ft. Dulaj Jayathilake [2021]

තරු ගානේ පවා
රුව පේනා
මේ දෑස දෑසේ ලංවීලා

නුඹ මාගේ වෙලා රස ගේනා
රෑහීන ගානේ සිහිවීලා

දැනුනා හුස්ම ගානේ
පැතු සිහිනේ ඉටුවෙලා
හද ආශාව වෑහේ
සදවන්තී හිමිවෙලා

මවනා මේ සිනා
සැමදා වාසනා
මේ දෑත දෑතේ ලංවෙලා
සංසාරේ පුරා මෙලෙසේ එක්වෙලා
ආවාද ආශා චාරිකා

එක බැල්මක හොවා
සිත නිවනා
ඈ ප්‍රේම ආශා ගවසාලා
සද කැල්මක මවා
ඈ රුවිනා
මේ දෑස මා හා ඉගිකලා

සැලෙනා දෑස මානේ
රුව රහසේ කොදුරලා
මදුශෝභාව වෑහේ
මතු මත්තේ ලංවෙලා

මවනා මේ සිනා
සැමදා වාසනා
මේ දෑත දෑතේ ලංවෙලා
සංසාරේ පුරා මෙලෙසේ එක්වෙලා
ආවාද ආශා චාරිකා

මේකනම් පිස්සුවක් බන් | Meka Nam Pissuwak Bun by Wasthi Production

දැවීලා තැවීලා හා
නැසීලා Love වීලා මා
සෑදීලා පේවීලා කෙරුව
පෙමක වීලා තෘතීක මා
අවරට බැලුම් බලාං
හිටගෙන ලපං ගහාං
පද නැති බෙරේ පලාගෙන
ගෑණී යන්ට ගියා මල කෝලාං

ඒ රන් කද නම් මගේ රන් එතනා
ඒ රන් කලවම් උන රන් කෙවිටා
රන්රඹුටන් කඩන් එනවා
රන්වන් පාටයි සමණලයා….

උඹගේ රට හාවා .,
මේ මට කොලේ වහලා
ඌ පැන පැන ආවා..,
ඒ ගුටි කන මූණා .,
ගොටුකොළ කන්නා.,
දැන් ඇති වද දුන්නා…

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
හැදිලා කැස්සක් බන්
වහිනවා වැස්සක් බන්
මට දැනෙන්නේ මේකනම් පිස්සුවක් බන්

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් මේකනම් මේකනම් පිස්සුවක් බන්

හිටවලා ඇති දැන් බතල කටින්
කරලම තියෙන්නේ පවම කයින්
දිරවන් නැති උබේ අමුතු ලයින්
වැඩි පුර කිව්වොත් දෙන්නේ පයින්
හය හත වෙනකොට දාගෙන කඩේ
බොරුහිල තිබ්බට උලුදුයි වඩේ
නාටක පෙන්නන් ආවට නඩේ
මැද්දට පැනලා කියපන් “අඩේ”

මුලින්ම දැක්කම පෙම් හමුවීම
ආංගානියේ තුරුලට වීම
ඇලීම ගැලීම වෙලීම තැවීම
අඩ අඩ බලපං දෙවෙනි ඉනිම
බදින්නේ ගහං තොරාං
ණයයිලු හතර වරාං
ලැබුනොත් දේව වරාම්
නුඹ දක්කං යන්නම් මගේ කොරාං

ඒ රන් කද නම් මගේ රන් එතනා
ඒ රන් කලවම් උන රන් කෙවිටා
රන්රඹුටන් කඩන් එනවා
රන්වන් පාටයි සමණලයා….
උඹගේ රට හාවා ., මේ මට කොලේ වහලා
ඌ පැන පැන ආවා..,
ඒ ගුටි කන මූණා ., ගොටුකොළ කන්නා.,
දැන් ඇති වද දුන්නා…

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
හැදිලා කැස්සක් බන්
වහිනවා වැස්සක් බන්
මට දැනෙන්නේ මේකනම් පිස්සුවක් බන්

මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් පිස්සුවක් බන්
මේකනම් මේකනම් මේකනම් පිස්සුවක් බන්

ඈන් | Ann by Anushka Udana & Dulaj Jayathilake

එයාගේ නම ඈන්…
මම ගැහුවා plan…
දාගෙන fan…
කෑවේ කෙහෙල් කැ…න්…
මට නෑ van…
කෙලවුනා plan…
අද නෑ ඈ…න්
කාපන් sand…

මම උස වැඩීලු කියලා…
තව කෙට්ටු වෙන්න කියලා…
ලොකු වන්දිත් නැති හින්දා…
ලොකු scene එකම දැම්මා…
උඹ වංසේ හබල් ගාලා…
පොල් අක්කර ගැන කියලා…
මට නින්දක් නැහැ තාමත්
අඩනින්දෙන් මම ජාඇල එනවා…

When she smiles…
කෙලින් වෙනවා මයිල්ස්…
කන්නෙත් red rice…
ඒඋනාට එළදෙන වගේ size…
නැන්දම්මා fights…
ඒකිගේ බොරු lines…
අරගෙන මම files…
යමි human rights…

අපි intercityයෙ නැගලා…
පෙම්මුල්ලේම තෙරපීලා…
Lipstick උලාපු නුඹේ තොල්පෙති
මත්තෙම සිරවීලා…
මම වනචර බව කියලා…
බොරු වැරදි ගොඩක පටලා…
Love වර්චස් වුන හින්දා…
කදුලු ඕජස් මෙන් ගැලුවා……..

එයාගෙ නම ඈන්…
කෙලවුනා දෑන්…