ලතින් කංකාරිය | Latin Kankaariya by Charitha Attalage ft. Hashani

නුඹට පානා හනික කෝපේ
නමට පමනා කරුම දීගේ
පිපුණු තිසරුන් මඟදි දුටුවැයි
පැලුණු එ උකුල් නොදැක කොහොමැයි
පිරිමි ඔහොමයි මුගුර නරකයි
උකස් දුන් හර්දේ නුඹටා
ඇහැට ගැටෙනා තැනක මානේ
ගැහැණු අගුණා මෙමට කීවේ

ඇති හොඳටම බේගලේ ලොකු කෑදරේ
නොදන්නවා නෙවේ
කෝ ඔය බොරු ආදරේ රෑ කාමරේ
ඉහ උඩ හෙලු මාලිගේ අන්තප්පුරේ
උඩැක්කියක් නොවේ
මා බිසවකි කඳුකරේ ඒ රජපෙලේ
ගැහැණු රවටා බෝමා කැටුව ආ දා මා
පණට සේමා නුඹට ප්‍රේමේ
පණට පණ හා සේමා ගැහැණු බෝමා
කනට කර මා මටලු ප්‍රේමේ

ඇති දැන් මගේ දේසනේ ගත බීසනේ
ගිනිගන්නවා වගේ
බෝ අවුලයි පෑ සෙනේ හද ආසනේ
අව්වැහි වැටෙනා ලෙසේ ධර්මේ ලොවේ
පිරිමින් යටයි කොහේ
කාටත් ඇති කෑදරේ රති සාගරේ
මගේ පෙරදා පවටා නුඹේ පිනටා
දෙගුරු රවටා එන්ට ආවේ
දෙගුරු පෙරදා රවටා දුගී පැලටා
එන්ට කියලා ඇයිද කීවේ
නුඹට පානා හනික කෝපේ

පිපුණු තිසරුන් මඟදි දුටුවැයි
පැලුණු එ උකුල් නොදැක කොහොමැයි
පිරිමි ඔහොමයි මුගුර නරකයි
උකස් දුන් හර්දේ නුඹටා
ඇහැට ගැටෙනා තැනක මානේ

ගැහැණු අගුණා මෙමට කීවේ

සංසාරයේ මා සැළලිහිණි|Sansaraye Maa / Salalihini by Charitha Attalage

සන්සාරයේ මා…
හමුවී තියේ… දෝ…
දෑසේ හිනාවේ…
මා මත් වුනා දෝ…

මේ හුදකලාවේ…
සී…තල සැදෑවේ…
ඔබ හමුවුනේ මා…
ගංතීරයේ නේ…

මේ මල් තුරුල්ලේ…
ඔබ මල් කිරිල්ලියේ…
මගේ…සිනා..වේ…
අද රෑ වුනාවේ…
හෙට එළිවුනාවේ…
මිහිරේ…යලි හමුවේ දෝ…

මල් පවා…
ගැස්සිලා…
ලං වී බලාවී…

අප සොයා…
අද රැයේ…
තරු රංචු ගැසේවී……

සුරංගනාවියක්ම දෝ…
මලින් උපන් ලියක්ම දෝ…
තනිවී කිම දෝ…
අසමි සමාවී…

සුරංගනාවියක් නොවේ…
මලි උපන් ලියක් නොවේ…
සොදුරු හැගුම් ඇයි…
සගවන්නේ මා…

මේ සංසාරේ…
රන් රස සේමා…
පෑහී…සැමදා…
ආදරේ…පෑවා…

ඇලේ දොලේ…
විලේ ජලේ…
ඉරේ හදේ…
ගහේ වැලේ…
ගැයුනේ අපගේ…
ප්‍රේම උදානේ…

ඔබේ නුවන්…
දිහා බලා…
කියන්න බෑ…
අහන්නේපා…
ආලහැගුම් ඇයි…
සගවන්නේ මා…

මේ මල් යායේ…
මල් පෙති… ගානේ…
ලියවේ…
අපගේ…
ආදරයේ…ගීතේ…

සංසාරයේ මා…
හමුවී තියේ.. දෝ…
දෑසේ.. හිනාවේ…
මා මත් වුනාදෝ…

මේ හුදකලාවේ…
සීතල සැදෑවේ…
ඔබ හමුවුනේ මා…
ගංතීරයේ මේ…

මේ මල් තුරුල්ලේ…
ඔබෙ මල් කිරිල්ලියේ…
මා…සිනා..වේ…

අද රෑ වුනාවේ…
හෙට එළිවුනාවේ…
මිහිරේ…
යලි හමුවේ දෝ…

මල් පවා…
ගැස්සිලා…
ලං වී බලාවී…

අප සොයා…
අද රැයේ…
තරු රංචු ගැසේවී…

නුඹ නා මෙනෙවී මම සැළලිහිණි
පණිවිඩය අරන් රැගෙන යමි
මේ කැළණි නදී අසබඩ තුරෙහී
සැනහී හිඳිමින් ගිම් නිවමී

ගිම් නිවමී

මනරම් නා මෙනෙවී
මේ ලවැලී තලේ
හිඳ මිණි වෙණ තත්
මැද රුවට රුවේ

ගයනා ගී මියුරු සරේ
මේ ලවැලි තලේ
මෙහෙවරත් මගේ
මට අමතක වේ
මේ ලවැලි තලේ
මෙහෙවරත් මගේ
මට අමතක වේ

නිල් වරල සදා
කඩුපුල් මලිනා
දිගු නීල නුවන්
දෙපසා ඉසිනා

විඳිනා ඔබ රූ
රූ සිරිය අගේ
සැළලිහිණි උනේ
පෙර පවට මගේ
රූ සිරිය අගේ
සැළලිහිණි උනේ
පෙර පවට මගේ

නුඹ නා මෙනෙවී මම සැළලිහිණි
පණිවිඩය අරන් රැගෙන යමි
මේ කැළණි නදී අසබඩ තුරෙහී
සැනහී හිඳිමින් ගිම් නිවමී

ගිම් නිවමී

සැළලිහිණි | Salalihini by Charitha Attalage ft. Prathap Eash

නුඹ නා මෙනෙවී මම සැළලිහිණි
පණිවිඩය අරන් රැගෙන යමි
මේ කැළණි නදී අසබඩ තුරෙහී
සැනහී හිඳිමින් ගිම් නිවමී

ගිම් නිවමී

මනරම් නා මෙනෙවී
මේ ලවැලී තලේ
හිඳ මිණි වෙණ තත්
මැද රුවට රුවේ

ගයනා ගී මියුරු සරේ
මේ ලවැලි තලේ
මෙහෙවරත් මගේ
මට අමතක වේ
මේ ලවැලි තලේ
මෙහෙවරත් මගේ
මට අමතක වේ

නිල් වරල සදා
කඩුපුල් මලිනා
දිගු නීල නුවන්
දෙපසා ඉසිනා

විඳිනා ඔබ රූ
රූ සිරිය අගේ
සැළලිහිණි උනේ
පෙර පවට මගේ
රූ සිරිය අගේ
සැළලිහිණි උනේ
පෙර පවට මගේ

නුඹ නා මෙනෙවී මම සැළලිහිණි
පණිවිඩය අරන් රැගෙන යමි
මේ කැළණි නදී අසබඩ තුරෙහී
සැනහී හිඳිමින් ගිම් නිවමී

ගිම් නිවමී

පාව යං | Paawa Yang by Prathap Eash [2020]

පාව යං ඉතින් ඔහේ
හාව යං මා හා සුලං රොදේ
නෑ කිසිත් සීමා බලන් සඳේ හාවා
කිරි දියෙන් දෝවා
මී පැණි අරන් ආවා බිඟුමැසී

තරු වියන් පාට පාට හීනයක් වගේ
තුරු ලියන් අප හා ඈත ඈත පියඹනා අගේ
පුලුන් වලා ඇවිත් ගත සීත සීත දුරලනා රඟේ
ඉතින් කියන් ලඳේ
කාට කාට තහනමක්ද මේ

පාව පාව යං හාව හාව යං

මත් මලින් රේණු රේණු අමුණලා බඳේ
මදුවිතින් නහවා රෑක රෑක පාවෙමුද නගේ
නිසොල්මනේ ලඟින් ලා හීන හීන මැවෙනවා හදේ
ඉතින් යමුද ලඳේ
නීල නීල ලෝකෙකට එහේ

පාව යං ඉතින් ඔහේ
හාව යං මා හා සුලං රොදේ
නෑ කිසිත් සීමා බලන් සඳේ හාවා
කිරි දියෙන් දෝවා
මී පැණි අරන් ආවා

තත්පරය | Thathparaya by Prathap Eash [2015]

දෑඟිලි අතර ඔබේ
නොදැනිම දවස ගෙවේ
හුරතල් බැල්ම ඔබේ
උමතුයි මේ සිත මගේ
හෙට දිනක් නොසිතනා
මොහොතක්
රැදෙන්න දෙන්න හදේ මට
තත්පරයක්

නපුරු වූ ලෝකෙන් මිදී
අපේම ලෝකෙක තනිවෙලා
ගෙවනුයේ ඒ දිනක්
හෙට දවසක හීනේ වෙලා
අරමුණක් නැති ගමනකයි
ඔබ මා
තත්පරයත් කල්පයක් සේ
දැනෙනවා

දෑඟිලි අතර ඔබේ
නොදැනිම දවස ගෙවේ

හෙට දින ඉර පායන තුරා
අන්ධකාරයක තනි වෙලා
රන් හුයන් හැම පසෙකලා
ඔබ කැඳවගෙන යමි මෙමා
එරෙහි උනත් ලෝකයක්
අපට මතුදා
තත්පරයක් ඉවසමු අපි
හිනහිලා

දෑඟිලි අතර ඔබේ
නොදැනිම දවස ගෙවේ
හුරතල් බැල්ම ඔබේ
උමතුයි මේ සිත මගේ
හෙට දිනක් නොසිතනා
මොහොතක්
රැදෙන්න දෙන්න හදේ මට
තත්පරයක්

මායා | Maya by Prathap Eash ft. iClown [2020]

නුඹේ වත ලඟ නවතිනු විනා
අරමුණක් නැත දිවියට වෙනා
හඬනවා හද මා
සනසන්න ආලෙන් වහා

නුඹව හිඳුවා සතපන්න මා
සත්මහල් මාලිග නැත තනා
දැවෙනවා ගත මා
ඇහැරන්න රාගේ රහා

අරමුණක් සොයමින් මම දිවිකතර ගැවසෙනවා
පිනිපොදක් විලසින් නුඹෙ ආලයෙන් නැහැවෙනවා
ආදරය අසමින් නුඹ සයනතෙහි වැතිරෙනවා
ජීවිතය සොයමින් මා ආදරය වැගිරෙනවා

නුඹේ වත විඳිනෙම් වැටහෙන තුරු දිවිය යම්දා
නුඹේ ඇස් දකිනෙම් පියවෙන තුරු දෙනෙත් මතුදා
ලොවේ නැත කිසිවෙක් ආලයෙන් ගත මන බින්දා
අයිතිකම් නොකියම් ශෝකය බිය නැගෙන හින්දා

ආ දා… මා හා… පෑවා… මායා…
දිලුනා… වෙලුනා… ගිලුනා… මායා…

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here