රාත්‍රිය නුඹ | Rathriya Numba by Shanika Sumanasekara ft. Harshana Dissanayake [2020]

රාත්‍රිය නුඹ ළඟ තියා
වසන්තය කඳුලින් ලියා
නුඹේ සුවිසල් ප්‍රේමයේ අහසේ
පුරහඳක් වී දිලෙන්නට පෙර
නුඹේ අහසින් බැස ගියා
මා.. නුඹේ අහසින් බැස ගියා….

අහස සඳ තරු විමානේ
පෙම් පහස විඳිනා සුයාමේ
අසනි වැස්සක් නුඹට දී
මා.. නුඹේ අහසින් බැස ගියා
නුඹේ අහසින් බැස ගියා….

ලියූ පෙම් ගී ඉකිගසා ….
යළි ඉන්න කිව්වත් නැවතිලා
යන්න නියමිත වූ නිසා ….
මා නුඹේ අහසින් බැස ගියා….
නුඹේ අහසින් බැස ගියා….

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here