ආසම | Asama by Shammi Fernando ft. OOSeven [2022]

දකිනා නැහෙනා
දකිනා හැම හීනයේ
මැවෙනා හැම වාරයේ
මට ඕනා නුඹ ළඟ ඉන්නයි
හැම හෝරා නුබවම සොයයි

ආසම ආදරේ නුඹ මට දුන් නිසා
ආසම ජීවිතේ ඔබ මට ලං කළා
ආසම ආසම ආසම ආදරේ ඔයා
ආසම ලස්සන ලෝකයක් කළා
මගේ ලොව

දිගස්සියේ ඔය බැල්මන් හද කිති කැවෙනා
රුවත්තියේ ඔය සිනහව මගේ ලොව මැරුවා
නැලවෙන උකුලේ තාලෙට ඇස් මගේ පැද්දෙනවා
සැඟවුණු නුඹේ ලොවේ තනිවම පහසක් විඳිනා

ආසම හීන පාරේ ඔය රුව දැක්ක වේලේ
ආසම දෑස මානේ මගේ හිත යා වුනාවේ
ආසම හීන පාරේ ඔය රුව දැක්ක වේලේ
ආසම දෑස මානේ මගේ හිත යා වුනාවේ

ඈ කළඹාවී මා සනසාව් මා
පෙම් සිතුවිලි අවදිවුනා
දැනුනා පිනවන්න මා
ගිනිගන්න හදවත මොහොතකට සතුටු වුණා
දැනුනා මං ආසයි ඈ රහස් කියද්දී
ඇස් පිල්ලම් ගහද්දි හුරතල් වචන මුමුනද්දි
නොපෙනෙන මං ආසම දේ
මගෙන් සගවද්දි
ආලෙන් වෙලී මන්මත් වී දෑස දිහා බලන්
ගෙවෙන තත්පර වටිනවා රත්තරන් සේ
දහසක් ඉන්න තව දවසක් ඉන්න
එනකම් බලන්
මට උණුසුම දැනෙයි ගිණි උදුණේ
පිච්චෙන තරමට තව රස දැනුනේ
නොතේරෙන අරුමේ කිමද ළඳුනේ
නිල් දෑසක් දැක සිත බැදුනේ

ආසම ආදරේ නුඹ මට දුන් නිසා
ආසම ජීවිතේ ඔබ මට ලං කළා
ආසම ආසම ආසම ආදරේ ඔයා
ආසම ලස්සන ලෝකයක් කළා
මගේ ලොව

ආසම ආසම ආසම ආදරේ ඔයා
ආසම ලස්සන ලෝකයක් කළා
මගේ ලොව
ආසම ඔබම තමා
ආසම ආදරේ ඔයා
ආසම ඔබම තමා

ලස්සන දවසක | Lassna Dawasaka by Shammi Fernando [2021]

පා මුව මල් සිනහා
පා ඉක්මන් කරලා
මා හදවත සනහා
මා ලගටම දුවලා

ඉන්නකෝ සුදු නගෝ
මගේ අත අල්ලලා
ගන්නකෝ ඇයි මොකෝ
ඔය මූන රතු වෙලා

ලස්සන නුඹ දැක
හිත පහන් වුනා
ලස්සන හීනෙක
මම දැහැන් වුනා

ලස්සන අහසක
ඉර මුදුන් වුනා
ලස්සන දවසක
උබ මගේ වුනා

රෝස මලකෝ
මෙහෙට එන්නකෝ
දෑස තුල මා දවට ගන්නකෝ
ආස කල ආදරය දෙන්නකෝ
රෝස තොල ගා හිස සිබින්නකෝ

ජීවිතේ
පාටගෑ
වාසනාවේ දේව දුතියේ

ලස්සන නුඹ දැක
හිත පහන් වුනා
ලස්සන හීනෙක
මම දැහැන් වුනා

ලස්සන අහසක
ඉර මුදුන් වුනා
ලස්සන දවසක
උබ මගේ වුනා

මාල පලදා
රත්තරන් ගෙලේ
සේල අන්දා ඉස්තරම් ලොවේ
කාල බලලා
ලබන ඉල් මහේ
තාල හිත මා ගන්නවා නුඹේ
ජීවිතේ පාට ගෑ
වාසනාවේ දේව දූතියේ

ලස්සන නුඹ දැක
හිත පහන් වුනා
ලස්සන හීනෙක
මම දැහැන් වුනා

ලස්සන අහසක
ඉර මුදුන් වුනා
ලස්සන දවසක
උබ මගේ වුනා