ලස්සන ලස්සන | Lassana Lassana by Sangeeth Wijesuriya

ලස්සන ලස්සන මගෙ ආදරීයේ
හෝ හෝ
මෙච්චර ලස්සන
ඔය කොහෙද සිටියේ

ලස්සන ලස්සන මගෙ ආදරීයේ
හෝ හෝ
මෙච්චර ලස්සන
ඔය කොහෙද සිටියේ

ඔය මගෙ ආදරීයේ
ඔය මගෙ ආදරීයේ
මුදු අවිහිංසකාවී
මගෙ මනලෝල දේවී
ආදරීයේ
ආදරීයේ වැයූ මේ පෙම් ගී වැල්

නිල්මිණි දිලිසෙන උන්මාදිනියේ
හෝ හෝ
හදවත සනසන පුණ්‍යාංගනීයේ

නිල්මිණි දිලිසෙන උන්මාදිනියේ
හෝ හෝ
හදවත සනසන පුණ්‍යාංගනීයේ

බෝසේ කැළුමන් බෙදා දී
ඔබෙ දෙනුවන් සිනාසී
රූබරීයේ
රූබරීයේ කෝ ඔබ රූ පෑ විස්කම්

ලස්සන ලස්සන මගෙ ආදරීයේ
හෝ හෝ
මෙච්චර ලස්සන
ඔය කොහෙද සිටියේ

sangeeth wijesooriya,sangeethmedley,sangeeth,relaxing songs,acoustic songs,classical songs,trending sinhala songs,sinhala new songs,sinhala songs,love songs,pinwanthiye,sinhala old songs,new sinhala songs,90s sinhala songs,derana e tunes,old sinhala songs 90s,lassana lassana mage adariye,colletion,old songs,mal perahara,dandi pin di,along,songs,sinhala slndu,best music lk,rapura,wayonew,gayen ma mudawala,sirasa tv,derana tv,beautifull, wayo

සිරියලතා | Siriyalatha by Sangeeth Wijesuriya

සිරියලතා
සිරියලතා
මගෙ හිත ගත් සුදු කෙල්ලේ
මගෙ පෙම් ලොව එළිය කලේ
ඔබේ පෙම් සිනාවයි
ඔබේ සිනාවයි

සිරියලතා
සිරියලතා
මගෙ හිත ගත් සුදු කෙල්ලේ
මගෙ පෙම් ලොව එළිය කලේ
ඔබේ පෙම් සිනාවයි
ඔබේ සිනාවයි

පිපුනා..හද පිපුනා…

හද පිපුනා…පිපුනා ප්‍රේම මලක්
දැනුනා..මට දැනුනා
මට දැනුනා දැනුනා පෙම් සුවඳක්
මගෙ පෙම් ලෝකේ..රාජිනී..නුඹයි ආදරී
ආ….මගෙ පෙම් ලෝකේ..රාජිනී..නුඹයි ආදරී
සිරියලතා

සිරියලතා
මගෙ හිත ගත් සුදු කෙල්ලේ
මගෙ පෙම් ලොව එළිය කලේ
ඔබේ පෙම් සිනාවයි
ඔබේ සිනාවයි

කෙල්ලේ…සුදු කෙල්ලේ

සුදු කෙල්ලේ…කෙල්ලේ…මගෙ කෙල්ලේ
ගොතලා..මල් ගොතලා
මම ගොතලා…ගොතලා..පෙම් මල් වැල්
පළඳා..නුඹ කැන්දා ගෙන යමි
මගේ..රත්තරන්
ආ……පළඳා..නුඹ කැන්දා ගෙන යමි
මගේ..රත්තරන්
සිරියලතා
සිරියලතා
මගෙ හිත ගත් සුදු කෙල්ලේ
මගෙ පෙම් ලොව එළිය කලේ
ඔබේ පෙම් සිනාවයි
ඔබේ සිනාවයි
සිරියලතා
සිරියලතා
මගෙ හිත ගත් සුදු කෙල්ලේ
මගෙ පෙම් ….ලොව එළිය කලේ
ඔබේ පෙම් සිනාවයි
ඔබේ සිනාවයි
ඔබේ පෙම් සිනාවයි
ඔබේ සිනාවයි
ඔබේ පෙම් සිනාවයි
ඔබේ සිනාවයි

බඹර වගේ | Bambara Wage Wisekaraya by Sangeeth Wijesuriya

බඹර වගේ විසේකාරයා
මම දෙබර වගේ ගණංකාරයා
සමනළය වාගේ මම හැඩකාරයා
මී මැස්සා වගේ හරි වැඩකාරයා

බඹර වගේ විසේකාරයා
මම දෙබර වගේ ගණංකාරයා
සමනළය වාගේ මම හැඩකාරයා
මී මැස්සා වගේ හරි වැඩකාරයා

කෝකිලයා සින්දු කියනවා වගේ
රස වෑහෙන සින්දු කියනවා
මොණර රජා රඟදෙන විධියට අගේ
කොතනත් මම රඟදක්වනවා
මම කපුට වගේ කපටිකමට නෑ හුරුවන්නේ
කිරි කොකා වගේ හැම තැනදිම කැපිල පෙණෙන්නේ

බඹර වගේ විසේකාරයා
මම දෙබර වගේ ගණංකාරයා
සමනළය වාගේ මම හැඩකාරයා
මී මැස්සා වගේ හරි වැඩකාරයා

සැළලිහිණිය වගෙ නිහඬව ඉන්නවා
නියම තැනදි කතා කරනවා
උකුස්ස වගේ දුර තියාම දකිනවා
අනතුරකදි මට තේරෙණවා
නැහැ ගිරව වගේ නිතරම මම කතා කරන්නේ
පොර කුකුළ වගේ කොතන ගියත් දිනලයි එන්නේ

බඹර වගේ විසේකාරයා
මම දෙබර වගේ ගණංකාරයා
සමනළය වාගේ මම හැඩකාරයා
මී මැස්ස වගේ හරි වැඩකාරයා

සංගීත් Medley | Sangeeth Medley by WAYO [2019]

සද හා නැගී
තරුවක් ව ලග ඉන්න
හිරු හා දිලී
සුසුමක් ව දිලිසෙන්න
සිත හා බැදී
මගේ ලෝකේ මට ලංව සැමදාම
සනසන් ලදේ

පින්බර සුදු ලදුනේ
නෑ මා හඩවන්නේ
ලංවී බැදි ආදරෙන්

පිංවන්තියෙ මාගේ ප්‍රේම කතාවේ
ඇයිදෝ මට පෑවේ මල් මදහාසේ

දෑස සලා හිත යට කෝල කතා
රූප ශ්‍රියා
මා සිත උමතු කලා

නොඉඳුල් මලේ
සුවඳක්ව රෑ එන්න
කිඳුරංගනා
අඟනක්ය ලොව ඉන්න
මනරංජනා
මනමාල හිත ළංව
ඔබ හාම පැතුමන් පිරේ
සුන්දර වත ළංවී
ඒ හා නැළවෙන්නේ
කවදා සඳේ හැංගිලා…

රූප ශ්‍රියා මා සිත උමතු කලා
ආදරේ පතා ඔබෙන්
සිතා සිතාම ආවෙ සොයන්
ජීවිතේ ගියත් ඉතින් දමාලා නොයම්
කිසිදා දාලා නොයම්
ආදරේ පතා ඔබෙන්
සිතා සිතාම ආවේ සොයන්
ආදරේට ආදරේ සුපෙම්…
දෑත පාමි ආදරේ නමින්…

ප්‍රිය සාදයේදී මා ගී ගයද්දී
ඈ ඉන්නවානම් ළඟ හොඳයි
ක්‍රීඩා ලොවේදී මා ජය ලබද්දී
ඈ දකිනවානම් හරි අගෙයි
ඒත් කෝ නෑ නේ අනෙ තවත් නෑනේ
ඒත් කෝ නෑ නේ අනෙ තවත් නෑනේ
ලැබුනෙ නෑ අවසරේ ඔබ ලගින් නෑ මගේ

නුඹේ පෙම් ලෝකේ සුවේ විදින සමනල් යාළුවේ
මටත් පෙම්වන්තී ළඟින් ඉන්න ඇත්නම් ඔය වගේ
නුඹලාට වාගේ නෑ බාධා අනන්තයි
වැටකඩළු සීමා මායිම් බොහෝමයි
හමුවන්නවත් නෑ නිදහසේ

රෑ පුරා නුවන් අරා ගැලූ කදුළු හිනහුනා
තරු නුරා උදම් වෙලා මුළු රැයක් පහන් කලා

මේ රෑ පුරා නුවන් අරා ගැලූ කදුළු හිනහුනා
තරු නුරා උදම් වෙලා මුළු රැයක් පහන් කලා
මලින් පිරි වස්න්තයේ උයන් කොනේ පෙමින් වෙලි
තුඩින් තුඩේ මුවින් මුවේ හැගුම් බදුන් තෙත් කලේ

රෑ පුරා නුවන් අරා ගැලූ කදුළු හිනහුනා
තරු නුරා උදම් වෙලා මුළු රැයක් පහන් කලා

හද විල පිපි මල් සිබිමින් දඟ කල ඈ පෑ සිනා
මිහිරකි සුවයකි ඉඳුරන් මනදොල මා මත් කලා
ආලේ යහන පුරා ඈ කෑන්දාලා
සිහින ගෙඟ් මා නහවාලා ඇය දෝ සිනේ

රෑ පුරා නුවන් අරා ගැලූ කදුළු හිනහුනා
තරු නුරා උදම් වෙලා මුළු රැයක් පහන් කලා

ළමාතැනී | Lamathani by Sangeeth Wijesuriya

ආයෙත් මොනවත් ලියන්නෙ නෑ නුඹ වෙනුවෙන්
කිසිවක් කියන්නෙ නෑ ආයේ
ගමකට හිතන්නේ නෑ හිත ඇතිමුත්
ළමාතැනී මං නුඹට ලියු හොර ලියුම් අපරාදේ

කුලී ගෙදර තාමත් මට හෙවණයි
තනිකම සින්නක්කර නිවනයි
කුලී ගෙදර තවමත් මට හෙවණයි
තනිකම සින්නක්කර නිවනයි
නුඹ ලැබුණා නම් නෑ මේ ලෙඩ දුක්
කසාය නොව මං අද බොන්නේ සරුවත්

අයෙත් මොනවත් ලියන්නෙ නෑ නුඹ වෙනුවෙන්

කලඳක්වත් තෙත් නොවු හිතක් ගැන
කප්පරකට පැතු උතුම් පැතුම්
කලඳක්වත් තෙත් නොවු හිතක් ගැන
කප්පරකට පැතු උතුම් පැතුම්
පල දෙන්නේ නැති එක සත්තයි දැන්
ඔයින් ගියා ඇති රසබර ආල කෙරුම්

අයෙත් මොනවත් ලියන්නේ නෑ නුඹ වෙනුවෙන්
කිසිවක් කියන්නෙ නෑ ආයේ
ගමකට හිතන්නෙ නෑ හිත ඇතිමුත්
ළමාතැනී මං නුඹට ලියු හොර ලියුම් අපරාදේ

කසාය නොව මං අද බොන්නේ සරුවත්
ඔයින් ගියා ඇති රසබර ආල කෙරුම්
නුඹට ලියු හොර ලියුම් අපරාදේ
ඔයින් ගියා ඇති රසබර ආල කෙරුම්

සැවැන්දරී | Sawandari by Sangeeth Wijesuriya

සැවැන්දරී හොරහින් අඬගැසුවා
අවංක මං එතනම ගල් ගැසුනා
සුපෙම්බරම බැල්මෙන් මා ඔසවා
විල්ලුද ඇතිරෑ පොළවේ ගැසුවා

සිහිනෙන් ද සංවාද දහසින් කෙරැවා
සංගීත සන්ධ්යාව සේ රස පිරුණා
තනියෙන් මුමුණා තනියෙන් අමුණා

නුඹ ගැන ගයලා නුඹ ගැන වයලා
සසරේ දුක මඟහැරැණා
නුඹ ගැන ගයලා නුඹ ගැන වයලා
සසරේ දුක මඟහැරැණා

සැවැන්දරී හොරහින් අඬගැසුවා
අවංක මං එතනම ගල් ගැසුනා

සැවැන්දරා සුවඳින් මණ විඳිනා
අනන්ත වූ ප්රේමෙන් මම හැදුනා
නිරන්තරේ සියොලඟ පිරිමදිනා
කතන්දරේකට නුඹ මුල් පිරැවා

සිහිනෙන් ද සංවාද දහසින් විසඳා
සංගීත සන්ධ්යාව සේ රස පිරුණා
තනියෙන් හිනැහී තනියෙන් හඬලා

නුඹ ගැන හිතලා නුඹටම ගයලා
සසරේ දුක මඟහැරැණා
නුඹ ගැන හිතලා නුඹටම ගයලා
සසරේ දුක මඟහැරැණා

සැවැන්දරා සුවඳින් විඳිනා
අනන්ත වූ ප්රේමෙන් මම හැදුනා

සැවැන්දරී හොරහින් අඬගැසුවා
අවංක මං එතනම ගල් ගැසුනා
සුපෙම්බරම බැල්මෙන් මා ඔසවා
විල්ලුද ඇතිරෑ පොළවේ ගැසුවා

සිහිනෙන් ද සංවාද දහසින් කෙරැවා
සංගීත සන්ධ්යාව සේ රස පිරුණා
තනියෙන් මුමණා තනියෙන් අමුණා

නුඹ ගැන ගයලා නුඹ ගැන වයලා
සසරේ දුක මඟහැරැණා
නුඹ ගැන ගයලා නුඹ ගැන වයලා
සසරේ දුක මඟහැරැණා

සැවැන්දරී හොරහින් අඬගැසුවා
අවංක මං එතනම ගල් ගැසුනා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

පිංවන්තියෙ මාගේ | Pinwanthiye Mage by Sangeeth Wijesuriya

පිංවන්තියෙ මාගේ ප්‍රේම කතාවේ
ඇයිදෝ මට පෑවේ මල් මදහාසේ
දෑස සලා සිත යට කෝළ කතා
රූප ශ්‍රියා මා සිත උමතු කලා
ආදරේ පතා ඔබෙන්
සිතා සිතාම ආවෙ සොයන්
ජීවිතේ ගියත් ඉතින් දමාලා නොයම්
කිසිදා දාලා නොයම්
ආදරේ පතා ඔබෙන්
සිතා සිතාම ආවේ සොයන්
ආදරේට ආදරේ සුපෙම්…
දෑත පාමි ආදරේ නමින්…

සඳ හා නැගී
තරුවක්ව ලඟ ඉන්න
හිරු හා දිලී
කුසුමක්ව පිබිදෙන්න
සිත හා බැඳී
මගේ ලෝකෙ මට ළංව
හැමදාම සනසන් ලඳේ
පින්බර සුදු ළඳුනේ
නැ මා හඬවන්නේ
ළංවූ බැඳී ආදරෙන්…

පිංවන්තියෙ මාගේ ප්‍රේම කතාවේ
ඇයිදෝ මට පෑවේ මල් මදහාසේ
දෑස සලා සිත යට කෝළ කතා
රූප ශ්‍රියා මා සිත උමතු කලා

නොඉඳුල් මලේ
සුවඳක්ව රෑ එන්න
කිඳුරංගනා
අඟනක්ය ලොව ඉන්න
මනරංජනා
මනමාල හිත ළංව
ඔබ හාම පැතුමන් පිරේ
සුන්දර වත ළංවී
ඒ හා නැළවෙන්නේ
කවදා සඳේ හැංගිලා…

පිංවන්තියෙ මාගේ ප්‍රේම කතාවේ
ඇයිදෝ මට පෑවේ මල් මදහාසේ
දෑස සලා සිත යට කෝළ කතා
රූප ශ්‍රියා මා සිත උමතු කලා
ආදරේ පතා ඔබෙන්
සිතා සිතාම ආවෙ සොයන්
ජීවිතේ ගියත් ඉතින් දමාලා නොයම්
කිසිදා දාලා නොයම්
ආදරේ පතා ඔබෙන්
සිතා සිතාම ආවේ සොයන්
ආදරේට ආදරේ සුපෙම්…
දෑත පාමි ආදරේ නමින්…

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

මා දමා නොයනු සොඳුරී | Ma Dama Noyanu Sonduri by Sangeeth Wijesuriya

මා දමා නොයනූ සොඳුරී මේ මහා අඳුරේ
ජීවිතේ කිසිදාක නොනැගී ශෝකයෙනි රිදුනේ
මා දමා නොයනූ සොඳුරී මේ මහා අඳුරේ
ජීවිතේ කිසිදාක නොනැගී ශෝකයෙනි රිදුනේ

තනිකමයි දැනුනේ මටයි හැඬුනේ
සිතයි සැලුනේ හදාගෙන ඉන්නට මගේ සිත
නොදෙන්නේ මොකටද දෙඩුවා මතකද
සොඳුරු තෙපුල් මට

තනිකමයි දැනුනේ මටයි හැඬුනේ
සිතයි සැලුනේ හදාගෙන ඉන්නට මගේ සිත
නොදෙන්නේ මොකටද දෙඩුවා මතකද
සොඳුරු තෙපුල් මට

මුරුගසන් වරුසාව වැස්සට මම නෙවෙයි සැලුනේ
දැදුරු ඔය දෙදරා ගියත් නෑ ආදරේ බිඳුනේ
මා දමා නොයනූ….

කිව්ව දේ මතකයි හොඳට මතකයි
බිඳුනු හදකින් පුදන්නට
ප්‍රේමය ලාබෙට හෙව්වට ලැබුනද
අතරමඟදි පැනයන්නට සිතුනද

කිව්ව දේ මතකයි හොඳට මතකයි
බිඳුනු හදකින් පුදන්නට
ප්‍රේමය ලාබෙට හෙව්වට ලැබුනද
අතරමඟදි පැනයන්නට සිතුනද

මා දමා නොයනූ සොඳුරී මේ මහා අඳුරේ
ජීවිතේ කිසිදාක නොනැගී ශෝකයෙනි රිදුනේ
මා දමා නොයනූ සොඳුරී මේ මහා අඳුරේ
ජීවිතේ කිසිදාක නොනැගී ශෝකයෙනි රිදුනේ

මා දමා නොයනූ සොඳුරී මේ මහා අඳුරේ
ජීවිතේ කිසිදාක නොනැගී ශෝකයෙනි රිදුනේ
මා දමා නොයනූ සොඳුරී මේ මහා අඳුරේ
ජීවිතේ කිසිදාක නොනැගී ශෝකයෙනි රිදුනේ

 

Download the Official Audio from Here!!!