in Athma Liyanage

සමණලියා මනලොලියා | Samanaliya Manaloliya by Athma Liyanage

සමනලියා මනලොලියා
සුකුමලියා පා මුදු දා
මාලා ලා පාට සළු පළඳාලා
සඳ නැගෙනා වේලාවේ
කොහෙටදො මේ

සමනලියා මනලොලියා
සුකුමලියා පා මුදු දා
මාලා ලා පාට සළු පළඳාලා
සඳ නැගෙනා වේලාවේ
කොහෙටදො මේ

සුරූපි කුමාරි සිනාසී
පාන ඔමරි ලතාවේ
රෑ යාමේ ප්‍රේමයෙ ගී
මිමිනෙනවා
යහනාවේ පාළු මග හරවාලා

සමනලියා මනලොලියා
සුකුමලියා පා මුදු දා
මාලා ලා පාට සළු පළඳාලා
සඳ නැගෙනා වේලාවේ
කොහෙටදො මේ

විඩාලූ සරාගී
හිනාවේ හීය සිත බැඳූනා වේ
රෑ යාමේ ප්‍රේමයෙ ගී
මිමිනෙනවා
යහනාවේ පාළු මග හරවාලා

සමනලියා මනලොලියා
සුකුමලියා පා මුදු දා
මාලා ලා පාට සළු පළඳාලා
සඳ නැගෙනා වේලාවේ
කොහෙටදො මේ

සමනලියා මනලොලියා
සුකුමලියා පා මුදු දා
මාලා ලා පාට සළු පළඳාලා
සඳ නැගෙනා වේලාවේ
කොහෙටදො මේ

 

banner

Leave a Reply