in #GoHomeGota2022, Kelwiz, Sinhala Rap

දෙනුවන් | Denuwan by Kelwiz [2022]

දැක්කම ඔය ගැස්සෙන් ලැම මගේ දෙනෙත්
එපා දොස්තරලා වෙන්න ඔයා මට බෙහෙත්
විටෙක ගස්සයන ඉග සුග වසයි මගේ ඇස් දෙක්
තරිකිට වන්නම් නටමුද කෙල්ලේ ඉදහිට

බලා වශී කරයි ඇස් දෙකෙන් මගේ හදවත
එපා කාසී දෙන්න කෙල්ලේ නුබේ ඔය අත
මහා වැසී අදාළ නැ හුරුයි ඉඩෝරයට
මම Kelwiz උස්සන්න අත් දෙක සද්දෙට

මතකත් අමතකයි දාද්දි නුබ සෙල්ලම්
මොටද දෑවැදි එපා මට වෙන ඉල්ලම්
හදහන් අහකට කැමතිද කියපන්
අරන් යන්නම් කරකාරෙට මං බන්දන්

නුබේ දෙනුවන් මැද්දේ මම වෙලා අන්ද මන්ද
බැල්මක් ඇති මගේ හදවත ගල් කරන්න
රාත්‍රියත් උණුසුම් නුබ ගිනි කන්දක් වෙම්ද
නුබ මැද්දේ මම හිතත් එක්ක වෙලා කාමවන්ත

මන් බන්දන් ඔතන් පන්දන් යන්නම් කැන්දන්
සැදෑ කාලේ අදුරුයි නපුරුයි බැල්මනම්
දැවටෙද්දි මගේ හදවත් ඩග් ඩග්
කවුද දොරටුව ලග කෙල්ලේ ඩග් ඩග්

මන් ඇවිස්සී ඉන්නේ අවසිහියෙන්
සනසන්නම් මන් නුබව රිදීයෙන්
උතුරන්නේ රාගෙත් එක්ක ප්‍රිතියෙන් මගේ හිත
නැ මට මහන්සියක් තියන්නෑ මං තිත

පෙරලන්නේ පිටු කාම පොතෙන් එකින් එක
තනුව වෙනස් කරලා වයන්නම් යවන්නෑ මන් පිට
සේද සලුවෙන් මට පේන්නේ විනිවිද
මම නිදිකුම්බා නිදියන්නේ උබේ ස්පර්ශයට

උබේ ස්පර්ශයට ///
උබේ උබේ ස්පර්ශයට

එකට එකතු කරමු ආදරෙයි කාමෙයි
කාම ලෝකවල අපි දෙන්නා පාවෙයි
නොදැනුවත්කමින් ටික ටික රෑ වෙයි
මන් කපිතාන් අරන් යන්නේ නුබව නෑවෙන්

උබ පිස්සුවක් මගේ හිත ඉස්සුවා
කලබයි කෙල්ලේ මාව නුබේ නිල්නුවන්
සුරගනන් පරදන නුබ ඉටි රුවක්
මදි මට සැනසෙන්න එක පාරක් සැනසුවත්

වයන්නේ අරන් හරහට තාලෙට කෙල්ලේ මං නුබව
නෑ සිමාවන් පැනවී තනි අන්දකාරේ කතාව
ඇස් දෙක පද්දන කෙල්ලේ නුබේ ලතාව
එක පාරකින් දෙපාරකින් වෙන්නෑ මන් නතර

කන්තාරෙක පිපාසෙන් ඇවිදින මට කෙල්ලේ නුබ සමානයි ජලයට සන්සිදවන්න පිපාසේ
නුබ හොරැහින් සිනාසේ කාම පොතේ පිටු අතරේ මන් වැනසේ

සුරගනන් පරදන නුබේ රුව දුටු විට
නෑ නැවතීමක් හදගැස්ම ගැහෙයි විටෙන් විට
සිහියෙන් අසියෙන් දැවටෙයි මගේ හිත
නියපොතු දුටෙන් කිරි ගහයි නුබ මගේ පාට

තනිවීලා පාලු මකමු හැමැ රෑම එළිවෙනකන්
දින ගනිනවා දින පොතේ ලං වෙනකන්
මං වීනාව වයනවා තනු වෙනස්වෙනකං
නුබේ හඩ මිහිරියි පිනවයි මගේ කං

මං බලං ඉන්නං කෙල්ලේ නුබ දිහා එක එල්ලේ
හාදු දීලා දැවටියන් මගේ බෙල්ලේ
මං කැමතිම නුබේ තිලකෙටයි ඔය නල්ලේ
ගැස්සෙනකොට තමයි ලස්සනත් රැල්ලේ

යහනේ නෑ පාලුවක් කරනකන් සෙල්ලං
එන්න කෙල්ලේ ගෙනියන්නං ලොකේ වටේ අල්ලං
ගහන්නං මං බෙරේ කෙල්ලේ නටන්න වන්නම්
නැවතීමක් නැති උනොක් එන්නේ මම පන්නං

එන්නේ මම පන්නං
එන්නේ එන්නේ මම පන්නං //

banner

Leave a Reply